Јавне набавке

Energy Efficiency Reconstruction of Technical School “Mileva Marić Ajnštajn” Novi Sad

HR-RS35/MMA 05/2018

 

Technical School “Mileva Marić Ajnštajn” Novi Sad (Contracting authority) intends to award a work contract for the energy efficiency reconstruction of Technical School “Mileva Marić Ajnštajn” in Novi Sad with financial assistance from the Programme of the European Union – Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme Croatia – Serbia 2014-2020. The tender dossier is published on the website of the Contracting Authority at http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/.

 

The deadline for submission of tender is 10 May 2018, at 12:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the on the website of the Contracting Authority at http://mmaricajnstajn.edu.rs/javne-nabavke/.

Kompletna tenderska dokumentacija / Complete Tender documentation (ZIP/PDF/DOC)


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1/2018 материјал за одржавање хигијене


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ

ЈНМВ 1-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

План јавних набавки за 2018. годину


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ у Новом Саду
објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2018 –материјал за образовање за потребе грађевинске, дрвопрерађивачке струке и одржавање објекта школе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Редни број јавне набавке 2/2018

 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БРОЈ 1/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ БРОЈ 2/2017 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА –  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА БРОЈ  3/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ БРОЈ 4/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПИТАЊА И ОДГОВОРИ–>

-ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

 

-ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА-


ЈАВНА НАБАВКА – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  НА ВРЕЛОВОДНОЈ МРЕЖИ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ХАВАРИЈЕ НА ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ БРОЈ 7/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  БРОЈ 6/2016 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ТОНЕРА БРОЈ 5/2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ БРОЈ 4/2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ–>

ОДГОВОР–>

-ПИТАЊЕ–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ БРОЈ 3/2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БРОЈ 2/2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА БРОЈ 1/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ОБАВЕШТЕЊЕ–>

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ–>

-ПИТАЊЕ: маргина–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

-ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА–>

-ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ–>

 

 

-ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. ГОДИНА-


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА
И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗГРАДЊА ВИДЕО СИСТЕМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ-МУЛТИ ЗОНСКА  МЕТАЛ ДЕТЕКТОР ВРАТА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ: ГОРИВА, УЉА И МАЗИВА ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО 

-ИЗМЕНА ПОЗИВA ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ 

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ–>

 

 

-ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014. ГОДИНА-


ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМA

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕВИНСКЕ, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ШКОЛE

-ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE–>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–>

 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ: ГОРИВА, УЉА И МАЗИВА ПУТЕМ ДЕБИТНИХ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА–>

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE–>

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA–>