Документа и Правилници

 

СТАТУТ  ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН“–>

Развојни план школе за период 2015-2018. године–>

-Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању–>

-Опис општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања у Србији–>

-Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја–>

-Образовни стандарди за опште предмете за средње стручно образовање–>

-Школски програм–>

-Стандарди квалитета рада образовано-васпитних установa–>

-Нов правилник за лиценце–>

-РЕШЕЊЕ О КОЛЕКТИВНОМ ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