учитавање

Актуелности

У П И С 2020

Упис се реализује на адреси Гагаринова 1 

Подсећамо вас да се упис ученика у средњу школу организује у складу са мерама које су прописане од стране кризних штабова надлежних за територију којој припада ваша школа excel programm download kostenlos deutsch chip.

Такође напомињемо, да се због мера прописаних установама примарне медицинске заштите-домовима здравља, омогући упис ученицима који нису прибавили лекарско уверење за образовни профил у који су распоређени, уз обавезу да га прибаве када се за то стекну услови herunterladen.

Ученици који су желели да се упишу у средњу школу преко налога Канцеларије за е-управу, а то нису успели јер немају лекарско уверење, упис треба да обаве директно у школи mozilla firefox deutsch kostenlos.      

Унапред вам се захваљујемо на свим напорима које ћете уложити да ова активност протекне уз најбољу могућу организацију и мере заштите од ширења епидемије herunterladen.

Срдачно

ВАНРЕДНИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (4 к)

18.08.2020. у  12:00     (Писмени део испита)

19.08.2020. у  09:00    (Усмени део испита)

   

1.Средојевић Р.

2.Вукчевић М.

3.Тркуља З.

МАТЕМАТИКА  (4 к)

17.08.2020  у 11:00      (Писмени део испита)

18.08.2020. у 09:00      (Усмени део испита)

 

1. Анђелић М.

2.Петровић Т.

3.Лончар Ј.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

19.08.2020  у 12:00              (Писмени део испита)

20.08.2020 fortnite auf playstation herunterladen. по договору     (Усмени део испита)

1.Марушевић Ј.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

19.08.2020. у 12:00     (Писмени део испита)

По договору               (Усмени део испита)

 

1.Тегелтија-Д. В.

2.Ћирић В.

3.Марушевић Ј.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (2к)

19.08.2020. у 12:00

1.Радованов Ђ.

2.Вајнбергер С.

3.Милошевић Н.

Логика са етиком  20.08.2020. u 11,30

ФИЛОЗОФИЈА  (1к)

20.08.2020.   у 11:30

1.Зидаревић-К.З waffen spiele kostenlos downloaden.

2.Бубало-О.М.

3.Марић Н.

СОЦИОЛОГИЈА   (2к)

20.08.2020.  у  11:00   

1.Бубало-О.М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

ИСТОРИЈА  ( изборни)  (1к)

17.08.2020. у 12:00

1. Радоњић Н.

2.Пивнички И.

3.Милекић К.

ХЕМИЈА  (1 к) 

17.08.2020. у 11:00                        

1. Савић З.

2.Стевановић М.

3.Лер Ф.

 

 

ФИЗИКА  (1к)

17.08.2020.  у  11:30                                                   

1. Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1 к)

20.08.2020 herunterladen. у 09:00

1. Коџо С.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ВЕРСКА НАСТАВА   (4к)

20.08.2020. у 09:00

1.Цвијановић Ђ.

2.Куриџа С.

3.Коџо С.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

АВГУСТОВСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА -ФОТОГРАФ  (1 к)

25.08.2020. у 09:00                *ФОТОЛАБОРАТОРИЈА

 

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ФОТОГРАФ  (1 к)

25.08.2020 kostenlos songs von youtube herunterladen. у 09:00                  *ФОТОЛАБОРАТОРИЈА

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

(1к)                      24.08.2020.  у 09:30

1.Танасин Д.

2.Ваван И.

3.Димитрић К.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ШТАМПА  (1к)           24.08.2020. у 11:00 1.Јурик Ж.

2.Ковачевић М.

3.малиновић Н.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ШТАМПА  (1к)

25.08.2020. у 09:00        Гагаринова ,  радионице****           

1.Четојевић О.

2.Фанчевић З.

3.Анђелић Б.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (1к)

24.08.2020.  у 09:00

1.Танасин Д kan discord niet.

2.Ковачевић  М.

3. Димитрић К.

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

АВГУСТВСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

25.08..2020. у 11:00 

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (1к)

26.08.2020.  у 11:00

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

АНАТОМИЈА И СВОЈСТВА ДРВЕТА  (1к)

24.08.2020. у 11:00

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Ковачевић А macbook datei herunterladen.

ДЕНДРОЛОГИЈА СА ФИТОЦЕНТОЛОГИЈОМ (1к)

24.08.2020. у  10:30

1.Савић М.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА (1к)

25.08.2020. у 09:00

1.Станковић Р.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (1к)

24.08.2020. У 10:00

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ЗАШТИТА ШУМА (2к)

25.08.2020. У 09:30

1.Ковачевић А picasa bildbearbeitungsprogramm kostenlos download.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ДЕНДРОМЕТРИЈА (1к)

26.08.2020. у 10:00

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ЛОВСТВО (1к)

26.08.2020. у 10:30

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА (1к)

25.08.2020. у 10:30

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ГАЈЕЊЕ ШУМА  (1к)

25.08.2020. у 10:00

1.Савић М herunterladen.

2.Јанковић И.

3.Ковачевић А.

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА   (3 к)

24.08.2020. у 11:00

1.Малинић В.

2.Обрадовић А.

3.Млађеновић В.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

24.08.2020. у 10:00

1.Млађеновић В.

2.Обрадовић А.

3.Матић Д.

                                                                        

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ  (1к)

24.08 .2020. у 12:00

1.Туцић В.

2.Кораћ М.

3.Мошорински М herunterladen.

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ

(1к)

24.08.2020. у 11:30

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Станковић Р.

ТЕХНОЛОГИЈА ЦВЕЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

(1к)

24.08.2020. у 10:30

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (1к)

25.08.2020. у 10:00

 

1.Туцић В.

2.Мошорински М.

3.Кораћ М.

РАСАДНИЧАРСТВО (1к)

24.08.2020 samsung TV iptv. у 10:00

1.Станковић Р.

2.Кораћ М.

3.Мошорински М.

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА  (1к)

24.08 .2020. у 11:00

1.Матић Д.

2.Шаша Д.

3.Мудринић Д.

ФИНАЛАНА ОБРАДА ДРВЕТА

24.08.2020. у 11:30

1.Шаша Д.

2.Матић Д.

3.Мудринић Д.

СТОЛАРСТВО

24.08.2020. у 09:30

1.Тот С.

2.Шаша Д.

3.Мудринић Д.

 

 

Нови Сад, 30.06.2020.год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

                                                                                                          

                    

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

 

ЗАДАТАК А      25.08.2020. У 09:00

 

КОМИСИЈА: 1.Малинић В.

                          2.Обрадовић А.

                          3.Социјални партнер

 

ЗАДАТАК Б      26.08.2020. У 09:00

 

КОМИСИЈА: 1.Млађеновић В.

                          2.Обрадовић А.

                          3.Социјални партнер

ПОПРАВНИ ИСПИТИ   АВГУСТ ШК.2019/2020.год. Браће Рибникар 40

ПОПРАВНИ ИСПИТИ   АВГУСТ ШК.2019/2020.год.

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
МАТЕМАТИКА

 

ПИСМЕНИ   17.08.2020 herunterladen. у 11:00

УСМЕНИ      18.08.2020. у 9:00

1.Загорац Д.

2.Анђелић М:

3.Одељенски старешина

ХЕМИЈА

 

17.08.2020 spyzie free. у 10:00

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Одељенски старешина

ФИЗИКА

 

17.08.2020 ralph reichts 2 herunterladen. у 10:30

1.Топић Ј.

2.Лер Ф.

3.Одељенски старешина

ГЕОГРАФИЈА

 

18.08.2020 hintergrundbilder kostenlos herunterladen. у 10:30

1.Марић Ј.

2.Алајица Д.

3.Одељенски старешина

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 

18.08.2020 remote desktop download kostenlos. у 10:00

1.Вујошевић-Крстић В.

2.Обрадовић А.

3. Одељенски старешина

СТОЛАРСТВО

 

17.08.2020 free word and excel. у 10:00

1.Тот С.

2.Шаша Д.

3.Одељенски старешина

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

 

18.08.2020 wo kann man noch kostenlos musiken. у 10:00

1.Циндрић М.

2.Лакићевић М.

3.Одељенски старешина

 

Заједничко наставничко веће

herunterladen

Заједничко наставничко веће уторак 30.06.2020.год у 10:00, Гагаринова 1

herunterladen herunterladen app bei samsung herunterladen spiele mario kostenlos downloaden

Ванредни испити за августовски рок

app herunterladen auf iphone

Рок за пријаву ванредних испита за августовски рок је од 22. до 29. јуна 2020. године

herunterladen hörbuch kostenlos herunterladen minecraft kostenlos downloaden pc ohne anmelden herunterladen

spendenquittung kostenlos herunterladen

ОБАВЕШТЕЊЕ:

На огласној табли у школи објављен је предлог ранг листе у поступку за утврђивање вишка запослених whatsapp downloaden iphone 7.
Приговори се подносе у року од осам дана од дана објављивања.

У Новом Саду, 24.06.2020 herunterladen.

