учитавање

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020. Бр. Рибникар 40

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

09.06.2020. год. У 10:00

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.301 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА: УЧ.302 – Ваван И.

III ГРУПА: УЧ.303 – Милошевић Н.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Граф 45

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.201 – Радоњић Н.

II ГРУПА: УЧ.202 – Тасић Д.

III ГРУПА: УЧ.203 – Анђелић М.

IV ГРУПА: УЧ.204 – Тегелтија-Дујаковић В.

 

MАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

10.06.2020.ГОД.  ОД 8:00 ДО 20:00

ГАГАРИНОВА 1

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

Радионице графичке припреме 

I ГРУПА:  08:00 до 12:00 – Чипе И. и Ковачевић М.

II ГРУПА: 12:00 до 16:00 – Патарић С. и Чубрило Д.

III ГРУПА: 16:00 до 20:00 – Пјешчић Т. и Анђелић Б.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

11.06.2020.год. од 7:30 до 19:30

Граф 45

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА:  07:30 до 11:30 – Јаковљевић Д, Исаков Т.

II ГРУПА: 11:30 до 15:30 – Жуљевић С., Малиновић Н.

III ГРУПА: 15:30 до 19:30 – Савановић-Б.Б., Еремија Б.

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

Граф 41

МАТЕМАТИКА – 09.06.2020. У 08:00, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Надрљански К.

                        2.Петровић Т.

                        3.Разредни старешина

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

  1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ И  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004  

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Кокић Ђ.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Граф 43

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

  1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Марушевић Ј.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

                       

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ

Граф 41

10.06.2020. у 09:00, ФОТО –ЛАБОРАТОРИЈА –Б.Рибникар

КОМИСИЈА: 1.Јабланов Д.

                        2.Дрљача А.

                        3.Разредни старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

10.06.2020. у 09:00, УЧ.303

КОМИСИЈА: 1.Малиновић Н.

                         2.Јурик Ж.

                         3.Четојевић О.

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА

 

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – Граф 42

1.Чубрило Д.

2.Јурик Ж.

3.Исаков Т.

 

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – Граф 45

1.Жуљевић С.

2.Анђелић Б.

3.Јаковљевић Д.

 

МАТУРСКИ ВАНРЕДНИ ИСПИТ

08.06.2020. У 9:00, Б.Рибникар

Матурски писмени испит из српског језика икњижевности

Комисија за преглед радова:

1.Поповић Ј.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

 

МАТУРСКИ РАД – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

 

Основи графичке технике

09.06.2020. у 12:00, Уч.301

Комисија:

1.Танасин Д. – испитивач

2.Ковачевић М. – члан

3.Јаковљевић Д. – члан

 

Енглески језик

09.06.2020. у 11:00, уч. 004

Комисија:

1.Петровић С. – испитивач

2.Марушевић Ј. – члан

3.Ћирић В. – члан

 

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ

09.06.2020. У 13:00 , Уч.301

Технологија графичког материјала

Комисија:

1.Ћаћић Г. – испитивач

2.Танасин Д. – члан

3.Димитрић К. – члан

Oдговорите