учитавање

Стандарди квалитета рада образовано-васпитних установа

-Правлник о стандардима квалитета рада установе (октобар 2019)

-Оквир квалитета

-Закон о средњем образовању и васпитању