Драгољуб Перковић

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

herunterladen

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

Браће Рибникар

ПОНЕДЕЉАК 22.06.2020. ГОДИНЕ

У 10:00 – ПРВА ГОДИНА

У 10:30 – ДРУГА ГОДИНА

У 11:00 – ТРЕЋА ГОДИНА

ШУМАРСТВО И ОБ.ДРВ microsoft office 2007 vorlagen kostenlosen. У УЧИОНИЦИ 305

ГРАФИЧАРСТВО У УЧИОНИЦИ 303

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ У 11:30

БРАЋЕ РИБНИКАР

aida auslaufsong herunterladen

Технолошки факултет Нови Сад су, 3. јуна 2020. године, посетили представници Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“ из Новог Сада

Технолошки факултет Нови Сад су, 3. јуна 2020. године, посетили представници Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“ из Новог Сада, са којом Факултет има дугогодишњу успешну сарадњу fortnite auf xbox herunterladen. 👩‍🏫👨‍🏫
Представнике школе примили су проф. др Биљана Пајин, декан Факултета, проф herunterladen. др Јоњауа Раногајец, руководилац Лабораторије за испитивање материјала у културном наслеђу и др Снежана Вучетић, доцент на Катедри за инжењерство материјала на Технолошком факултету Нови Сад antivirus vollversion kostenlosen.
Наставница Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“ Мариа Малешевић Чучулис је, овом приликом, примила захвалницу за допринос популаризацији науке међу младима и успешну сарадњу са Факултетом krunker io herunterladen. Директору школе Жељку Савићу, уручена је захвалница за дугогодишњу институционалну сарадњу са Технолошким факултетом Нови Сад die ard quiz app herunterladen. Захвалнице је уручила декан Факултета, проф. др Биљана Пајин.
📜📜
Техничка Школа “Милева Марић-Ајнштајн” води порекло од занатске школе која је основана 1882 kostenlose spiel herunterladen. године у Новом Саду. Мисија школе је пре свега задовољавање потреба привреде уз припрему ученика за даље професионално усавршавање app runterladen downloaden. Свакодневно се тежи постизању што боље материјално-техничке опремљености уз занимљиву и квалитетну наставу са посебним акцентом на практично знање herunterladen.
🏫📔📚
#технолоски_факултет_нс

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

quicktime player downloaden

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

ПЕТАК 12.06.2020. ГОДИНЕ

 

11:30 БРАЋЕ РИБНИКАР

13:00 ГАГАРИНОВА

latexen skype sign up for free without download kikaninchen cd download kostenlos windows 10 for free

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020. Бр. Рибникар 40

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

09.06.2020. год. У 10:00

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.301 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА: УЧ.302 – Ваван И.

III ГРУПА: УЧ.303 – Милошевић Н.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Граф 45

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.201 – Радоњић Н euro truck 2 vollversion kostenlos downloaden.

II ГРУПА: УЧ.202 – Тасић Д.

III ГРУПА: УЧ.203 – Анђелић М.

IV ГРУПА: УЧ.204 – Тегелтија-Дујаковић В.

 

MАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

10.06.2020.ГОД.  ОД 8:00 ДО 20:00

ГАГАРИНОВА 1

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

Радионице графичке припреме 

I ГРУПА:  08:00 до 12:00 – Чипе И. и Ковачевић М.

II ГРУПА: 12:00 до 16:00 – Патарић С. и Чубрило Д.

III ГРУПА: 16:00 до 20:00 – Пјешчић Т herunterladen. и Анђелић Б.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

11.06.2020.год. од 7:30 до 19:30

Граф 45

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА:  07:30 до 11:30 – Јаковљевић Д, Исаков Т.

II ГРУПА: 11:30 до 15:30 – Жуљевић С., Малиновић Н.

III ГРУПА: 15:30 до 19:30 – Савановић-Б.Б., Еремија Б viele bilder auf einmal downloaden.

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

Граф 41

МАТЕМАТИКА – 09.06.2020. У 08:00, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Надрљански К.

                        2.Петровић Т.

                        3.Разредни старешина

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020 herunterladen. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ И  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004  

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Кокић Ђ brightcove video herunterladen.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Граф 43

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020 klingeltöne kostenlos herunterladen weihnachten. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Марушевић Ј herunterladen.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

                       

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ

Граф 41

10.06.2020 old netflix version. у 09:00, ФОТО –ЛАБОРАТОРИЈА –Б.Рибникар

КОМИСИЈА: 1.Јабланов Д.

                        2.Дрљача А.

                        3.Разредни старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

10.06.2020. у 09:00, УЧ.303

КОМИСИЈА: 1.Малиновић Н.

                         2.Јурик Ж herunterladen.

                         3.Четојевић О.

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА

 

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – Граф 42

1.Чубрило Д.

2.Јурик Ж.

3.Исаков Т.

 

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – Граф 45

1.Жуљевић С pbix herunterladen.

2.Анђелић Б.

3.Јаковљевић Д.

 

МАТУРСКИ ВАНРЕДНИ ИСПИТ

08.06.2020. У 9:00, Б.Рибникар

Матурски писмени испит из српског језика икњижевности

Комисија за преглед радова:

1.Поповић Ј.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

 

МАТУРСКИ РАД – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

 

Основи графичке технике

09.06.2020. у 12:00, Уч.301

Комисија:

1.Танасин Д. – испитивач

2.Ковачевић М. – члан

3.Јаковљевић Д. – члан

 

Енглески језик

09.06.2020. у 11:00, уч. 004

Комисија:

1.Петровић С. – испитивач

2.Марушевић Ј. – члан

3.Ћирић В. – члан

 

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ

09.06.2020. У 13:00 , Уч.301

Технологија графичког материјала

Комисија:

1.Ћаћић Г. – испитивач

2.Танасин Д. – члан

3.Димитрић К. – члан

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ И ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА – ЈУН 2020

fitbit versa 2 app herunterladen

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

СРЕДА, 03.06.2020.

ШУМАРСТВО– ЗБОРНИЦА                              ГРАФИКА – СВЕЧАНА САЛА

 16:00 – ПА41, ШТ41                                                16:00 – ГРАФ41, ГРАФ42

 16:30 – ДТО41, Д32                                                 16:30 – ГРАФ43, ГРАФ45

  17:00 – ТЛР41

 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

СРЕДА, 03.06.2020 herunterladen. У 19:30, СВЕЧАНА САЛА, ГАГАРИНОВА 1

 

mp3 album herunterladen

МАТУРСКИ И ВАНРЕДН ИСПИТИ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020. год. У 10:00 Бр.Рибникара 40

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

09.06.2020. год. У 10:00

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.301 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА: УЧ.302 – Ваван И.

III ГРУПА: УЧ.303 – Милошевић Н.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

Граф 45

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.201 – Радоњић Н.

II ГРУПА: УЧ.202 – Тасић Д.

III ГРУПА: УЧ.203 – Анђелић М.

IV ГРУПА: УЧ.204 – Тегелтија-Дујаковић В.

 

MАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

10.06.2020.ГОД.  ОД 8:00 ДО 20:00

ГАГАРИНОВА 1

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

Радионице графичке припреме 

I ГРУПА:  08:00 до 12:00 – Чипе И. и Ковачевић М.

II ГРУПА: 12:00 до 16:00 – Патарић С. и Чубрило Д.

III ГРУПА: 16:00 до 20:00 – Пјешчић Т. и Анђелић Б.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

11.06.2020.год. од 7:30 до 19:30

Граф 45

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА:  07:30 до 11:30 – Јаковљевић Д, Исаков Т powerpoint 2013 download free demo.

II ГРУПА: 11:30 до 15:30 – Жуљевић С., Малиновић Н.

III ГРУПА: 15:30 до 19:30 – Савановић-Б.Б., Еремија Б.

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

Граф 41

МАТЕМАТИКА – 09.06.2020. У 08:00, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Надрљански К.

                        2.Петровић Т.

                        3.Разредни старешина

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ И  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004  

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Кокић Ђ.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020 videodateien von youtube downloaden. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Граф 43

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Марушевић Ј.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

                    

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ

Граф 41

10.06.2020 not to download. у 09:00, ФОТО –ЛАБОРАТОРИЈА –Б.Рибникар

КОМИСИЈА: 1.Јабланов Д.

                        2.Дрљача А.

                        3.Разредни старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

10.06.2020. у 09:00, УЧ.303

КОМИСИЈА: 1.Малиновић Н.

                         2.Јурик Ж.

                         3.Четојевић О.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (5 к)

 

02.06.2020. у  08:00    (Писмени део испита)

03.06.2020. у 08:00      (Усмени део испита)

1.Губик Н.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

МАТЕМАТИКА  (8 к)

 

01.06.2020  у 08:30      (Писмени део испита)

02.06.2020 microsoft mahjong herunterladen. у 11:00     (Усмени део испита)

1.Петровић Т.

2.Надрљански К.

3.Анђелић М.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

 

03.06.2020  у 11:00      (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

 

03.06.2020. у 11:00     (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д. В.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

ИСТОРИЈА  (1к)

 

02.06.2020. у 12:00

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Милекић К.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (4к)

 

01.06.2020 metronom herunterladen kostenlos. у 12:00

1.Милошевић Н.

2.Радованов Ђ.

3.Вајнбергер С.

