учитавање

О б а в е ш т е њ е

У складу са здравственим препорукама које установе примењују ради спречавања ширења инфекција, подсећамо образовно-васпитне установе на територији Републике Србије да je потребно:

  • Редовно одржавање школског простора:
  • Проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;
  • Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа; редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија; подстицање ученика на прање руку;
  • Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
  • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду; употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
  • Планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
  • Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;
  • Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
  • Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;
  • У оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања.

Нарочито указујемо да су наведене препоруке у функцији превенције ширења евентуалне инфекције, a које би образовно-васпитне установе и иначе требало да примењују.

Напомињемо, такође, да ученике и родитеље треба заштитити и од непожељне панике.

Oдговорите