учитавање

Oбразовно-васпитнi рад од 1. септембра 2020.године

На предлог Министарства просвете, ради доношења одлуке о адекватном начину организације и реализације образовно-васпитног рада од 1. септембра 2020.године, у условима  епидемиолошке ситуације, за полазну основу узето је мишљење родитеља. Кратким упитником анкетирано је укупно 1516 родитеља од којих се већина тј. 80,34% определила за комбиновану наставу (делимично на даљину, делимично у школи), 15,04%  за наставу на даљину, док се 4,62% родитеља није изјаснило. 

Мишљење родитеља нам је потребно и  важно па им се због тога овим путем, захваљујемо на учешћу и помоћи.
О детаљима комбинованог модела наставе ускоро ћемо вас обавестити подробније.
Oдговорите