ХЕМИЈА  (1 к) 

04.06.2020. у 09:00

                                

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Тасић Д.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (3к)

01.06.2020.  у  08:00

1.Николић Б.

2.Недељковић Д.

3.Вуковић-В.Ј.

ФИЗИКА  (1к)

01.06.2020.  у  14:00

                                                        

1. Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

03.06.2020.   у 11:45

1.Зидаревић-К.З.

2.Бубало-О.М.

3.Марић Н.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2 к)

03.06.2020. у 11:00  

 

1.Марић Н.

2.Бубало-О.М.

3.Зидаревић –К.З.

СОЦИОЛОГИЈА   (2к)

03.06.2020.  у  12:30   

 

1.Бубало-О.М soundtouch app von bose herunterladen.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (2 к)

01.06.2020. у 11:00

1.Милекић К.

2.Коџо С.

2.Куриџа С.

ВЕРСКА НАСТАВА   (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Куриџа С.

2.Цвијановић Ђ.

3.Коџо С.

                                                                                   

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКЕ АНИМАЦИЈЕ  (1 к)

 01.06.2020. у 09:00

1.Јаковљевић Д.

2.Анђелић Б.

3.Јурик Ж.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ  (1 к)

01.06.2020. у 14:00

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

(2к)

02.06.2020.  у 13:30

1.Танасин Д google meet herunterladen.

2.Ваван И.

3.Димитрић К.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА  (2к)

01.06.2020. у 12:00

1.Јурик Ж.

2.Анђелић Б.

3.Јаковљевић Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА (2к)

02.06.2020. у 13:00

1.Ћаћић Г.

2.Танасин Д.

3.Димитрић К.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (2к)

 

02.06.2020. у 09:00                  

 

1.Пјешчић Т.

2.Јурик Ж.

3.Ковачевић М..

 

ТОП – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09:00           

 

1.Јабланов Д karneval hits kostenlos downloaden.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ПРАКСА – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09 :00

                                        

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

01.06.2020.  у 10:00

1.Танасин Д.

2.Димитрић К.

3.Ковачевић  М.

ПРАКСА – ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА

02.06.2020.  у 08:00

                                       ГАГАРИНОВА  1    *****

                                       Радионице

1.Чубрило Д.

2.Чипе И.

3.Патарић С.

                                                                       

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

05.06.2020. у 10:00  уч.305

1.Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (1к)

04.06.2020.  у 10:30

1.Ковачевић А buchhaltungssoftware kostenlosen.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

04.06.2020. у 10:00

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ (1к)

01.06.2020. у  10:30

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Станковић Р.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (1к)

02.06.2020. У 10:00

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ЗАШТИТА ШУМА (1к)

02.06.2020. У 10:30

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ fortnite downloaden nu.

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ   (1 к)

02.06.2020. у 09:00

1.Вујошевић-Крстић В.

2.Малинић В.

3.Обрадовић А.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

02.06.2020. у 10:00

1.Млађеновић В.

2.Вујошевић-Крстић В.

3.Обрадовић А.

                                                            

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
БОТАНИКА  (1к)

04.06 .2020. у 11:00

1.Јованов Т.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

 

 

Нови Сад, 26.05.2020.год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

Ванредни испити – грађевинарство и текстилство

videos bei facebook herunterladen

minecraft laptop flip diving gif downloaden android tele 5 mediathek videos downloaden

Распоред полагања матуре – геодезија и грађевинарство

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ДЕЖУРСТВО НА ПИСМЕНОМ

ГРАЂЕВИНА

ПОНЕДЕЉАК 08.06.2020. ГОД.

од 8,30 часова

ЈУНСКИ рок 2019/2020. године

ОДЕ-

ЉЕЊЕ

ВРЕМЕ УЛАСКА УЧИОНИЦА/БР.УЧЕНИКА ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД
А 41 9,00 202/9

203/9

204/9

Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Белић Славица

Марковић Душко Милица Дебелица

А 42 9,15 205/8

206/8

207/8

Мишић Предраг

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Белић Славица

Милошевић Весна

Милица Дебелица

Н 41 9,15 301/9

302/9

303/8

Радованов Ђорђе

Милановић Весна

Лонцо Бибијана

Марковић Душко

Крупљанин Лидија

Милошевић Весна

Х 41 9,00 316/10

317/9

Николић Борислав

Костић Милена

Белић Славица

Милошевић Весна

Милица Дебелица

Гео 41 9,00 304/9

305/9

306/9

Бикић Бокић Милка Стојилковић Даница

Чорда Ратка

Крупљанин Лидија

Милошевић Весна

Марковић Душко

О41 9,15 209/12 Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Марковић Душко

Крупљанин Лидија

Милошевић Весна

Резерве

(долазе обавезно у 8,30)

Видић Немања

Лешки Адријана

Иванишевић Дејан

 

 

ГРАЂЕВИНА 2019-2020

ПОЛАГАЊЕ  ТЕСТА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 УТОРАК 09.06.2020 samsung galaxy s3 mini apps herunterladen. ОД 10,00  -2h

ОДЕЉЕЊЕ Бр.ученика Време уласка Учионица ДЕЖУРА
А41 27 10,00 202

203

204

Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

А42 24 10,15 205

206

207

Мишић Предраг

Кокић Ђурђина

Марић Нада

О41 12 10,15 209 Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Гео41 27 10,00 304

305

306

Бикић Бокић Милка

Стојилковић Даница

Чорда Ратка

Резерве: Мишић Предраг

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЈУНСКИ рок 2019/2020. Године

Матурски испит – изборни предмети

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учио-ница Комисија  
Математика  
Н 41   среда

10.06 herunterladen.

13,00

204 Вујанић Светлана  
2 кандидата Јаковљев Богданка  
  Ковачевић Мелинда  
   
Енглески језик  
Н 41   среда

10.06.

13,00

316 Чорда Ратка  
4 кандидата Пивнички Дубравка  
  Тегелтија Весна  
   
   
Руски језик  
Н 41   среда

10.06 whatsapp kostenlos herunterladen und installieren.

14,00

316 Тегелтија Весна  
3 кандидата Чорда Ратка  
  Пивнички Дубравка  
Организација грађења    
Н41 9 ученика 13,00 Среда

10.06.

203 Милановић Весна  
10 ученика 14,00 Сојановић Душица  
Чучулис Мариа  
   
     
             

 

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учио-ница Комисија
Енглески језик
Х 41   среда

10.06 herunterladen.

14,30

316 Чорда Ратка
5 кандидата Пивнички Дубравка
  Тегелтија Весна
 
Организација грађења
Х 41 8 кандидата 15,00 Среда

10.06.

203 Милановић Весна
7 кандидата  16,00 Сојановић Душица
  Чучулис Мариа
 

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЈУНСКИ рок 2019/2020 wellness musik kostenlos downloaden. године

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

 

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учионица Комисија
Путеви
Н 41 9 кандидата 14,00 Уторак

09.06.

203 Чучулис Мариа
9кандидата 15,00 Милановић Весна
8 кандидата 16,00 Костић Милена
Хидротехничке мелиорације
Х 41   Уторак 09.06 anydesk deutsch herunterladen.

14,30

306 Вуцеља Марица
9 кандидата Варга Бела
  Стојановић Душица
Регулација река
Х 41   Уторак 11.06.

15,30

306 Вуцеља Марица
8 кандидата Варга Бела
  Стојановић Душица
Снабдевање водом и каналисање
Х 41   Уторак 11.06 youtube videos ohne werbung downloaden.

16,30

306 Варга Бела
        2 кандидата Вуцеља Марица
  Стојановић Душица

 

Распоред полагања матурског испита за смер

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ЈУНСКИ рок 2019/2020. године

  А41 А42   Дежурни наставници на испиту Комисија за оцењивање и прегледање радова
09 youtube catcher kostenlosen. 06. 2020

Уторак

у 10:00

202

203

204

205

206

207

Тест стручно теорисјког знања Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Ђаковић Тања

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Комисија у 12:00

Максимовић Љубица

Лонцо Бибијана

Миленковић Биљана

Шипош Маја

Варга Бојана

Лешки Адријана

10.06.2020

У 9,00

202

203

204

205

206

207

Матурски практичан рад А Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Ђаковић Тања

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Комисија у 13,00

Перић Војислав-екстерни члан

Поповић Силвија

Варга Бојана

Перковић Драгољуб

Милановић Весна

Максимовић Љубица

Миленковић Биљана

Фелбапов А.Душица

Бугарски Анита

11.06.2020.

У 9,00

202

203

204

205

206

207

Матурски практичан рад Б Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Ђаковић Тања

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Комисија у 13,00

Перић Војислав-екстерни члан

Ћурчић Маја

Максимовић Љубица

Бугарски Анита

Матић Љубо

Фелбапов А.Душица

Пешка Ана

Варга Бојана

Лонцо Бибијана

.  41

  01/9

 Н41

 

Техничар за одржавање објеката-оглед

2019/2020

 

 

    Дежурни наставници на испиту Комисија за оцењивање и прегледање радова
09 five nights at freddy's kostenlos herunterladen. 06. 2020

Уторак

у 10,15

209 Тест стручно теорисјког знања Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Ковачевић Јасна

Алексић Снежана

Костић Милена

10.06.2019

У 9,00

 

209

 

Израда радног задатка –рачунски део Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Ковачевић Јасна

Смиљанић Драгана

Алексић Снежана

Тома Ђорђевић

11.06.2019.

