учитавање

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (2к)

11.04.2022. у 14:20                 (Писмени део испита)

12.04.2022. у 11:50                 (Усмени део испита)

1.Губик Н.

2.Вукчевић М.

3.Тркуља З.

ФИЗИКА  (3к)

11.04.2022.  у  12:00        

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Јованов Т.

ИСТОРИЈА  (1к)

11.04.2022.  у  13:30      

                     ГАГАРИНОВА 1 **** ЗБОРНИЦА  

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Бубало-Остовић М.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1к)

11.04.2022. у 11:50

1. Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Милекић К.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

11.04.2022. у 14:30

1. Жегарац С.

2.Милекић К.

3.Пјешчић Т.

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

12.04.2022. у 15:15

1. Куриџа С.

2.Поповић Ј.

3.Милекић К.

ХЕМИЈА  (2к)

12.04.2022.  у  13:30        

1.Савић З.

2.Стевановић М.

3.Лер Ф.

МАТЕМАТИКА  (2 к)

12.04.2022.  у 16:15              (Писмени део испита)

13.04.2022.  у 10:55              (Усмени део испита)

1.Надрљански К.

2.Загорац Д.

3.Петровић Т.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (изборни)  (1к)

13.04.2022. у 14:30                 (Писмени део испита)

13.04.2022. у 14:30                 (Усмени део испита)

1. Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Ћирић В.

РУСКИ ЈЕЗИК  (1к)

13.04.2022. у 14:30                 (Писмени део испита)

13.04.2022. у 14:30             (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д.В.

2.Марушевић Ј.

3.Петровић С.

СОЦИОЛОГИЈА  (1к)

13.04.2022.  у  14:20 

               ГАГАРИНОВА 1 **** ЗБОРНИЦА      

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М.

3.Зидаревић-Крстић З.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

13.04.2022. у 14:20

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Зидаревић-Крстић З.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (1к)

13.04.2022.  у  14:20     

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)   

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З.

 

ГРАФИЧАРСТВО

АПРИЛСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-штампа (4к)

11.04.2022. у 9:00

                   ГАГАРИНОВА 1 **** ШТАМПАРИЈА  

1.Анђелић Б.

2.Четојевић О.

3.Фанчевић З.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-фотограф  (1к)

26.04.2022. у 11:00                              ФОТОСТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-фотограф  (1к)

26.04.2022. у 11:00

                                                ФОТОСТУДИО                     

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-штампа  (2к)

26.04.2022. у 11:50                              

1.Ковачевић М.

2.Јурик Ж.

3.Малиновић Н.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ  (1к)

26.04.2022. у 12:40                              

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Вуковић-Визи Ј.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ  (1к)

26.04.2022. у 12:40                                

1.Малиновић Н.

2.Јаковљевић Д.

3.Јурик Ж.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ  (2к)

28.04.2022. у 11:45

1.Јурик Ж.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

29.04.2022. у 12:35

1.Дојков В. 2.Вуковић-Визи Ј.

3.Јаковљевић Д.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-обликовање  (2к)

13.04.2022. у 12:00

       ГАГАРИНОВА 1*** КАБИНЕТ ОБЛИКОВАЊА                                      

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

 

   

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

АПРИЛСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

29.04.2022. у 12:00          

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Дамјановић Б.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (1к)

29.04.2022. у  12:00           

1.Дамјановић Б.

2.Јанковић И.

3.Ковачевић А.

ЗАШТИТА  ШУМА (1к)

26.04.2022. у 10:00      

1Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Савић М.

ЛОВСТВО  (1к)

26.04.2021. у 10:00             

1.Перовић Ђ.

2.Станковић Р.

3.Савић М.

ГАЈЕЊЕ ШУМА   (1 к)

26.04.2022. у 10:00          

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

26.04.2022. у 10:00              

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  (1к)

28.04.2022. у 16:00              

1.Ковачевић А.

2.перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ДЕНДРОЛОГИЈА СА ФИТОЦЕНОЛОГИЈОМ  <%2

Komentari su zatvoreni.