учитавање

ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВИХ РАЗРЕДА

ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВИХ РАЗРЕДА

31.08.2021.  УТОРАК

Објекат у Браће Рибникар 40

-08:00 Шумарство и обрада дрвета

-09:00 Хемија, неметали и графичарство

Објекат у Гагариновој 1

-10:00 Геодезија и грађевинарство

-11:00 Текстилство и кожарство

Oдговорите