У 9,00

006 Израда радног задатка –

Практичан део

  Васић Бранко

Бојан Ерак

Алексић Снежана

Тома Ђорђевић

 

Распоред полагања матурског испита за смер

Геодетски техничар – геометар

Јунски рок 2019/2020

Време испита   Дежурни професори Учионица
09.06.2020 map in minecraft herunterladen.

Уторак

10:00-12:00 часова

Тест стручно теоријског знања Ратка Чорда

Милка Бикић Бокић

Даница Стојилковић

007

008

003

10.06.2020.

Среда

08:30 – 10:00 Група Б1

10:15 – 11:45 Група Б2

12:00 – 13:30 Група Б3

Катастар непокретности Комисија за оцењивање и прегледање радова 310
11.06.2020.

Четвртак

08:00 – 09:30 Група А1, А5

09:45 – 11:15 Група А3, А6

Геодетска мерења и рачунања Комисија за оцењивање и прегледање радова 007, 008
12.06.2020.

Петак

08:00 – 09:30 Група В1

09:45 – 11:15 Група В3

11:30 – 13:00 Група В5

Геодетски планови Комисија за оцењивање и прегледање радова 008

 

Комисије за прегледање радова и дежурство на практичним испитима

 • Премер и обрада података премера:
  • Јелена Филиповић, (заменик –),
  • Немања Видић, (заменик –),
  • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 • Радови у инжењерско-техничким областима:
  • Мирослав Квочка, (заменик –),
  • Дејан Иванишевић, (заменик –),
  • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 • Извршење послова у вези са катастром:
 • Мирослав Квочка, (заменик –Немања Видић),
 • Јелена Филиповић, (заменик – Дејан Иванишевић),
 • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 • Израда геодетских планова:
 • Немања Видић, (заменик –Јелена Филиповић),
 • Дејан Иванишевић, (заменик – Мирослав Квочка),
 • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 

Дежурство наставника 01.06-12.06.

           
  DEŽURSTVO NASTAVNIKA 01.06-12.06 windows 10 jetzt herunterladen.    
           
  pre podne 08:00-14:00 posle podne 14:00-20:00  
ulaz dvorište ulaz  dvorište  
ponedeljak Tasić D minecraft free android. Tasić D. Mošorinski M. Mošorinski M.  
Stanković R. Stanković R. Žutić M herunterladen. Žutić M.  
Frančević Z. Frančević Z.      
utorak Šaša D herunterladen. Šaša D. Radonjić N. Radonjić N.  
Mudrinić D. Mudrinić D. Pivnički I daysyview herunterladen. Pivnički I.  
sreda Bubalo-Ostović M. Bubalo-Ostović M. Tanasin D herunterladen. Tanasin D.  
Popara Konakov M. Popara Konakov M. Nedeljković D. Nedeljković D sims 3 frisuren downloaden.  
četvrtak Cvijanović Đ. Cvijanović Đ. Milošević N. Milošević N herunterladen.  
Kuridža S. Kuridža S. Ćirić V. Ćirić V.  
petak Obradović A herunterladen. Obradović A. Vukčević M. Vukčević M.  
Rađen J. Rađen J. Vuković Vizi J hoe moet je rebrawl downloaden. Vuković Vizi J.  
           
 Na ulazu Nastavnici proveravaju da li učenici/zaposleni imaju maske  
Obaveštavaju ih o pravilima ponašanja i da kad završe moraju da napuste  
  školski objekat (dvorište škole)      
Dezinfikuju ruke učenicima/nastavnicima    
Nastavnik u dvorištu učenike opominje o merama opreza, preporučenom  
  razmaku kao i da kad završe napuste školski objekat.    
Na spratovima i u zbornici dežuraju nastavnici koji imaju nastavu i tetkice  
           

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈУНСКИ РОК ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

09.06.2020. год. У 10:00

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.301 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА: УЧ.302 – Ваван И.

III ГРУПА: УЧ.303 – Милошевић Н.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

Граф 45

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.201 – Радоњић Н.

II ГРУПА: УЧ.202 – Тасић Д.

III ГРУПА: УЧ.203 – Анђелић М.

IV ГРУПА: УЧ.204 – Тегелтија-Дујаковић В.

 

 

 

MАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

10.06.2020.ГОД.  ОД 8:00 ДО 20:00

ГАГАРИНОВА 1

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

Радионице графичке припреме 

I ГРУПА:  08:00 до 12:00 – Чипе И. и Ковачевић М.

II ГРУПА: 12:00 до 16:00 – Патарић С. и Чубрило Д.

III ГРУПА: 16:00 до 20:00 – Пјешчић Т. и Анђелић Б.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

11.06.2020.год. од 7:30 до 19:30

Граф 45

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА:  07:30 до 11:30 – Јаковљевић Д, Исаков Т esoterik bücher kostenlos downloaden.

II ГРУПА: 11:30 до 15:30 – Жуљевић С., Малиновић Н.

III ГРУПА: 15:30 до 19:30 – Савановић-Б.Б., Еремија Б.

 

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

Граф 41

МАТЕМАТИКА – 09.06.2020. У 08:00, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Надрљански К.

                        2.Петровић Т.

                        3.Разредни старешина

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ И  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004  

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Кокић Ђ.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020 mero baller los kostenlos. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

 

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Граф 43

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Марушевић Ј.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешинa

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ

Граф 41

10.06.2020 good sayings. у 09:00, ФОТО -ЛАБОРАТОРИЈА

КОМИСИЈА: 1.Јабланов Д.

                        2.Дрљача А.

                        3.Разредни старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

10.06.2020. у 09:00, УЧ.303

КОМИСИЈА: 1.Малиновић Н.

                         2.Јурик Ж.

                         3.Четојевић О.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЈУНСКИ РОК ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ГРАФИЧАРСТВО

 

08.06.2020. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности

од 09 – 13 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА

Разреди : Граф 41, Граф 42, Граф 45

1.Средојевић Р.

2.Дебелица М.

3.Тркуља З.

 

Разреди : Граф 43

1.Вукчевић М herunterladen.

2.Губик Н.

3.Поповић Ј.

 

 

Граф 41  у 9:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 301 – Милекић К.

II ГРУПА – Учионица 302 – Петровић Т.

III ГРУПА – Учионица 303 – Зидаревић-Крстић 

 

Граф 42  у 9:15

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 304 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА – Учионица 305 – Оторанов Б.

III ГРУПА – Учионица 201 – Тасић Д.

 

 

Граф 43  у 9:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 202 – Савић З.

II ГРУПА – Учионица 203 – Радоњић Н.

III ГРУПА – Учионица 204 – Вуковић-Визи Ј.

 

Граф  45  у 9:45

 

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 001 – Недељковић Д.

II ГРУПА – Учионица 002 – Ваван И.

III ГРУПА – Учионица 003 – Надрљански К.

IV  ГРУПА – Учионица 004 – Лончар Ј.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЈУНСКИ РОК ШК the sims 4 aan het werk gratisen. 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 

 

08.06.2020. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности

од 09 – 13 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА

1.Вукчевић М.

2.Средојевић Р.

3.Поповић Ј.

4.Тркуља З.

 

ДТО 41  у 9:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Лаковић Јована

II ГРУПА – Учионица 108 – Куриџа С.

III ГРУПА – Учионица 104 – Цвијановић Ђ.

 

ШТ 41  у 9:15

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 307 – Жутић Милица

II ГРУПА – Учионица 107 – Иванишевић М.

III ГРУПА – Учионица 102 – Благојевић Ј.

 

 

ПА 41  у 9:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 306 – Стевановић И.

II ГРУПА – Учионица 106 – Рађен Ј.

III ГРУПА – Учионица 101 – Пивнички И.

 

ТЛР 41  у 9:45

 

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 105 – Попара-Конаков М.

II ГРУПА – Учионица 103 – Стевановић М.

 

ДТО 41

Техничар за обликовање намештаја и

Ентеријера

 

ТЕСТ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020 ing app wil niet downloaden. У 10:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Загорац Д.

II ГРУПА – Учионица 108 – Кисић А.

III ГРУПА – Учионица 104 – Ћирић В.

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТА

Мудринић Д. и Матић Д.

 

ЗАДАТАК   А – 10.06.2020.

ВРЕМЕ: 8:30

I ГРУПА – Учионица 308 – Вујошевић-К.В.

II ГРУПА – Учионица 307 – Малинић В.

III ГРУПА – Учионица 108 – Мудринић Д.

Комисија: 1.Вујошевић-К.В.

                  2.Малинић В.

                  3.Соц. партнер

 

ЗАДАТАК   Б – 11.06.2020.

ВРЕМЕ: 8:30

I ГРУПА – Учионица 308 – Млађеновић В.

II ГРУПА – Учионица 307 – Обрадовић А.

III ГРУПА – Учионица 108 – Матић Д.

Комисија: 1.Млађеновић В.

