Јавне набавке

Energy Efficiency Reconstruction of Technical School “Mileva Marić Ajnštajn” Novi Sad  

HR-RS35/MMA 07/2018

 

 

Technical School “Mileva Marić Ajnštajn” Novi Sad (Contracting authority) intends to award a work contract for the energy efficiency reconstruction of Technical School “Mileva Marić Ajnštajn” in Novi Sad with financial assistance from the Programme of the European Union – Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme Croatia – Serbia 2014-2020. The tender dossier is published on the website of the Contracting Authority at http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/.

 

The deadline for submission of tender is 20 August 2018, at 12:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the on the website of the Contracting Authority at http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/.

  – Kompletna tenderska dokumentacija za obustavljen tender HR-RS35/MMA 05/2018/ ***  Complete tender documentation for cancelled tender HR-RS35/MMA
  – Kompletna tenderska dokumentacija/ Complete tender documentation HR-RS35-MMA 07-2018 (ZIP/PDF/DOC)
  – WORKS CONTRACT NOTICE
  – INVITATION TO TENDER FOR ENERGY EFFICIENCY RECONSTRUCTION OF TECHNICAL SCHOOL „MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN“, NOVI SAD
  – Tekst oglasa
  – Request for clarification for HR-RS 35/MMA 07/2018
  – MoM of the site visit
  – WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ – конкурси

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- електрична енергија

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ (НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ)

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ (осигурања)   JNMV 3/2018 – услуге осигурања

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   JNMV 3/2018 – услуге осигурања

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ

План јавних набавки за 2018. годину

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом Саду
објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2018 –материјал за образовање за потребе грађевинске, дрвопрерађивачке струке и одржавање објекта школе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 2/2018


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – јавна набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за набавку добара – електричне енергије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за услуге осигурања

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- услуге осигурања

ЈНМВ број 2-2018

ЈНМВ 1-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1/2018 материјал за одржавање хигијене

ЈНМВ 1-2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2018 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (архива)