Стручно усавршавање

-Педагошка свеска–>

-Извештај о стручном усавршавању наставника за школску 2015/2016.годину (word)–>

-Извештај о интерном стручном усавршавању за школску 2015/2016.годину (word)–>

Документ о вредновању интерног стручног усавршавања у установи–>

-Образац за портфолио–>

Препоруке о томе шта би требало да садржи портфолио–>

-Оцењивање – за одељењске старешине–>

-Евиденциони лист за резултате рада–>

-Формативно оцењивање–>

Припремила проф. Лидија Крупљанин

 

Препоруке о томе шта би требало да садржи педагошка свеска–>

-Правилник о сталном стручном усавршавању 2015 –>