учитавање

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (6к)

06.12.2021.  у  17:50         (Писмени део испита)

07.12.2021. у   15:10       (Усмени део испита)

1.Поповић Ј.

2.Средојевић Р.

3.Губик Н.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

07.12.2021.  у 16:10              (Писмени део испита)

08.12.2021.  у 14:20              (Усмени део испита)

1.Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

МАТЕМАТИКА  (7к)

08.12.2021. у 16:20                 (Писмени део испита)

09.12.2021. у 14:50                 (Усмени део испита)

1.Петровић Т.

2.Лончар Ј.

3.Надрљански К.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (2к)

06.12.2021. у 11:15

1. Вајнбергер-М. С.

2.Милошевић Н.

3.Радованов Ђ.

ФИЗИКА  (1к)

06.12.2021.  у  12:30        

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Јованов Т.

БИОЛОГИЈА   (1к)

08.12.2021. у 11:50

1.Попара-Конаков М.

2.Јованов Т.

3.Радоњић Н.

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     (1к)

08.12.2021.  у  11:50        

1.Јованов Т..

2.Попара-Конаков М.

3.Радоњић Н.

ФИЛОЗОФИЈА  (3к)

 09.12.2021. у 13:30      

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Бубало-Остовић М.

3.Милекић К.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

08.12.2021. у 14:20

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Смиљанић Д..

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (1к)

08.12.2021.  у  14:20     

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)   

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Смиљанић Д..

ВЕРСКА НАСТАВА  (4к)

07.12.2021.  у  11:00        

1.Куриџа С.

2.Момиров Б.

3.Радоњић Н.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

06.12.2021.  у  14:25        

1.Милекић К.

2.Жегарац С.

3.Топић Ј.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ДЕЦЕМБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (2к)

14.12.2021. у 09:15

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3.Зидаревић-Крстић З.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (2к)

15.12.2021. у 14:25

1.Дојков В.

2.Јаковљевић Д.

3.Вуковић-Визи Ј.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (1к)

14.12.2021. у 12:40

                                    

1.Јурик Ж.

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић М.

ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА  (1к)

13.12.2021. у 11:15

                                    

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Исаков Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ШТАМПА   (1к)      

13.12.2021. у 09:00                   ****

                             Гагаринова 1- штампарија      

1.Анђелић Б.

2.Четојевић О.

3.Фанчевић З.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – припрема (2к)

14.12.2021. у 09:00

                                         ***Гагаринова 1***

                                      Кабинет за граф. припрему

1.Чубрило Д.

2.Чипе И.

3.Патарић С.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (1к)

13.12.2021. у 13:30

                                             ФОТО – СТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Милошевић С.

3.Дрљача А.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ФОТОГРАФ  (2к)    

13.12.2021. у 13:30      

                                        ФОТО – СТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ  (1к)

13.12.2021. у 11:15

                                    

1.Савановић-Белић Б.

2.Жуљевић С.

3.Исаков Т.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ  (1к)

14.12.2021. у 12:40

                                    

1.Јурик Ж.

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић М.

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ДЕЦЕМБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

14.12.2021. у 12:00          

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ  (1к)

14.12.2021. у  12:40           

1.Савић М.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКА БОТАНИКА  (1 к)

14.12.2021. у 13:00          

1.Јованов Т.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ  (3к)

16.12.2021. у 13:30              

1.Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Туцић В.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  (1к)

14.12.2021. у 13:00              

1.Савић М.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

14.12.2021. у 14:00             

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Дамјановић Б.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (1к)

14.12.2021. у 13:30

1.Дамјановић Б.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

ЗАШТИТА  ШУМА (1к)

14.12.2021. у 12:15      

1.Ковачевић А.

2.Перовић Ђ.

3.Савић М.

                                               

 – ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЦВЕЋАРСТВО   (1к)      

16.12.2021. у 12:35

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

 

-СТОЛАР-

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА  (1к)

13.12.2021. у 09:30          

1.Булатовић Ј.

2.Малинић В.

3.Ђапић А.

 

 

 

Нови Сад, 30.11.2021.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                              Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

 

Oдговорите