учитавање

Упис 2020/21

ВОДИЧ КРОЗ ТВОЈУ НОВУ ШКОЛУ

Назив подручја рада и образовног профила 

   

Геодезија и грађевинарство

     
1. Архитектонски техничар      
2. Геодетски техничар – геометар      
3. Грађевински техничар      
4. Грађевински техничар за хидроградњу      
5. Оператер основних грађевинских радова-дуал      
6. Руковалац грађевинском механизацијом-дуал      
   

Шумарство и обрада дрвета

     
7. Техничар за пејзажну архитектуру      
8. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера      
9. Шумарски техничар      
10. Столар      
11. Тапетар – декоратер      
   

Хемија, неметали и графичарство

     
12. Техничар штампе      
13. Фотограф      
14. Техничар за графичку припрему      
15. Техничар за обликовање графичких производа      
   

Текстилство и кожарство

     
16. Моделар одеће      
17. Техничар дизајна одеће      
18. Обућар      
19. Галантериста      

 

 

Нашу шкoлу oвe године похађа 1676 ученика распоређена у 66 одељења и 23 образовних профила.

Сви образовни профили нису заступљени планом уписа сваке године пошто је то лимитирано капацитетом школе као и потребама привреде, града и околине.

Делатност школе обавља се у два објекта удаљена око два километра:

  • први у Гагариновој улици бр. 1, где је и седиште управе, а ту су лоциране и радионице текстилне, графичке и дрвопрерађивачке струке у којима се изводи практична настава  и школски музеј
  • други објекат се налази у Улици Браће Рибникар 40 у оквиру ког је фотографски кабинет и стакленик. 

Оба објекта имају теретану, спортске терене, фискултурну салу, библиотеку са читаоницом и кантину.

У школи постоје кабинети али се настава углавном изводи у матичним учионицама, свако одељење има своју и има слободу да је уреди према својим афинитетима али и обавезу да о њој брине.

У ченицима је на располагању и стоматолошка амбуланта.

Школа ради у две смене, смене се мењају месечно.

А смена     07:30 – 13:25

I и III разреди

Б смена     13:35 – 19:30

II и IV разреди

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном

основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за

образовни профил за који конкуришу