учитавање

Летњa школa Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“

 

Заштитник грађана ће, уз подршку Бугарске развојне помоћи, организовати Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ која ће бити одржана од 12. до 17. септембра 2022. године, tokom које ће ученици основних и средњих школа, полазници Летње школе имати прилику да од предавача и чланова Панела младих саветника Заштитника грађана сазнају више о својим правима и начинима њихове заштите.

У том циљу Запггитник грађана упућује деци, ученицима узраста од 14 до 17 година у школској 2022/2023. години Јавни позив, који ће бити објављен на интернет странама Заштитника грађана и упућен свим основним и средњим пжолама у Републици Србији и свим установама социјалне заштите у којима бораве деца.

Пријаву са назнаком за Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ ученици могу доставити до 30. 06. 2022. године у штампаном или електронском облику на адресе Заштитника грађана, Делиградска бр. 16, 11 000 Београд или zastitnik@zastitnik.rs .

Пријава треба да садржи име и презиме, датум рођења, адресу и место пребивалгапта, разред и школу коју ученик похађа, као и број контакт телефона и имејл. Уколико ученик жели, у пријави може написати укратко разлоге због којих се пријављује за Летњу школу.

Од укупног броја пристиглих пријава, Запггитник грађана ће одабрати 20 полазника Летње школе, руководећи се следећим принципима: сразмерна регионална заступљеност, једнак број девојчица и дечака и заступљеност деце из осетљивих група.

Уз овај допис достављамо вам Јавни позив којим се деца позивају да се пријаве за Летњу школу. Молимо вас да ученике садашњег наведеног узраста обавестите о Јавном позиву Запггитника грађана и да достављена документа објавите на сајту школе, поставите на огласној табли/паноу школе или на други начин учините доступним деци.

Делиградска 16, 11000 Београд Телефон: (011) 2068-100     www.zastitnik.rs     e-mail: zastitnik@zastitnik.rs

 

 

Срдачно,

Oдговорите