учитавање

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО- АВГУСТ 2021. Поправни, разредни,ванредни  испити

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
-МАТЕМАТИКА

–ПОПРАВНИ ИСПИТ :Н41,О41, Г21,Х21,ГТ21,А31,Х31,ГЕО31

 -РАЗРЕДНИ ИСПИТ :Г11,Г21,ГЕО31

-Писмени -17.08. у 8,00   уч.103,104,105

-Усмени-20.08. у 8,00

 

-Јаковљев Богданка 

-Јовановић Ката 

-Драгојловић Светлана

-Ковачевић Мелинда

-Бикић Б.Милка

-Вујанић Светлана

ФИЛОЗОФИЈА –РАЗРЕДНИ ИСПИТ Н41

-17.08. у 10,30  уч.106

-Зидаревић Злата

-Бубало О.Мирјана

-Марић Нада

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА –ПОПРАВНИ Г31

-17.08. у 10,45  уч.106

– Марић Нада

-Зидаревић Злата

-Бубало О.Мирјана

 

-СОЦИОЛОГИЈА- ПОПРАВНИ: Х31

-17.08. у 11,00  уч.106

 

-Бубало О.Мирјана

– Марић Нада

-Зидаревић Злата

-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ВАНРЕДНИ-Златко Ивановић

-18.08.  у 9,00  уч .105

-Ковачевић Данијела

-Музека Маријана

-Коџо Соња

-РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  РАЗРЕДНИ Г11

-18.08.  у 9,00  уч .307

-Анђелковић Зорица

-Анђелић Мирјана

-Фирањи Силвија

-ГЕОГРАФИЈА –ПОПРАВНИ: Х11

-18.08 у 8,00 уч.103

-Марић Јованка

-Алајица Данијела

-Анђелковић Зорица

 

-ФИЗИКА –РАЗРЕДНИ  ИСПИТ Г11

                    -ПОПРАВНИ ИСПИТ Х21

-19.08. у 10,00  уч.302 

-Родић Драгана

-Топић Јасна

-Лазар Дејана

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-РАЗРЕДНИ Г11 

                               -ПОПРАВНИ О41, Х21,Г21

Писмени -19.08. у 8,00      уч. 106

Усмени- 20.08. у 8,00

-Пивнички Дубравка

-Чорда Ратка

-Ана Аврамовић

 

-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ПОПРАВНИ:ГЕО31

Писмени -19.08. у 8,00      уч. 106

Усмени- 20.08. у 8,00

-Кокић Ђурђина

-Пивнички Дубравка

-Чорда Ратка

 

-РУСКИ ЈЕЗИК- ПОПРАВНИ Г11

Писмени -19.08. у 8,00      уч. 106

Усмени- 20.08. у 8,00

-Весна Тегелтија

-Кокић Ђурђина

-Пивнички Дубравка

 

-ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ –РАЗРЕДНИ Г11,ПОПРАВНИ  Г11

-19.08. у 8,00  уч.105 

-Циндрић Маријета

-Иван Петровић

-Фирањи Силвија

-ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА-ВАНРЕДНИ

                                                                             Станко Скорупан

-Писмени -19.08 у 8,00 уч.007

-Усмени -20.08. у 8,00 уч. 007

-Иванишевић Дејан

-Шормаз Сузана

-Видић Немања

-ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ –ВАНРЕДНИ-Станко Скорупан

 

20.08. у 8,00 уч. 007

-Иванишевић Дејан

-Шормаз Сузана

-Видић Немања

-ГЕОДЕЗИЈА 2 ГОД.-ВАНРЕДНИ-Ивановић Златко

 

20.08. у 8,00 уч. 007

-Видић Немања

-Иванишевић Дејан

-Шормаз Сузана

 

-ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА –РУКОКОВАЛАЦ Г.М. РАЗРЕДНИ -Г11

ВАНРЕДНИ-Ђилас Вукашин

-20.08. у 8,00 уч. 005

-Владимир Пузић

-Бранислав Васић

-Варга Бојана

-ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА –ДЕКОРАТЕР З.П. РАЗРЕДНИ -Г11

-20.08. у 9,00 уч.005

-Бојана Варга

-Иван Петровић

-Бојан Ерак

-РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА-ПОПРАВНИ:А32

-23.08. у 8,00 уч,106

-Пешка Ана

-Фирањи Поповић Силвија

-Фелбапов Ашлер Душица

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА –ПОПРАВНИ: Х11

Писмени – 23.08. у 8,00

Усмени-24.08. у 8,00

-Стојановић Душица

-Смиљанић Драгана

-Максимовић Љубица

-СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА-ПОПРАВНИ: ГТ21

Писмени – 23.08. у 8,00

Усмени-24.08. у 8,00

-Смиљанић Драгана

-Стојановић Душица

– Максимовић Љубица

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ПОПРАВНИ:А32

Писмени – 23.08. у 8,00

Усмени-24.08. у 8,00

-Максимовић Љубица

-Смиљанић Драгана

-Стојановић Душица

 

 

Oдговорите