учитавање

Актуелности

Пријава за ванредне и матурске испите

sirene herunterladen

Пријава за ванредне и матурске испите за јунски испитни рок је од 05.05.2021. до 14.05.2021.године

20 min app herunterladen wintv 8 download kostenlos minecraft kostenlos herunterladen deutsch download any video in internet

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е!

Почевши од 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како je то прописано стручним упутствима за организацију u реализацију образовно-васпитног pada у школској 2020/2021 wie kann man herunterladen musik. години за основне u средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19.08.2020 whatsapp on pc. године).

У оквиру организације непосредног образовно-васпитног рада, веома je важно да се континуирано прате и оцењују ученичка постигнућа на начин који неће додатно оптеретити ученике и наставнике musik illegal herunterladen.

У жељи да ученици успешно заврше школску годину потребно je да се настава и остали облици образовно-васпитног рада припремају и реализују у функцији остваривања прописаних исхода кроз одговарајуће садржаје и активности von youtube videoen iphone.

Потребно je водити рачуна и о пажљивом планирању усмених и писмених провера постигнућа, али и о томе да се оцењивање ученика врши и на основу процена о ангажовању и резултатима рада, a нарочито путем: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са правилником којим се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању spotify fehler beim herunterladen.

Приликом оцењивања, такође, треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на садржајима и активностима који су кључни за остваривање исхода herunterladen.

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И МИНИСТАР

ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА – Браће Рибникар 40

ticketsen

radio.de free download app chrome alle videosen youtube video to mp3 youtube videos like

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Гараринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Гараринова 1

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

  

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

13.04.2021. у 13:00

1.Ковачевић Д.

2.Музека М.

3.Петровић И.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3к)

(писмени део испита)

13.04.2021 herunterladen. у 12:00

1.Марковић Д.

2.Белић С.

3.Крупљанин Л.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (2к)

(писмени део испита)

13.04.2021. у 10:00

1.Смиљанић Д.

2.Пешка А wie viele filme kann man bei amazon primeen.

3.Стојилковић Б.

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (1к)

13.04.2021. у 13:00

1.Варга Б.

2.Лешки А.

3.Крупљанин Л.

ХИДРОЛОГИЈА СА ХИДРОМЕТРИЈОМ (1к)

(писмени део испита)

13.04.2021 herunterladen. у 11:00

1.Вуцеља М.

2. Варга Б.

3.Стојанивић Душица

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (2к)

(писмени део испита)

13.04.2021. у 08:00                             ***кабинет***

1.Иванишевић Д.

2.Сузана Ш.

3.Драгица Р tiptoi spiel herunterladen.

ИСТОРИЈА (1к)

14.04.2021. у 13:00

1.Јовичић Г.

2.Пивнички И.

3.Петровић И.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3к)

(усмени део испита)

14.04.2021. у 12:30

1.Марковић Д musikstückeen.

2. Крупљанин Л.

3.Белић С.

ХИДРОЛОГИЈА СА ХИДРОМЕТРИЈОМ (1к)

(усмени део испита)

14.04.2021. у 11:00

1.Вуцеља М.

2. Варга Б.

3.Стојанивић Душица

ГРАЂЕВИНСКИ  МАТЕРИЈАЛИ  (1к)

14.04.2021.у  11: 15

1.Ковачевић Јасна

2.Стојановић  Душ free and legal music from youtube.

3.Петровић Иван

ГЕОДЕЗИЈА (2к)

14.04.2021. у 11:00

 

1.Иванишевић Д.

2.Сузана Ш.

3.Драгица Р.

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (2к)

(усмени део испита)

14.04.2021. у 11:00   

1.Иванишевић Д samsung blu ray player apps herunterladen.

2.Сузана Ш.

3.Драгица Р.

МАТЕМАТИКА (2к)

(писмени део испита)

15.04.2021. у 14:25                  ***учионица 104***

1. Вујанић С.

2.Јовановић Ката

3.Ковачевић Мелинда

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (2к

15.04.2021. у 08:00   

1 adobe reader aktuelle version kostenlos herunterladen. Ваван И.

2.Прибиш М.

3.Петровић И.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (2к)

(усмени део испита)

15.04.2021. у 11:30

1.Смиљанић Д.

2.Пешка А.

3.Стојилковић Б dropbox paper bilder herunterladen.

МАТЕМАТИКА (2к)

(усмени део испита)

16.04.2021. у 12:00                  ***учионица 104***

1. Вујанић С.

2.Јовановић Ката

3.Ковачевић Мелинда

ФИЗИКА (1к)

20.04.2021. у 08:00   

1. Топић Ј.

2.Родић Д.

3.Штрбац Б devolo cockpit kostenlos downloaden.

ВЕРСКА НАСТАВА (1К)

16.04.2021. у 14:00                  

1.Ботошки Горан

2.Куриџа С.

