учитавање

ДЕТАЉИ ПРВОГ ПИЛОТИРАЊА

 

ДАТУМИ И ВРЕМЕНА ИСПИТА

КЉУЧНИ МОМЕНТИ ПРВОГ ПИЛОТИРАЊА

Ученици/кандидати долазе у школу у 8.15 часова све дане одржавања испита и треба да понесу на сваки испит који полажу лични документ  (ђачку књижицу са залепљеном сликом или личну карту).

 

ДАТУМИ ИСПИТА

 

28.10.2020. Среда   Тест из матерњег  језика: Српски језик и књижевност
29.10.2020. Четвртак    Тест из Математике
30.10.2020. Петак   Тест из стручних испита

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ПИСАНИХ ИСПИТА

 

08:00 Почиње кратки информативни састанак председника Школске матурске комисије (ШМК) и дежурних наставника.

 

08:15 Председник ШМК отвара кесе са тестовима за тај дан и дели тестове дежурним наставницима.

 

08:30 Дежурни наставници одлазе у просторије у којима се полажу испити. Ученици улазе у исте просторије, према распореду објављеном на огласној табли школе. Дежурни наставници им предају тестове обележене одговарајућим шифрама.

 

09:00 Ученици почињу да читају и решавају тестове.

 

10:30 Завршетак полагања тестова. Ученици попуњавају и упитнике (за сваки испит одвојено). Дежурни наставници предају упаковане тестове председнику и секретару Школске матурске комисије.

 

 

ДАТУМИ ОЦЕЊИВАЊА ТЕСТОВА

 

2.11.2020. понедељак

3.11.2020. уторак

4.11.2020. среда

 

 

 

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР

ШТА УЧЕНИЦИ СМЕЈУ ДА КОРИСТЕ ТОКОМ ПИСАНИХ ИСПИТА

 

ПРИБОР ДОЗВОЉЕН НА ИСПИТИМА ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

 

Српски језик и књижевност: Хемијска оловка

 

Математика: Хемијска оловка, графитна оловка, гумица и резач, калкулатор са основним рачунским операцијама који није програмибилан, прибор за цртање

 

ПРИБОР ДОЗВОЉЕН НА СТРУЧНИМ ИСПИТИМА

 

Шумарски техничар: Хемијска оловка

Техничар штампе: Хемијска оловка

 

 

https://matura.edu.rs/

 

Oдговорите