                  2.Обрадовић А.

                  3.Соц bilder von pinterest downloaden iphone. партнер

ШТ 41 

Шумарски техничар

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 11:00- УЧ. 305

                II ГРУПА У 12:00 – УЧ.305

                III ГРУПА У 13:00 – УЧ. 305

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А.

                        2.Станковић Р.

                        3.Марушевић Ј.

                        4.Разредни старешина

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 10:00 – УЧ.305

               II ГРУПА У 11:00 – УЧ.305

               III   ГРУПА У 12:00 – УЧ.305 

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А.

                        2.Савић М.

                         3.Разредни старешина   

 

ПА 41 

Техничар за пејзажну архитектуру

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.06.2020 herunterladen.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 10:45- УЧ. 306

                II ГРУПА У 11:45 – УЧ.306

                III ГРУПА У 12:45 – УЧ. 306

KOMИСИЈА: 1.Јанковић И.

                        2.Мошорински М.

                        3.Петровић С.

                        4.Јованов Т.

                        5.Разредни старешина

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 10:30 – УЧ.306

               II ГРУПА У 11:30 – УЧ.306

               III   ГРУПА У 12:30 – УЧ.306 

KOMИСИЈА: 1.Кораћ М.

                        2.Мошорински М.

                        3.Разредни старешина   

ТЛР 41

Техничар за ловство и рибарство

 

ТЕСТ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020 schnittmuster baby beanie kostenlosen. У 10:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 102 – Алајица Д.

II ГРУПА – Учионица 105 – Бубало-О.М.

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТА

Јанковић И. и Перовић Ђ.

 

ЗАДАТАК   А – 10.06.2020.

ВРЕМЕ: 09:00

Учионица 201

КОМИСИЈА: 1.Јанковић И.

                        2.Перовић Ђ.

                        3.Соц. партнер

 

ЗАДАТАК   Б,В – 11.06.2020.

ВРЕМЕ: 09:00

Учионица 201

КОМИСИЈА: 1.Јанковић И.

                        2.Перовић Ђ.

                        3.Соц. партнер

 

ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР

 

ГАГАРИНОВА 1

ЗАДАТАК А

ДАТУМ: 08.06.2020 wie kann ich videos aus mediatheken downloaden.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 1.Анђелић И.

                        2.Матић Д.

                         3.Соц.партнер

 

СТОЛАР

 

ГАГАРИНОВА 1

ЗАДАТАК А

ДАТУМ: 08.06.2020.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 1.Тот С.

                        2.Шаша Д.

                        3.Соц.партнер

 

ЗАДАТАК Б

ДАТУМ: 09.06.2020.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 1.Тот С.

                        2.Шаша Д.

                        3.Соц.партнер

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (5 к)

 

02.06.2020. у  08:00    (Писмени део испита)

03.06.2020. у 08:00      (Усмени део испита)

1.Губик Н.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

МАТЕМАТИКА  (8 к)

 

01.06.2020  у 08:30      (Писмени део испита)

02.06.2020. у 11:00     (Усмени део испита)

1.Петровић Т.

2.Надрљански К microsoft office kostenlos downloaden für mac.

3.Анђелић М.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

 

03.06.2020  у 11:00      (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

 

03.06.2020. у 11:00     (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д. В.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

ИСТОРИЈА  (1к)

 

02.06.2020 herunterladen. у 12:00

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Милекић К.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (4к)

 

01.06.2020. у 12:00

1.Милошевић Н.

2.Радованов Ђ.

3.Вајнбергер С.

ХЕМИЈА  (1 к) 

04.06.2020. у 09:00

                                

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Тасић Д.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (3к)

01.06.2020.  у  08:00

1.Николић Б word download macbook air.

2.Недељковић Д.

3.Вуковић-В.Ј.

ФИЗИКА  (1к)

01.06.2020.  у  14:00

                                                        

1. Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

03.06.2020.   у 11:45

1.Зидаревић-К.З.

2.Бубало-О.М.

3.Марић Н.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2 к)

03.06.2020. у 11:00  

 

1.Марић Н.

2.Бубало-О.М.

3.Зидаревић –К.З.

СОЦИОЛОГИЈА   (2к)

03.06.2020.  у  12:30   

 

1.Бубало-О.М wie kann ich von facebook videos herunterladen.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (2 к)

01.06.2020. у 11:00

1.Милекић К.

2.Коџо С.

2.Куриџа С.

ВЕРСКА НАСТАВА   (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Куриџа С.

2.Цвијановић Ђ.

3.Коџо С.

 ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФ profile pictures for free. ПРОИЗВОДЊЕ  (1 к)

 01.06.2020. у 09:00

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ  (1 к)

01.06.2020. у 14:00

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

(2к)

02.06.2020.  у 13:30

1.Танасин Д.

2.Ваван И.

3.Димитрић К.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА  (2к)

01.06.2020. у 12:00

1.Јурик Ж.

2.Анђелић Б.

3.Јаковљевић Д kann man mit amazon prime music downloaden.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА (2к)

02.06.2020. у 13:00

1.Ћаћић Г.

2.Танасин Д.

3.Димитрић К.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (2к)

 

02.06.2020. у 09:00                  Радионице

                                                  ГАГАРИНОВА ***

1.Јурик Ж.

2.Чубрило Д.

3.Малиновић Н.

 

ТОП – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020 my tomtomen. у 09:00           

 

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ПРАКСА – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09 :00

                                        

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

01.06.2020.  у 10:00

1.Танасин Д.

2.Димитрић К.

3.Ковачевић  М.

ПРАКСА – ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА

02.06.2020.  у 08:00

                                       ГАГАРИНОВА  1    *****

                                       Радионице

1.Чубрило Д youtube video clips.

2.Малиновић Н.

3.Јурик Ж.

                                                    

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

05.06.2020. у 10:00  уч.305

1.Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (1к)

04.06.2020.  у 10:30

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

04.06.2020 linkin park piano notes for free. у 10:00

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ (1к)

01.06.2020. у  10:30

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Станковић Р.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (1к)

02.06.2020. У 10:00

1.Савић М appsen op samsung smartphone.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ЗАШТИТА ШУМА (1к)

02.06.2020. У 10:30

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ   (1 к)

02.06.2020. у 09:00

1.Вујошевић-Крстић В.

2.Малинић В.

3.Обрадовић А.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

02.06.2020. у 10:00

1.Млађеновић В.

2.Вујошевић-Крстић В.

3.Обрадовић А.

                                                         
– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
БОТАНИКА  (1к)

04.06 .2020. у 11:00

1.Јованов Т.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

 

 Нови Сад, 26.05.2020.год.                                                                                                           

  Пом. Директора

                                                                                                          Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба дана 21.05.2020 године утврдила динамику спровођења процедуре поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба као, потребну документацију, рок за достављање документације као и време и место пријема исте games to for free for pc full version.
БОДУЈУ СЕ САМО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.
ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉАЈУ САМО ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ fallout 3 for free german.

• ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, вреднују се у бодовима, а на основу члана 33 whatsapp backupen van google drive. ПКУ-а, и то:

1. рад остварен у радном односу:
• оверена и потписана потврда о оствареном радном односу (потврду издаје секретар школе на основу података из радне књижице закључно са датумом 30.06.2020 године herunterladen.
2. образовање:
• оверена фоткопија дипломе;
3. такмичења:
• Веродостојан доказ о резултатима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства просвете предвиђени календаром такмичења, а то може бити:
• извештај школе организатора,

• оверена потврда школе организатора,
• извод из евиденције школе (дипломе, књиге и слично) teamviewer 13 kostenlos downloaden.
4. педагошки допринос у раду:
• Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра;

• Доказ – стручни чланак који је објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација;
5 windows 10 hintergrundbilder downloaden. имовно стање:

• укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког прошека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;

• под породичним домаћинством сматрају: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава, броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава да немају приходе);

6 download the city map venice. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања:
Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест- конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално оболење- медицина рада);

7 download and cut songs. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости:
• Извод из матичне књиге рођених све рођене деце,
• Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају);
• РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ ЈЕ 10.06.2020 године windows 10 update 1909en.
• ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ од 01.06.2020 до 10.06.2020 У ПЕРИОДУ ОД 10 ДО 14 ЧАСОВА web videos herunterladen.
• РОК ЗА ЖАЛБУ НА РЕЗУЛТАТЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАТУМА ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ (најмање 5 радних дана).
• КОМИСИЈА ОБЈАВЉУЈЕ КОНАЧНУ ЛИСТУ НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ЖАЛБУ.
• КОМИСИЈА ДОСТАВЉА ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ, ЦЕЛОКУПНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ВЕЗАНУ ЗА ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛСКЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛСКЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

Др. ВУЈИЋ ће радити у ДОМУ ЗДРАВЉА РУМЕНАЧКА до 12.06.2020 windows 10 can beed.
Стари годиШњи одмор од 12.06. до 01.07.
ЦЕО ЈУЛИ МЕСЕЦ РАДИМО НОРМАЛНО/ амбуланта у ДЗ Руменачка

ОД 03 herunterladen. АВГУСТА до 01. СЕПТЕМБРА НОВИ ГОДИШЊИ ОДМОР

ОД 01.СЕПТЕМБРА ШКОЛСКА ОРДИНАЦИЈА ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ НА ТЕЛЕФОН 021 4879 304 ради заказивања термина и прегледа herunterladen.