3.Јовичин Б.Љ.

 

ТЕКСТИЛСТВО  И   КОЖАРСТВО РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА АПРИЛ 2021. године 

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА       АПРИЛ 2021. године

 

УТОРАК , 13. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Немачки језик (писмени) 3 1 8,00 102 Кокић Ђ.
          Аврамовић А.
          Тегелтија В cad program free mac download.
 
Српски језик (писмени) 4 4 12,00 102 Марковић Д.
          Крупљанин Л.
          Белић С.

 

СРЕДА, 14. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Немачки језик (усмени) 3 1 8,00 102 Кокић Ђ wie kann man songs herunterladen.
          Аврамовић А.
          Тегелтија В.
 
Српски језик (усмени) 4 1 12,30 102 Марковић Д.
          Крупљанин Л herunterladen.
          Белић С.
 
Историја 4 1 13,00 104 Јовичић Г.
  1 1 13,00 104 Пивнички И.
          Петровић И downloaden ns app.
 
Биологија 1 1 14,30 102 Попара К. М.
          Обућински А.
          Анђелковић З.

 

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА       АПРИЛ 2021 mein tchibo mobil app herunterladen. године

 

ЧЕТВРТАК 15, АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Ликовна култура 1 1 11,00 001 Богуновић Н.
          Штрбац Б.
          Трајковић Н.
 
Естетско обликовање 1 1 11,00 001 Штрбац Б kostenlos musik herunterladen converter.
          Богуновић Н.
          Трајковић Н.
 
Практична настава 4 4 12,00 радионица Гњатовић М.
          Бовђиш А herunterladen.
          Штрбац Б.
 
Предузетништво 4 1 8,00 102 Ваван И.
          Прибиш М.
          Ђуршевац В garmin com geocache to download.
 
Математика (писмени) 3 1 12,00 102 Вујанић С.
          Јовановић К.
          Ковачевић М.

                                                                                                               

ПЕТАК, 16 gta auf handy herunterladen. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Технологија одеће 1 1 8,00 102 Зубић Д.
          Москаљ Р.
          Килибарда Ј.
 
Текстилни материјали 1 1 8,30 102 Зубић Д video von prosiebenen.
          Москаљ Р.
          Килибарда Ј.
 
Верска настава 1 1 14,00 102 Ботошки Г.
          Куриџа С.
          Љиљана Ј.Б.
 
Математика (писмени) 3 1 12,00 102 Вујанић С.
          Јовановић К.
          Ковачевић М.

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2020/2021.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (2к)

12.04.2021. у 10:35

1.Вајнбергер-М. С.

2.Милошевић Н.

3.Радованов Ђ.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1к)

12.04.2021.  у  10:40        

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Недељковић-С.Д.

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

12.04.2021.   у 12:40    

1. Ковачевић А.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ВЕРСКА НАСТАВА  (3 к)  

12.04.2021. у 14:20                        

1.Шипка С.

2.Куриџа С.

3.Милекић К.

ХЕМИЈА  (2к)

12.04.2021 apple itunes for windows. у 15:00      

1.Савић З.

2.Стевановић М.

2.Kовачевић А.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (9 к)

12.04.2021.  у 13:05              (Писмени део испита)

13.04.2021.  у 13:40              (Усмени део испита)

1. Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Ћирић В. 

ИСТОРИЈА (2к)

13.04.2021. у 11:10 

1.Радоњић Н.

2.Пивнички И.

3.Оторанов Б.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1к)

13.04.2021.  у  11:55          

 

1.Тасић Д.

2.Анђелић М.

3.Јаковљевић Д.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (3 к)

13.04.2021. у  12:30     (Писмени део испита)

14.04.2021. у  11:10     (Усмени део испита)

    

1.Губик Н amazon music without wi-fi.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

14.04.2021. у 11:10              (Писмени део испита)

 14.04.2021. у 11:10              (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д. В.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ФИЗИКА  (2к)

14.04.2021. у 14:15     

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Попара-Конаков М.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ     (1к)

14.04.2021. у  14:15

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Попара-Конаков М.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (2к)

15.04.2021.  у  09:00        

1. Жегарац С.

2.Милекић К dropbox desktop.

3.Оторанов Б.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (1к)

15.04.2021. у 13:05

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З

МАТЕМАТИКА  (8 к)

15.04.2021.  у  13:40         (Писмени део испита)

16.04.2021. у   12:30       (Усмени део испита)

1.Анђелић М.

2. Лончар Ј.

3.Надрљански К.

 

 

 ГРАФИЧАРСТВО

АПРИЛСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ (2к)

19.04.2021. у 14:00

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Пјешчић Т.

УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНО ОПАЖАЊЕ   (1к)      

19.04.2021. у 14:30       

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Пјешчић Т brackets for free.

ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА (2к)

19.04.2021. у 14:45

1.Пјешчић Т.

2.Савановић-Б.Б.

3.Жуљевић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ПРИПРЕМА (4к)

19.04.2021. у 12:00

                                         ***Гагаринова 1***

                                           Кабинет припреме

1.Ковачевић М.

2.Чипе И.

3.Чубрило Д.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3 к)

20.04.2021. у 11:15                   

1.Анђелић Б.

2.Исаков Т.

3.Дојков В.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (1к)

20.04.2021. у 11:20

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3:Анђелић Б.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  (1к)

20.04.2021. у 11:20

1.Ваван И homepage baukasten software kostenlos downloaden.

2.Ћаћић Г.

3.Анђелић Б.

ОСНОВЕ АНИМАЦИЈЕ  (3к)

20.04.2021. у 13:40

1.Јаковљевић Д.

2.Вуковић-В. Ј.

3.Недељковић-С.Д.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ОБЛИКОВАЊЕ (2 к)

21.04.2021. у 10:30

                                          ***Гагаринова 1***

                                           Кабинет обликовања

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ШТАМПА (2к)    

24.04.2021. у 11:10      

1.Јурик Ж.

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић М.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ  (2к)

24.04.2021. у 11:30

1.Јурик Ж.

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић М office 2010 herunterladen kostenlos.

  

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

АПРИЛСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЛОВСТВО  (1к)

19.04.2021. у 11:15          

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ (1к)

19.04.2021. у 11:40      

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (2к)

19.04.2021. у  14:30           

1. Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Дамјановић Б.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (2к)

21.04.2021. у 10:40              

1.Јанковић И.

2. Перовић Ђ.

3. Савић М.

ЗАШТИТА ШУМА  (1 к)

21.04.2021 instagram private pictures download. у 12:30          

1. Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (1к)

22.04.2021. у 12:00           

1. Дамјановић Б.

2. Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ШУМСКА БОТАНИКА (1к)

22.04.2021. у 10:40

1.Јованов Т.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (1к)

22.04.2021. у 11:30

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  (2 к)

23.04.2021. у 11:00

1.Ковачевић А.

2.Савић М png pictures for free.

3.Јанковић И.

                                                         

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА    (1к)      

20.04.2021. у 11:15

1 Мошорински М.

2.Кораћ М.

3.Туцић В.

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛИ  (1к)

12.04.2021. у 15:30          

1.Савић З.

2.Стевановић М.

3.Малинић В. 

ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛИ У СТОЛАРСТВУ   (1к)

20.04.2021. у 12:00   

1.Матић  Д.

2.Малинић В.

3.Млађеновић В.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА   (1 к)

21.04.2021. у 11:15 

1. Шаша Д.

2.Мудринић Д.

3.Обрадовић А.

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА (1к)

21.04.2021. у 11:45

1.Мудринић Д Music download usb stick.

2.Обрадовић А.

3.Шаша Д.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – СТОЛАР (1к)

21.04.2021. у 12:00

1.Стјепан Тот

2.Матић Д.

3.Мудринић Д.

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  (1к)

21.04.2021. у 12:15

1.Обрадовић А.

2.Мудринић Д.

3.Шаша Д.

СТОЛАРСТВО (1к)

22.04.2021. у 12:00

1.Стјепан Тот

2.Мудринић Д.

3.Шаша Д.

 

-ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ТАПЕТАР ( 1к)

19.04.2021. у 12:00

1.Анђелић И.

2.Радовановић А.

3.Матић Д.

                                     

Нови Сад, 23.03.2021.год.                                                              Пом sky go herunterladen geht nicht. Директора

                                                                                                              Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав

                                                                                                           

             

 

 

 

 

 

Радно време школске стоматолошке ординације

open pdf free of charge

ШКОЛСКА СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА НОРМАЛНО РАДИ БЕЗ ОБЗИРА НА ВАНРЕДНЕ МЕРЕ.
РАДНО ВРЕМЕ ЈЕ ОД 7.00- 13.30 сати herunterladen.

herunterladen

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Ha основу препоруке Кризног штаба са седнице одржане 12. марта 2021. године, донета je одлука да се настава на даљину остварује до 19 msn herunterladen. марта 2021. године.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обратило се школама са Упутством за организацију рада средњих школа од 8 microsoft office professional 2007 download for free. до 12. марта 2021. године број: 611-00-0360/3/2020-03 од 8. марта 2021. године. Овом приликом напомињемо да Упутство важи до даљег, односно да се организација рада у наредном периоду спроводи у складу са датим инструкцијама download ball games for free.
У овом тренутку тешко je процењивати могућност продужетка или укидања мера које зависе од развоја епидемиолошке ситуације fireworks video to. С тим у вези, потребно je да наставници прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно да оцењују ученике у току остваривања наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у средњем образовању и васпитању herunterladen. Наставник je аутономан у планирању оцењивања, na у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину dazn kostenlos.

