учитавање

Документа и Правилници

-П Р А В И Л Н И К  О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ–>

СТАТУТ  ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН“–>

Развојни план школе –>

-Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању–>

-Опис општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања у Србији–>

-Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја–>

– Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству или коришћењу дрога у образовно-васпитним установама–>

-Образовни стандарди за опште предмете за средње стручно образовање–>

-Школски програм 18-19–>

-Стандарди квалитета рада образовано-васпитних установa–>

-Правилник о обављању друштвено -корисног, односно хуманитарног рада–>

-РЕШЕЊЕ О КОЛЕКТИВНОМ ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ

-Mесечни трошкови ѕа превоз и гориво од 2020