УКОЛИКО БУДЕ НЕКИХ ИЗМЕНА БИЋЕ ОБАВЕСТЕЊЕ НА СКОЛСКОМ ПОРТАЛУ

 

Радови у оквиру фото категорије наградног конкурса „Европски дневник”

 

Predstavljamo Vam prvonagrađeni rad u okviru foto kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2019/2020 musik herunterladen mit youtube link.

Nagrađen je tim iz Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“ iz Novog Sada u sastavu učenice Aleksandre Terzić i mentorke Tatjane Isakov

Predstavljamo Vam trećenagrađeni rad u okviru dizajn kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2019/2020 outlook freigegebene ordner herunterladen deaktivieren.

Nagrađen je tim iz Tehničke škole “Mileva Marić-Ajnštajn” iz Novog Sada u sastavu učenika Jovane Pušić, Nine Šupice, Daria Monara i mentorke Tijane Pješčić picasa gratis downloaden mac.

https://www.evropskidnevnik.rs/nagradjeni-radovi/355/foto-rad-srcem-protiv-diskriminacije.html

https://www.evropskidnevnik.rs/nagradjeni-radovi/360/dizajn-rad-dizajn-i-prelom-korica-i-unutrasnjih-strana-poglavlja-evropskog-dnevnika-2020-21.html

Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

Активности школа, наставника и ученика у остваривању наставе на даљину, које су започеле 17. марта 2020. године, прате се на основу недељних оперативних планова школа и непосредне сарадње наставника са просветним саветницима herunterladen.

Резултати праћења на нивоу свих школских управа показују да je у највећем броју школа овај комплексан процес интензиван, динамичан и што je најважније делотворан, о чему говоре повратне информације из школа и породица ученика. Иако су у појединим аспектима рада и учења уочени одређени недостаци, они се превазилазе у ходу, уз велико залагање наставника dig dogs herunterladen.

Према повратним информацијама из значајног броја школа, може се закључити да су у примени принципа и захтева формативног праћења напредовања и оцењивања ученика, наставници након месец дана организовања наставе на даљину, прикупили довољно релевантних података о напредовању ученика. Самим тим што се организована настава путем учења на даљину остварује у континуитету, стекли су се услови за давање првих бројчаних оцена, јер су у периоду који je протекао, заокружене одговарајуће програмске целине swisscom home app herunterladen.

Уколико наставници имају стручну процену да постоји основа за давање бројчаних оцена, у складу са регулативом која се односи на оцењивање ученика у основној и средњој школи, потребно je да, пре него што приступе оцењивању у периоду учења на даљину, имају у виду следеће:

 • Прве бројчане оцене за резултате учења на даљину треба да буду мотивишуће, односно подстицајне, пре свега за ученике који су у претходних месец дана показали посвећеност у учењу и чији продукти говоре о томе да су достигли очекиване исходе учења.
 • Потребно je да свака бројчана оцена има своје оправдање у релевантним подацима (доказима) који се могу пронаћи у индивидуалним или групним радовима ученика, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу spiele für windows herunterladen.

Приликом доношења одлуке о оцењивању ученика наставници треба да имају у виду кључне захтеве програма наставе и учења, очекиване исходе учења и утврђене стандарде постигнућа за крај одређеног циклуса образовања. Уколико je настава на даљину планирана у односу на наведено, очекује се да ће наставницима бити лакше да поставе критеријуме за извођење одређених бројчаних оцена amazon streaming.

–      Приликом одлучивања о томе да ли и коју оцену могу дати одређеном ученику наставници треба да имају у виду, осим мерљивих резултата, и показано залагање за учење, напор који ученици улажу, уз уважавање свих ограничења посредне комуникације (техничка ограничења).

Kao и у редовним школским условима, наставници треба да донесу одлуку о томе да ли ће се бројчана оцена односити на период једносмесечног учења или на одређену програмску тему, област или модул и то треба да забележе у педагошку документацију коју воде (електронску или писану) netflix serien downloaden handy.

Сугеришемо да се при бројчаном оцењивању започне са најбољим оценама, јер треба имати у виду механизме спољашње мотивације (добра оцена je један од покретача за даље учење). С друге стране, иако се учење одвија у неповољним околностима, треба учинити све да се код ученика задржи унутрашња мотивација за учење download the sims 4 expansion packs for free. Наставници управо указују на то да најбољи и највреднији ученици очекују од наставника да за свој рад буду оцењени, јер оцене доживљавају као потврду тога да се њихово залагање и постигнуће уочава и вреднује.

Подсећамо наставнике на то да процес оцењивања треба да буде транспарентан, a свака оцена образложена ученику и родитељу, на начин који највише одговара

 

 

успостављеним каналима комуникације wie kann man auf iphone musik herunterladen. У свакодневној комуникацији са ученицима наставници треба да најаве постепено увођење бројчаног оцењивања tokom учења на даљину у свим оним ситуацијама где постоји довољно података о степену савладаности програмских садржаја, односно о остварености очекиваних исхода учења.

Иако добре оцене могу бити значајан подстицај за даље учење, то не значи да оцењивање треба да буде необјективно, јер на тај начин можемо довести у питање остваривање очекиваних исхода учења на крају сваког разреда, a затим и примену правилника о оцењивању у којима су наведени критеријуми за оцене на петостепеној скали за бројчано оцењивање you can tik tok videos. –   Будући да до краја наставне године има још око два месеца, и да се сви надамо нормализацији услова до краја другог полугодишта, ученицима треба указивати на неопходност посвећеног учења tokom целог предстојећег наставног периода, без обзира на то да ли ће учење бити у школи или од куће. To значи да ученици треба да очекују више бројчаних оцена до краја другог полугодишта windows 1903 herunterladen.

Наставници из школа у којима се користи електронски дневник бројчане оцене треба да унесу у исти. Уколико се у школи користи штампани дневник образовно-васпитног рада, бројчане оцене ће бити унете у дневник након нормализовања стања. До тада, бројчане оцене треба редовно уписивати у педагошку документацију наставника.

Осим тога, наведене смернице треба примењивати при давању описних оцена, приликом оцењивања изборних програма/предмета и активности.

 

У односу на наведено, желимо да укажемо наставницима на то да постоји потреба да се, колико год je то могуће приликом наставе на даљину, примењују правилници о оцењивању и постојећа дидатичко-методичка упутства о оцењивању која су саставни део програма наставе и учења, све са циљем стварања услова да ученици заврше текућу школску годину.

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА Број: 601-00-9/4/2020-01 Датум: 13.04.2020. године Београд Немањина 22-26

Појашњење у вези измене школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

Поводом недоумица које су се појавиле у вези са изменама школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020 adblock kostenlos herunterladen. годину, обавештавамо вас о следећем:

 • и 13. април 2020. године (Ускрс no Грегоријанском календару) су нерадни, ненаставни дани
 • и 20 download for free. април 2020. године су верски празници, сагласно Закону о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник PC”, бр.43/2001, 101/2007 и 92/2011), односно нерадни, ненаставни дани
 • Радне суботе су 04.2020., 09.05.2020., 16.05.2020 herunterladen. и 23.05.2020., када ће школе, у складу са својим потребама, надокнађивати пропуштени образовно-васпитни рад, који je пропуштен у периоду од 12 hintergrundbild kostenlos herunterladen. фебруара до 21. фебруара 2020. године, због обуставе рада услед вируса грипа, a надокнада се није могла реализовати no плану надокнаде за који je дата сагласност, због увођења ванредног стања listen to audiobooks for free withouting.

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Позив на онлајн конференцију Дигитално образовање 2020

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10 videos von microsoft stream herunterladen. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЕРИ

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом ПетљаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера buy and amazon movies.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Овим догађајем желимо да обезбедимо платформу за размену знања и тиме подржимо све запослене у васпитно образовном сектору, да се упознају са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању sharepoint datei herunterladen.

Циљ нам је да подржимо учешће свих актера у образовању у дигиталном добу како би заједно подстакли креативност и иновације, допринели квалитету образовно васпитног рада, осавременили процес учења и на што бољи начин искористили могућности нових технологија у образовању herunterladen.

ПРИЈАВЕ

Уколико желите да посетите овај догађај, пријавите се путем формулара на страници сајта конференције, пријављивање је отворено до 08 herunterladen. априла, 2020. године. Учешће на конференцији је бесплатно.

Сектор за дигитализацију у просвети и науци – УПУТСТВА

Поштовани,

 

У наставку шаљемо важно обавештење за школе и наставнике који су се определили за коришћење Microsoft Teams апликације за онлајн извођење наставе и налога за приступ које су добиле од Министарства, као и додатне корисне информације за оне који имају дилеме у вези платформе/апликације за онлајн извођење наставе у току ванредног стања herunterladen. Напомињемо да је школама остављена слобода избора платформе/апликације (једне или више) помоћу којих ће у току ванредног стања организовати подршку наставном процесу у вери да свака школа и наставници у њој имају за циљ да својим ученицима обезбеди најквалитетније могуће услове за учење tiptoi book cannot be downloaded.

