учитавање

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ 

Избором образовног профила техничар за пејзажну архитектуру опредељујете се за послове који су везани за неговање и унапређење радне и животне средине.

  • Ради се о пословима који су уско везани за шумарство, биологију, екологију, озелењавање насеља и уређење предела
  • Овај образовни профил намењен је креативним ученицима наклоњеним екологији, цвећу, биљкама и уређењу предела
  • Ученици се оспособљавају и за коришћење савремених софтверски алата који ће има бити потребни за успешно бављење пејзажном архитектуром
  • Стручњаци овог профила запошљавају се у расадницима, комунарлним организацијама, пољопривредним, грађевинским и пројектантским предузећима, националним и јавним парковима и ботаничким баштама
  • По успешном завршеном школовањау по тренутно важећем Закону о високом образовању, могуће је студирање на било ком факултету на ком кандидат положи пријемни испит

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

pejzazna arh