учитавање

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар и РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈУНСКИ РОК ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год.

Браће Рибникар

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА  (5 к)

13.06.2022.  у  09:00              (Писмени део испита)

14.06.2022.  у  09:00              (Усмени део испита)

1.Загорац Д.

2.Петровић Т.

3.Лончар Ј.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    (1к)

14.06.2022. у 09:30                 (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11:00                 (Усмени део испита)

1. Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК    (1к)

14.06.2022. у 09:30                 (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11:00                 (Усмени део испита)

1.Кокић Ђ. 

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (2к)

14.06.2022.  у     13:30  

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

14.06.2022. у 13:30

                 

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Зидаревић-Крстић З.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

14.06.2022.  у  13:30 

               

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Марић Н.

3.Бубало-Остовић М.

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

17.06.2022. у 10:00

1.Санковић Л.

2.Тасић Д.

3.Милекић К.

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

17.06.2022. у 12:00

1. Куриџа С.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

15.06.2022.  у  11:00        

1.Жегарац С.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ (1к)

14.06.2022. у 16:30

                   

1.Дојков В.

2.Пјешчић Т.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-фотограф  (1к)

13.06.2022. у 10:00                              

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-припрема  (1к)

13.06.2022. у 09:00

                                                                        

1.Чубрило Д.

2.Исаков Т.

3.Чипе И.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ  (1к)

15.06.2022. у 12:00                              

1. Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Б.Б.

3.Жуљевић С.

ЕСТЕТИКА   (1к)

15.06.2022. у 12:00

1. Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Б.Б.

3.Жуљевић С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

22.06.2022. у 12:20          

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Ковачевић А.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

20.06.2022. у  13:20           

1.Перовић Ђ.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА   ШУМАМА (2к)

20.06.2022. у 13:00      

1. Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

22.06.2022. у 12:00              

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

                                      

          

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   (1к)      

22.06.2022. у 13:20

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   (1к)      

22.06.2022. у 13:00

1.Туцић В.

2.Мошорински М.

3.Кораћ М.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА   (2к)      

21.06.2022. у 12:00

1.Иванишевић М

2.Кораћ М.

3.Мошорински М.

ЦВЕЋАРСТВО   (1к)      

22.06.2022. у 12:45

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

 

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА   (1к)      

21.06.2022. у 11:00

1.Малинић В.

2.Булатовић Ј.

3.Млађеновић В.

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛИ   (1к)      

21.06.2022. у 11:30

1.Савић М.

2.Малинић В.

3.Млађеновић В.

 

 

 

 

Нови Сад, 31.05.2022.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЈУНСКИ РОК ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

Браће Рибникар (редовни и ванредни)

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 

 

08.06.2022. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности 

од 14 – 17 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА

1.Средојевић Р.

2.Поповић Ј.

3.Губик Н.

 

ДТО 41  

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Ђапић А.

II ГРУПА – Учионица 307 – Ивковић Б.

 

ШТ 41  

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 201 – Петровић Т.

II ГРУПА – Учионица 202 – Петровић С.

 

ПА 41  

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 306 – Радоњић Н.

II ГРУПА – Учионица 305 – Загорац Д.

 

 

 

            ДТО 41

                    Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

 

 

 

ТЕСТ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 

10.06.2022.    у     10:00  часова

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Куриџа С.

II ГРУПА – Учионица 307 – Вајнбергер-Михелчић С.

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТА

 Матић Д.   Млађеновић В.  Обрадовић А.

 

ЗАДАТАК   А – 13.06.2022.

ВРЕМЕ: 13:00

I ГРУПА – Учионица 308 – Булатовић Ј.

II ГРУПА – Учионица 307 – Малинић В.

 

КОМИСИЈА: 

1.Малинић В

2.Булатовић Ј

3.Соц. партнер

 

ЗАДАТАК   Б – 14.06.2022.

ВРЕМЕ: 13:00

I ГРУПА – Учионица 308 – Млађеновић В.

II ГРУПА – Учионица 307 – Обрадовић А.

 

КОМИСИЈА:

1.Млађеновић В.

2.Обрадовић А.

3.Соц. партнер

 

           ШТ 41  

        Шумарски техничар

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ

09.06.2022. 

ВРЕМЕ:   09:00- УЧ. 201

 

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А

                         2.Јанковић И.

                         3.Савић М.

 

ЗАШТИТА ШУМА

09.06.2022. У 09:30 – УЧ. 201

 

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А.

                         2.Савић М.

                         3.Перовић Ђ.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

09.06.2022. У 12:00 – УЧ. 202

 

КОМИСИЈА:

1.Керезовић С.

2.Марушевић Ј.

3.Јанковић И.

 

БИОЛОГИЈА

09.06.2022. У 11:00  уч.201

 

КОМИСИЈА:

1.Попара-Конаков М.

2.Јованов .

3.Јанковић И.

 

 

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2022.

ВРЕМЕ:   12:30 – УЧ.201

               

KOMИСИЈА: 

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.    

 

            ПА 41  

                             Техничар за пејзажну архитектуру

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.06.2022. 

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ:  13:00- УЧ. 306

KOMИСИЈА:

1.Јанковић И.

2.Туцић В.

