учитавање

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. фебруара 2022. године

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА Број: 601-03-00033/24/2021-15 Датум: 18.02.2022. године Немањина 22-26

 

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. фебруара 2022. године

Поштовани,

У циљу квалитетне организације образовно-васпитног рада у школама на територији Републике Србије у школској 2021/2022. години, посебно имајући у виду заштиту здравља ученика и запослених, спречавање ширења инфекције и заразних болести, као и остваривање права ученика на образовање, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа на недељном нивоу, a на основу податакакоје достављају школе, утврђује модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе. Општински, односно градски штаб за ванредне ситуацију учествује у овом процесу, дајући свој предлог за примену одговарајућег модела образовно-васпитног рада, посредством надлежне школске управе.

Епидемиолошка ситуација се свакодневно прати и на основу индикатора и података доносе се одговарајуће одлуке. Истакнута су два основна елемента која представљају приоритет, a то су обезбедити остваривање права на образовање, односно континуитет и квалитет у образовно-васпитном раду и очувати здравље ученика и запослених, односно осигурати да се као и до сада, a на шта указују наведени подаци, квалитетан образовно-васпитни рад остварује у безбедном окружењу.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 18.02.2022. године, у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео je следећу

ОДЛУКУ

 1. Све основне и средње школе у Републици Србији примениће од понедељка
  21. фебруара 2022. године први модел организације образовно-васпитног
  рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада.

 

НАПОМЕНА: Када у основној или средњој школи, због одсуства заражених/изолованих наставника не може да се организује континуирано остваривање непосредног образовно-васпитног рада у утврђеном моделу, директор школе треба да се обрати надлежном заводу за јавно здравље за процену епидемиолошке ситуације и надлежној школској управи ради добијања сагласности за остваривање наставе на даљину у периоду од највише пет календарских дана. За ову сагласност директор школе се може обратити за рад школе у целини, само за једну смену или за посебну организациону јединицу (издвојено одељење) када не може да се обезбеди остваривање најмање 40% часова према распореду.

 1. Образовно-васпитни рад у школама за ученике са сметшама у развоју и
  инвалидитетом, музичким и балетским, као и школама за образовање
  одраслих, због своје специфичности, обавља се према претходно донетој
  одлуци Тима и у складу са упутствима достављеним од стране Министарства,
  уз уважавање потреба ученика и полазника и у њиховом најбољем интересу.

Претходно донете одлуке остају и даље на снази за организацију образовно-васпитног рада.

 1. Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школама

У ситуацијима када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-CoV-2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу.

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама:

 • Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од пет календарских дана се налаже само за то одељење.
 • Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад no другом (комбинованом) моделу наставе. Ha групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од пет календарских дана се налаже само за ту групу.

3.3. Уколико применом раније прописаних критеријума и даље постоје елементи за разматрање преласка на трећи модел наставе целе смене или целе школе, директор, без одлагања, обавештава надлежну школску управу и територијално надлежни институт/завод за јавно здравље, који процењује ситуацију, утврђује епидемиолошке ризике и доноси коначну одлуку о којој обавештава школу.

 1. Подаци из надзора указују да постоје случајеви да ученици са симптомима респираторне инфекције (кашаљ), чак и кад имају потврђене случајеве инфекције у породици, долазе у школу, притом чак и не примењујући мере личне заштите и тиме представљају висок ризик за заражавање особа са којима долазе у контакт у школи и ван ње. Препоручује се управама школа и наставницима да апелују на родитеље да децу са симптомима не упућују у школу док не прође период изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.
 2. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, карактеристике омикрон соја SARS-CoV-2, обавезна je употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све време tokom боравка у школи. Ношење заштитних маски je обавезно за све запослене у школама, ученике и трећа лица од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта. Потребно je појачати мере опште и личне хигијене (прање и дезинфекција руку), a нарочито водити рачуна о редовном проветравању и дезинфекцији свих просторија у којима бораве ученици и запослени у школи.

Изузетно, за ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске (нпр. бронхијална астма или где постоји други здравствено оправдан разлог) о томе може да се изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију. Уколико je било ко од ученика спречен да носи маску tokom боравка у школи, потребно je водити рачуна да сви остали ученици и запослени који са тим учеником/ученицом деле радни простор или долазе у блиски контакт на други начин, све време носе маске чиме се смањује ризик за заражавање. У тој ситуацији посебно je важно да школа обезбеди појачане све друге прописане заштитне мере. Овај изузетак могуће je применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара.

 1. Tokom спроведених надзора уочени су значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, апелујемо и очекујемо од ученика и запослених у школама, као и родитеља ученика, да доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно je важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се tokom окупљања не примењују прописане мере личне заштите.
 2. Све основне и средње школе у Републици Србији су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика.
 3. Одлука о моделима образовно-васпитног рада који ће се примењивати на територији Републике Србије од фебруара 2022. године донета je уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 4. Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа биће одржан фебруара 2022. године, када ће се поново сагледати актуелна епидемиолошка ситуација ради доношења потребних мера за сузбијање ширења епидемије SARS-CoV-2.

 

Oдговорите