учитавање

О б а в е ш т е њ е

Проценом актуелне епидемиолошке ситуације на територији АП Војводине од стране надлежних органа, регистрован je средњи праг интензитета активности вируса грипа, a број обољења сличном грипу je у опадању. Све ово указује на то да епидемија јењава те je потребно да се; почев од 24. фебруара 2020. године, у свим образовно-васпитним установама на теритоприји АП Војводине, настави образовно-васпитни рад који je прекинут одлуком покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број: 128-61-12/2020-01 од 11.02.2020. године.
Основне и средње школе су обавезне, да план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада доставе на сагласност Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Рад у школским и предшколским колективима почиње у понедељак, 24. фебруара 2020. године.

Oдговорите