3.кораћ М.

БОТАНИКА И БИОЛОГИЈА

ВРЕМЕ:  12:00- УЧ. 306

КОМИСИЈА:

1.Јованов Т.

2.Попара-Конаков М.

3.Кораћ М.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ВРЕМЕ:  12:30- УЧ. 202

КОМИСИЈА:

1.Керезовић С.

2.Марушевић Ј.

3.Кораћ М.

 

 

 

 

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ВРЕМЕ: 13:00 – УЧ. 306

КОМИСИЈА:

1.Кораћ М.

2.Туцић В.

3.Јанковић И.

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2022.

ВРЕМЕ:  12:30 – уч.306 

 

KOMИСИЈА:

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.    

 

 

ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР

                 ГАГАРИНОВА 1

 

                                        

ДАТУМ: 08.06.2022.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА:

1.Анђелић И.

2.Матић Д.

 3.Соц.партнер

 

        СТОЛАР

            ГАГАРИНОВА 1

 

ЗАДАТАК А

ДАТУМ: 08.06.2022.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 

1.Тот С

2.Млађеновић В.

3.Соц.партнер

 

ЗАДАТАК Б

ДАТУМ: 09.06.2022.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 

1.Тот С.

2.Млађеновић В.

3.Соц.партнер

 

 

 

У Новом Саду                                                               Помоћник директора

31.05.2022.год.                                                            Дамјановић Бранислав

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА (редовног и ванредног)

ЈУНСКИ РОК ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

ГРАФИЧАРСТВО

 

08.06.2022. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности 

од 14 – 18 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА

Разреди : Граф 41, Граф 42, Граф 43 и Граф 45

1.Средојевић Р.      

2.Поповић Ј.

3.Губик Н.

 

ДЕЖУРСТВО У 14:00 часова

 

Граф 41  у 14:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 301 – Алајица Д.

II ГРУПА – Учионица 302 – Тасић Д.

 

 

Граф 42  у 14:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 303 – Ваван И.

II ГРУПА – Учионица 304 – Вајнбергер-Михелчић С.

 

Граф 43  у 14:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 001 – Бубало-Остовић М.

II ГРУПА – Учионица 002 – Зидаревић-Крстић З.

 

 

Граф  45  у 14:00

 

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 003 – Милошевић Н.

II ГРУПА – Учионица 004 – Ћирић В.

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЖУРНИ: Милекић К. Оторанов Б.

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ 

СТРУЧНО   – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

14.06.2022. у 10:00

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

ГРАФ-42

ДЕЖУРСТВО:

група – УЧИОНИЦА 301 – Ваван Ивана

II група – УЧИОНИЦА 302 – Вајнбергер-Михелчић С.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

ГРАФ-45

група – УЧИОНИЦА 303 – Пивнички Иван

II група – УЧИОНИЦА 304 – Радованов Ђорђе

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ 

СТРУЧНО   – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

 

ГРАФ-42

1.Чубрило Д.

2.Јурик Ж.

3.Исаков Т.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

ГРАФ-45

1.Анђелић Б.

2.Пјешчић Т.

3.Вуковић-Визи Ј.

 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ – Граф 41

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 14.06.2022.    у  14:00      Уч.103

Комисија:

1.Марушевић Ј.

2.Петровић С.

3.Одељенски старешина

 

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ – 14.06.2022. у 16:30   Уч.103

Комисија:

1.Дојков В.

2.Милошевић С.

3.Одељенски старешина

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ – Граф 43

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 14.06.2022. у 15:30  Уч. 101

Комисија:

1.Марушевић Ј.

2.Петровић С.

3.Одељенски старешина

 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – 14.06.2022. у 13:30

Уч.101

Комисија:

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Одељенски старешина

 

МАТЕМАТИКА – 08.06.2022. у 13:00  Уч.101

Комисија:

1.Петровић Т.

2.Загорац Д.

3.Одељенски старешина

   

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – Граф-42

09.06.2022.  од 08:00   – 14:00 часова

 

Радионице графичке припреме

I ГРУПА   08:00  – 13:00   Уч.001

Комисија:

1.Чипе И.

2.Патарић С.

3.Социјални партнер

 

II ГРУПА – 08:00  – 13:00    Уч.002

Комисија:

1.Ковачевић М.

2.Чубрило Д.

3.Социјални партнер

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА- Граф- 45

10.06.2022.  

 

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА   08:00  – 13:00   Уч.001

Комисија:

1. Жуљевић С.

2.Малиновић Н.

3.Социјални партнер

 

 

II ГРУПА – 08:00  – 13:00    Уч.002

Комисија:

1. Савановић-Белић Б.

2.Пјешчић Т.

3.Социјални партнер

 

 

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ Граф-41

 

10.06.2022. у 14:00 часова    Фото-лабораторија Бр.Рибникар

Koмисија:

1.Јабланов Д.

2.Милошевић С.

3.Одељенски старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ Граф-43

 

10.06.2022. у 14:00  Уч.303

Комисија:

1.Ковачевић М.

2.Јурик Ж.

3.Четојевић О.

 

 

У Новом Саду                                                   Помоћник директора

31.05.2022.год.                                                           Ћаћић Горан

Oдговорите