учитавање

Одлука о обустављању наставе

                Прекида се образовно васпитни рад у установама образовања и васпитања -предшколским установама, основним школама и средњим школама на територији Аутономне покрајине Војводине у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године, због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, a услед регистровања интезитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

Обавезују се установе образовања и васпитања – основне и средње школе на територији Аутономне покрајине Војводине да у року од 8 дана од дана престанка прекида образовно васпитног рада доставе Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице предлог надокнаде пропуштеног рада.

Oдговорите