учитавање

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ    АВГУСТОВСКИ РОК ШК.2020/2021.год. Браће Рибникар  

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА

Граф-42       1 ученик

Шт-11          1 ученик

Па-11            2 ученика

Д-12              1 ученик

Д-22              1 ученик

ДТО-21         2 ученика

 

ПИСМЕНИ      17.08.2021. у 10:00  уч.105

УСМЕНИ         18.08.2021. у 08:00  уч.105

1.Загорац Д.

2.Драгојловић С.

3.Бикић-Бокић М.

4.Надрљански К.

5.Лончар Ј.

6.Одељенски старешина

ХЕМИЈА

Граф-33     2 ученика

Граф-23     1 ученик

Па-11         2 ученика

 

17.08.2021. у 12:30  уч. 104

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Одељенски старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ

Граф-32 1 ученик

Граф-42 1 ученик

 

17.08.2021. у 13:00

1.Малиновић Н.

2.Јурик Ж.

3.Одељенски старешина

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Д-22   1 ученик

 

ПИСМЕНИ      17.08.2021. у 10:00  уч.103

УСМЕНИ         18.08.2021. у 08:00  уч.103

1.Вукчевић М.

2.Поповић Ј.

3.Средојевић Р.

4.Одељенски старешина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ПИСМЕНИ      18.08.2021. у 08:00  уч.102

УСМЕНИ         19.08.2021. у 08:00  уч.102

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Кокић Ђ.

4.Одељенски старешина

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Д-22  1 ученик

ПИСМЕНИ      18.08.2021. у 08:00  уч.102

УСМЕНИ         19.08.2021. у 08:00  уч.102

1.Петровић С.

2.Кокић Ђ.

3.Марушевић Ј.

4.Одељенски старешина

ГЕОГРАФИЈА

Д-22    1 ученик

17.08.2021. у 12:00  уч.101

1.Алајица Д.

2.Марић Ј.

3. Одељенски старешина

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Д-22   1 ученик

17.08.2021. у 13:00   уч.101

1.Јованов Т.

2.Попара-Конаков М.

3.Одељенски старешина

ФИЗИКА

Д-12   1 ученик 

17.08.2021. у 10:00  уч.101

1.Топић Ј.

2.Лер Ф.

3.Одељенски старешина

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВОМ ГРАЂАНА

Граф-42      1 ученик

17.08.2021. у 12:00   уч. 105

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Одељенски старешина

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Граф-42     1 ученик

18.08.2021. у 08:00   уч.204

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3.Одељенски старешина

ОСНОВИ АНИМАЦИЈЕ

Граф-42 1 ученик

18.08.2021. у 09:00   уч.204

1.Јаковљевић Д.

2.Ковачевић М.

3.Одељенски старешина

ВЕРСКА НАСТАВА

Граф-42 1 ученик

18.08.2021. у 10:00   уч.204

1.Шипка С.

2.Куриџа С.

3.Одељенски старешина

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Граф-42 1 ученик

19.08.2021. у 08:00         Гагаринова 1 

                                     Кабинет припреме

1.Ковачевић М.

2.Чипше И.

3.Одељенски старешина

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

2 УЧЕНИКА

23.08.2021. у 09:00

1.Матић Д.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

СТОЛАРСТВО

1 УЧЕНИК

23.08.2021. у 08:30

1.Тот С.

2.Матић Д.

3.Обрадовић А.

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА

24.08.2021. у 10:00

1.Малинић В.

2.Обрадовић А.

3.Млађеновић В.

ТЕХНОЛОГИЈА ТАПЕТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

24.08.2021. у 10:30

1.Матић Д.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

 

Oдговорите