Стандарди квалитета рада образовано-васпитних установа

-Оквир квалитета

-Закон о средњем образовању и васпитању