 

За школе/наставнике који већ користе Microsoft Teams и користе налоге који су достављени од стране Министарства:

 

Примећено је да неким ђацима нису достављене комплетне и исправне информације у вези са приступом Microsoft Teams апликацији herunterladen. У поруци, у којој сте добили налоге, је експлицитно наведено следеће:
За приступ Microsoft Teams апликацији се користи адреса електронске поште која се добија када се на корисничко име надовеже “@eprosveta.ac.rs”  без наводника musik alben kostenlos herunterladen.
Нпр. ако је корисничко име 123_2345_r3os_o1_u4 за приступ се користи адреса: 123_2345_r3os_o1_u4@eprosveta.ac.rs
Претходно важи и за наставнике и за ученике, па је неопходно да разредне старешине доставе претходно појашњење родитељима и ученицима, у случају да ову информацију нису већ проследили minecraft gratis herunterladen.
Такође напомињемо да неки наставници нису проследили исправне лозинке. Нпр. прослеђена је лозинка uu.123456 уместо лозинке Uu.123456 (јако је важно да се лозинка пошаље онако како је наведена у табели, укључујући и да ли је неко слово велико или мало) black ops 4 verbindung zum onlinedienst herunterladen.
Неопходно је да све разредне старешине провере шта су од информација послали својим ученицима и да по потреби пошаљу допуњене или кориговане информације ea games.

 

Такође, молимо школе да обезбеде да уколико бар један наставник жели да користи поменуту апликацију, да разредне старешине према упутству формирају одељења или да помогну наставнику који жели да користи апликацију да то сам учини на основу података који су достављени разредном старешини wdr mediathek videos herunterladen.

 

Корисне информације за све школе и наставнике који имају дилему у вези са избором платформе/апликације, као и оне кшколе и наставнике који су већ одабрали за коришћење платформу Microsoft Teams

 

На адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php су постављена додатна видео упутства која кратко и прецизно објашњавају како се апликација користи у одређеним конкретним ситуацијама dvd media player for free. У припреми је и контакт центар кроз који ће заинтересовани наставници моћи добити одговоре на питања у вези са коришћењем апликације herunterladen. Додатне информације ће бити дистрибуиране кроз саму апликацију, а заинтересоване школе ће им моћи приступити путем генеричких налога за директора и секретара школе, који су креирани и достављени свим школама. Напомињемо да ће овај канал подршшке бити доступан свим школама које желе да користе Microsoft Teams или га већ користе, без обзира на то да ли користе своје налоге које имају од раније или користе генеричке налоге које су добили од Министарства.

 

У наставку наводимо и друге корисне информације у вези са Microsoft Teams апликацијом, које свакако треба имати у виду приликом избора платформе за онлајн подршку настави током ванредног стања:
– Microsoft је уступио апликацију потпуно бесплатно и за наставнике и за ученике, како за време ванредног стања, тако и за касније,
– за оне који немају интернет прикључак у стану/кући, обезбеђен бесплатан мобилни интернет код МТС Телеком и Теленор мобилних оператора,
– за све школе су креирани налози за наставнике и ученике, као и за директора, секретара и педагога, што је велики посао у припреми било које платформе за онлајн наставу,
– ученици могу да се организују у тимове (једно одељење, један тим), а у оквиру тимова могу да се направе канали за комуникацију, један канал по предмету, тако да сваки наставник комуницира са ученицима независно од осталих,
– обезбеђена текстуална и видео упутства на сајту https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
– организују се онлајн обуке које су бесплатне и доступне свим наставницима (информацију о за сада познатим терминима сте добили у једној од претходних порука),
– у припреми је и контакт центар који ће бити доступан наставницима како би могли добити помоћ у коришћењу алата,
– алат омогућава аудио и видео комуникацију са читавим одељењем (препоручује се да ученици држе угашене камере док наставник држи лекцију или ученицима помаже у праћењу наставе на РТС-у), а омогућава и друге видове комуникације и размену докумената, слика и презентација, те креирање упитника и задатака за ученике,
– апликацију је могуће користити у веб претраживачу, а исто тако постоје апликације и за рачунаре и за мобилне уређаје (Windows, iOS и Android),
– апликација омогућава и да се час или консултације са ученицима сниме, како би ученици који у одређеном термину нису могли пратити могли одгледати снимак и касније,
– апликација омогућава формирање тимова сачињених само од запослених у школи, како би се у периоду ванредног стања могли организивати и други састанци који се у редовном стању одржавају у школама.

 

Срдачан поздрав,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Хвала на сарадњи,
 
Школска управа Нови Сад

Планирање и организација наставе на даљину у ванредном стању – почетни резултати и изазови

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА

Поштоване колегинице и колеге,

Ha основу праћења реализације наставе на даљину у прве две седмице ванредног стања (16-27. март 2020) обезбедили смо обиље релевантних података и повратних информација које у целини указују на високо професионално понашање директора, наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама,

што се огледа у следећем:

Оперативни недељни планови школа показују да су наставници врло одговорно прихватили промену приступа у раду, да су посвећени припремању наставних материјала и да се труде да имају квалитетну комуникацију са ученицима и родитељима која je у функцији учења и пружања психосоцијалне подршке. Наставници подстичу своје ученике на одговоран однос према учењу на даљину путем ТВ часова, као и према додатним наставним активностима после и поред ових часова, које осмишљавају за своје предмете.

Више од 60% наставника користи различите доступне и предложене платформе за учење, што учење чини занимљивијим за ученике, a наставници ефикасније и делотворније користе време за планирање наставе и праћење напредовања ученика waipu tv aufnahmen herunterladen. Према повратним информацијама које добијамо од наставника може се закључити да значајан број њих није имао искуства са платформама за учење, али да су за врло кратко време, уз упутства која добијају, успели да овладају знањима и вештинама за њихово коришћење, будући да су понуђене платформе врло функционалне.

Све школе су успеле да изнађу начин да и ученици који немају могућност да користе канале комуникације на даљину добију потребну помоћ у учењу, али je добро што je оваквих ситуација мање од 5% у укупној популацији ученика. Наставници су развили пригодне системе за праћење напредовања ученика, воде белешке о резултатима учења, залагању и понашању ученика tokom учења и tokom комуникације са наставницима и другим ученицима. Већ постоје примери добро структурираних пригодних електронских портфолија ученика у којима наставници чувају примере радова/продуката и у којима бележе запажања о напредовању herunterladen. Ове и све друге формативне информације ће бити драгоцене у извођењу сумативних оцена на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године.

 

Поред евидентних почетних резултата који су видљиви на нивоу система, резултати праћења показују да постоје и питања и теме која захтевају додатна појашњења да би се осигурао уједначен квалитет наставног рада на даљину и да

би се унапредила комуникација tokom учења у правцу бољег управљања ресурсима (људским и техничким) и оптималног ангажовања ученика у учењу више наставних предмета. У том смислу упућујемо наставнике на следеће:

 

Основа за реализацију наставе на даљину су постојећи наставни планови и програми/програми наставе и учења. Због тога приоритет у раду ученика треба да имају часови (наставне јединице) који се емитују на телевизији, јер су усаглашени са постојећим наставним плановима и програмима skifahren spiele kostenlos downloaden. To значи да наставници треба да се упознају са планом емитовања часова који je доступан на адреси https://www.rasporednastave. go v. r s/. Сваке недеље ће бити доступан списак свих наставних јединица које ће бити емитоване у наредној седмици од понедељка до петка. Након увида у недељни план реализације наставних јединица, наставници ће наредног дана (понедељак) моћи да усагласе активности, a оперативни план да доставе школским управама у уторак за текућу седмицу.

У настави на даљину која се реализује на језику националне мањине могу се
користити снимци часова који су доступни на српском или мањинском језику, a
о распореду емитовања и линковима са снимцима за одложено гледање и
другим дигиталним садржајима предлажемо наставницима да прате сајтове
националних                  савета                 националних                  мањина                  и                сајт

https://www.rasporednastave.gov.rs/ у одељку Образовање на даљину на језицима националних мањина ps4 vorbestelltes spiel automatischen.

Додатна подршка наставника након ТВ часова треба буде у функцији појашњења, додатних вежбања или утврђивања емитованих часова, при чему треба водити рачуна о обиму и броју захтева који се постављају пред ученике. Уколико су наставници већ реализовали наставне јединице које су у плану емитовања као ТВ часови, потребно je да ученицима помогну у утврђивању ових садржаја и да исте садржајно повежу са предстојећим наставним јединицама и очекиваним исходима учења у оквиру програмске теме, кроз додатну подршку коју пружају ученицима.

Када су у питању домаћи задаци, потребно je имати у виду укупна задужења која се задају ученицима на дневном или недељном нивоу, јер повратне информације од родитеља показују да у условима наставе на даљину ученици добијају више или значајно више домаћих задатака него у редовним условима или да су домаћи задаци сложенији и обимнији. Важно je да наставници при планирању домаћих задатака примењују индивидуализовани приступ (различита сложеност и различити број задатака и задужења за поједине ученике) letsencrypt zertifikat herunterladen.

