учитавање

ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ – ЕЦДЛ тест центар

Почетком ове године у сарадњи са Министарством просвете, Министарством спољне и унутрашње трговине, Заводом за унапређење образовања, удружењима професора информатике и ЈИСА – Информатичким савезом Србије, основана национална Комисија за анализу усклађености настваних програма информатике са европским ECDL стандардима (у даљем тексту Комисија) са циљем да се нашим ђацима и студентима што пре обезбеди интернационална сертификација и на тај начин званично потврди исти ниво информатичке едукације који постоји у Европи.

-Комисија је утврдила да наставни програм средњих школа на првој години има образовно градиво усклађено са ECDL Start сертификатом па се ђацима који имају закључену оцену 4 или 5 може издати ECDL Start сертификат одмах после прве године, а у школама које имају наставни предмет информатике и на четвртој години, може издати и ECDL Core сертификат по завршетку школовања.

-Многа јавна и приватна предузећа захтевају ECDL сертификат код својих запослених (Телеком, многе банке, Нафтна Индустрија Србије, Аир СЕРБИА, ПТТ, Хемофарм, Инфостан, Енергопројект… многа мала и средња редузећа, као и Министарства рада, здравља, финансија, одбране итд).

-На сајтовима највећих домаћих агенција за запошљавање као што су:

www.infostud.com, www.posao-srbija.com, www.lakodoposla.com, ili www.nsz.rs одавно је истакнут ECDL  као најтраженији додатни услов за запослење после струковне дипломе.

-Близу 40 хиљада особа у Србији поседује ECDLсертификат али је тај резултат десетоструко слабији од окружења и чланица ЕУ, што нас све заједно обавезује на веома хитну акцију у циљу приближавања Европи и изједначењу услова наших ђака по завршеном школовању.

ТШ „Милева Марић-Ајнштајн“ је подписала уговор и постала ECDL тест центар. У складу са тим ученицима, наставницима и грађанима је омогућена обука и сертификација компјутерског знања.

-Ученици који у сведочанству имају оцену 4 или 5 из предмета Рачунарство и информатика уз административне трошкове у вредности 3500 дин за ECDL Start или 4300 дин за ECDL Core сертификат добијају  ECDL сертификат.

-За ученике са слабијом оценом, али и за све друге заинтересоване наставнике или грађане организоваће се допунска обука и полагање теста знања (дефинисан степен пролазности који се у ECDL стандардима захтева је 75% тачних одговора)

ECDL тим школе: 

  1. Љиљана Јовичин Благојевић, наставник информатике и примене рачунара
  2. Тасић Дејан, наставник информатике
  3. Љубица Максимовић, наставник грађевинских предмета и примене рачунара

Све нејасноће и питања можете послати на: mmans.project@gmail.comPlakat

Oдговорите