Подсећамо наставнике да у планирању начина и алатки које ће користити приликом вођења ученика кроз учење треба да имају у виду, пре свега, обавезу заштите ученика од било ког вида дигиталног насиља. И са најбољом намером наставника, ако се поступи непажљиво, ученик може бити изложен опасности од дигиталног насиља. Конкретно, то значи да наставници не би требало да траже од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се деца виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору. Никада не можемо бити сигурни у то да je електронска пошта наставника заштићена од „упада”, a затим и од злоупотребе herunterladen.

Иако je у ванредним условима дошла до изражаја велика одговорност већине наставника, важно je да се рад на даљину са ученицима планира тако да и наставници и ученици имају одређено време за рад. Настава на даљину, иако пружа много могућности, не значи да наставници, ученици, a и њихови родитељи треба да буду на платформама и у комуникацији tokom целог дана. Потребно je да се рад планира у оквиру одређеног „радног времена”/времена за учење које ће наставници договорити са ученицима и њиховим родитељима. Уколико су ученици учили путем ТВ часова у преподневним сатима, требало би да се додатна подршка и задавање домаћих задатака и задужења заврше до 17 часова истог дана posteo download all attachments. Уколико су ученици учили путем ТВ часова у поподневним сатима, задужења и задатке треба достављати наредног дана у преподневним сатима. О представљеној динамици треба водити рачуна и када су упитању наставни предмети за које не постоје ТВ часови.

Такође, потребно je да се ученицима омогуће одговарајући рокови за израду задатака и достављање повратних информација. Будући да још увек не можемо дати прогнозе о трајању наставе на даљину, потребно je водити рачуна о радној енергији и наставника и ученика, да бисмо задржали постојећу мотивацију test kostenlos musiken. Овде посебно могу помоћи одељењске старешине кроз праћење временске динамике рада са ученицима. По потреби они могу указати својим колегама на уочена неоправдана оптерећења ученика или недостатак потребне комуникације и подршке.

Када je у питању праћење напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања, упућујемо наставнике на упутства дата у допису упућеног школама 18.03.2020. године, на могућности које пружају платформе за учење на даљину и алатке које су представљене на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања spielen herunterladen. Подсећамо, у периоду наставе на даљину, треба у континуитету примењивати различите технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Уколико обезбеде потребне податке о напредовању ученика наставници ће имати сигурну основу да изведу сумарне оцене на крају наставне године.

Уколико наставници процене да ученици имају проблеме са применом одређених ИКТ алатки, пожељно je да им проследе и једноставно техничко упутство како да их примене. Овде посебно треба водити рачуна о узрасту ученика и њиховим дигиталним компетенцијама herunterladen.

Подсећамо наставнике и на то да у немалом броју породица на исти начин уче двоје, али и троје деце, што значи да je потребно да постоје два-три рачунара, на шта се не може рачунати. Због тога je потребно подсетити ученике и родитеље на који начин ТВ часове могу користити и накнадно, више пута. Евиденција реализованих часова и других образовно-васпитних активности у електронским или штампаним дневницима образовно-васпитног рада треба да се, кад год je то могуће, усагласи са динамиком реализованих ТВ часова, a no потреби треба уносити и друге часове (наставне јединице) које су наставници сами припремали и реализовали у оквиру својих предмета. Није потребно два пута уносити наставне јединице уколико су реализоване пре ТВ часова.

Поштоване колегинице и колеге, користимо ову прилику да похвалимо ваше ангажовање и посвећеност раду у врло неповољним условима за све. Подсећамо да, пре свега, треба да водите рачуна о очувању сопственог здравља и здравља ваше породице и молимо да искористите утицај који имате на ученике и њихове родитеље и да код њих инсистарате на доследном поштовању правила којима се штитимо од ширења вирусне епидемије.

 

Срдачни поздрави

Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник PC, бр Download children's songs for free. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), a имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета je одлука о промени календара образовно-васпитног рада основних и средњих школа за школску 2019/2020 eset antivirus. годину на територији АП Војводине. Ова промена je у функцији оптималног и рациона. ног коришћења времена ученика у периоду кадаје планиран тзв yabeat kostenlos herunterladen. пролећни (ускршњи) распуст, a који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања hp laserjet 1020 driver download for free.
Школским календаром за 2019/2020. године планирано je да се пролећни распуст одвија од 10 – 20 amazon autorip album. априла 2020. године, док би први радни дан био 21. април 2020.године. Због новонастале ситуације са пандемијом вируса COVID-19, као и због увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских садржаја, сматрамо да би ове дане у периоду од 10 – 20 lwarb brawl stars herunterladen. априла 2020. године требало искористити за учење на даљину.
У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијала на следећи начин:
10 willkommen bei den hartmanns herunterladen. до 13. април 2020. (Ускрс no Грегоријанском календару) едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
од 14 Nero burning rom free download full version. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора;
од 17 skype kostenlosen. до 20. априла 2020. (Ускрс no Јулијанском календару) – едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
од 21 musik streams downloaden. априла 2020. (од уторка) -планирани наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке суботе.

Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената наставног процеса. Ha основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовно-васпитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.

O б а в е ш т е њ е

Драги наставници,ученици и родитељи,

      Педагошки колегијум наше школе на седници одржаној 17.03.2020 brain out herunterladen. се усагласио да се за образовно-васпитни рад на даљину користе сви расположиви алати који су доступни ученицима, родитељима и наставницима photoshop express download kostenlos windows 7. Сви доступни алати су постављени као могућност на сајту школе. Такође је договорено да по препоруци Министарства просвете користимо различите Платформе , а ми смо се одлучили да због евентуалног збуњивања ученика и наставника, различитим шифрама, апликацијама и сл.користимо једну платформу Microsoft Teams јер има предности над осталим алатима:

-једноставна је за рад

-не тражи посебне захтеве за инсталацију на мобилни/рачунар

-обједињује школу/одељење

-ученици/родитељи једним уласком виде све садржаје из свих предмета кроз које могу да се“крећу“

-једноставна је комуникација ученика међусобно, као и наставника

-има много бесплатних алата(чет соба,видео конференција…)

-наставници који деле одељење у групе усклађују своје садржаје,методе рада,критеријуме

-наставницима омогућује међупредметно повезивање , јер су садржаји наставника“видљиви“

-могућност одржавање видео конференцује одељенских и наставничког већа

-постоји бесплатна виде обука за коришћенје платформе…

ПРЕПОРУКА је да се због свих ових предности користи ова платформа,али се могу користити и сви други начини комуникације  (Viber grupe,

 e-mail,Google  učionica, telefonski pozivi sl.)

Напомињем,да сви наши ученици и наставници имају приступ интернету и да имају паметни мобилни телефон или рачунар latest windows updates.

 

Срдачан поздрав и добро здравље,

Директор Жељко Савић

Исправка

Поштовани,
 
Услед повећаног обима посла, колегиници из Мајкрософта се поткрала грешка у једном линку за приступ онлајн обукама gta mods ps4. Како би наставници којима је то потребно и/или интересантно да прате обуку могли да је прате и у спорном термину, молимо Вас да наредну исправку проследите свим наставницима у својој школи iserv files.
 
Исправка:
Линк за Мајкрософт онлајн обуку у УТОРАК 24.3.2020. у 19 сати (тема „Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину“) који је дат у првобитно достављеном обавештењу није тачан word herunterladen uni freiburg. Молимо Вас да за приступ овој онлајн обуци користите линк: http://aka.ms/AA7uyws
 
Користимо прилику и да Вас обавестимо да су креирани налози за све наставнике и ученике и достављени на адресу електронске поште (е-маил) школе, у складу са уносима у информациони систем Доситеј vanessa mai kostenlosen. Уколико нисте добили поменуте податке (послати су 22.03. и 23.03), а Ваша школа жели да користи Microsoft Teams, потребно је да се обратите на адресу digitalna.nastava@mpn.gov.rs herunterladen. Том приликом је потребно навести ИД школе у Доситеју (уколико Вам је познат), назив школе и пуну адресу школе (улица, број, насеље, општина) herunterladen. ИД школе и назив навести у наслову поруке. Остале податке навести као део тела поруке rtmp videos herunterladen.
 
Срдачан поздрав,
МПНТР

Праћење понашања ученика

Поштоване колеге и колегинице,

    У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.) herunterladen.

    Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године mensch ärger dich nicht zum herunterladen.

    Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду was ist illegal beim herunterladen.

    Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу whatsapp-videos-herunterladen-und-verschicken-so-geht's.

        Захваљујемо се на сарадњи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Microsoft Teams

Драге колегинице, колеге,ученици и родитељи,

Управа школе вама и вашим породицама жели добро здравље,уз молбу да се придржавате препорука Владе Републике Србије herunterladen.
Овом приликом вас обавештавамо да још увек нисмо добили потребне шифре за коришћење Мицрософт Теамс платформе-за наставу на даљину netflix herunterladen mac.

Док чекамо шифре, молимо вас да наставите међусобну комуникацију и наставу на даљину, као предходних дана herunterladen.