Пријава испита за ванредне ђаке

Download and install zoom

Пријава испита за ванредне ученике за априлски испитни рок је од 8. до 12. марта.

 

amazon film auf laptop downloaden avira antivir chip for free german video vlc insta profile images

Обавештење о остваривању наставе на даљину у средњим школама у седмици од 8. до 12. марта 2021. године

 
Поштована/-и,
 
У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5 kostenlose messenger herunterladen. марта 2021. године, донета је одлука да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8 herunterladen. до 12. марта 2021. године остварују наставу на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду everybody looking for something. Подсећамо да су школе у обавези да доследно примењују модел организације наставе на даљину којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика avira programm kostenlosen vollversion.
Потребно је да употребите све постојеће канале комуникације са циљем неодложног обавештавања запослених, ученика и њихових родитеља о начину остваривања наставе у наредној седмици 
 
Срдачно,
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Исказивање интересовања запослених за вакцинацију против COVID-19

youtube videosen firefox

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да су у току припреме за следећу фазу вакцинације која подразумева запослене у државној управи и локалној самоуправи, комуналним и јавним предузећима, као и правосуђу herunterladen.
Молимо вас да све запослене у вашем органу, као и све запослене из органа, организација, установа, служби и предузећа који су под вашом надлежношћу или надзором, a који су заинтересовани за вакцинацију против COVID-19, обавестите да могу да искажу интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу:
https ://imunizacija.euprava.gov.rs
након чега ће у одговарајућем року добити термин и бити позвани на вакцинацијски пункт, у складу са приоритетима и доступним вакцинама herunterladen.
Такође, молимо вас да на вашим веб-страницама поставите банер ка порталу за исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19 endnote downloaden gratis.
Унапред захвалан,

Mилош Поповић

Прича о Дану розих мајица

sims 4en origin

Прича о Дану розих мајица

Широм света се последње среде у фебруару обележава као Дан борбе против вршњачког насиља. 

Све је почело 2007 avira antivir herunterladen. године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула иницијативу након што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе мајицом на себи и због тога претрпео ругање и вербално насиље од својих вршњака. 

Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили као подршка дечаку. 

Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама који се широм света обележава последње среде у фебруар

Graf 15 odeljenje i nastavnik Korana Milekić

activinspire gratis herunterladen

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА Фебруар  2021. Гагаринова 1

ПОНЕДЕЉАК 08.02.

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА Фебруар  2021.

ПРЕДМЕТ Одељење Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

ИСТОРИЈА II/III 1 8:40 Библ. Јовичић Г.
          Ковачевић Д.
          Анђелковић З.
 
РУСКИ ЈЕЗИК II/III 1 12:00 314 Тегелтија В download the image from the internet.
              (писмени)          
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           

УТОТАК 09.02.

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА Фебруар  2021.

ПРЕДМЕТ Одељење Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА III/IV 1 11:30 010 Ботошки Г.
          Куриџа С.
          Дебелица М herunterladen.
 
СРПСКИ ЈЕЗИК I/IV 3 10:00 101 Белић С.
         (писмени) III/IV       Марковић Д.
  II/III        
 
ГЕОД. МЕРЕЊА И РАЧ. I/IV 1 9:25 Гео.

Каб.

Иванишевић Д.
        (писмени)          
           
 
ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА III/IV 1 9:25 Гео datei herunterladen und speichern.

Каб.

Иванишевић Д.
  IV/IV        
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 

 

 

СРЕДА 10.02.

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА Фебруар  2021.

ПРЕДМЕТ Одељење Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

МАТЕМАТИКА IV/IV 2 10:40 Библ. Бикић Б.М.
        (писмени) II/III       Ковачевић М.
           
 
СРПСКИ ЈЕЗИК I/IV 3 12:00 Библ photoshop elements 2020 herunterladen. Белић С.
          (усмени) II/IV       Милошевић В.
  III/IV       Обућински В.
 
ГРАЂЕВИНСКИ МАТ. I/IV 3 10:35 Библ. Ћурчић М.
          Циндрић М.
          Фелбапов А.Д briefpapier sinterklaas gratis downloaden.
 
ГЕОД.МЕРЕЊА И РАЧ. I/IV 1 10:30 Гео.

Каб.

Иванишевић Д.
          Шормаз С.
          Радић
 
ПРИМЕЊЕНА ГЕОД. III/IV 1 10:30 Гео.

Каб.

Иванишевић Д.
  IV/IV       Шормаз С spiele zum herunterladen für kinder.
          Радић
 
ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ III/IV 1 11:15 Гео.

Каб.

Иванишевић Д.
          Шормаз С.
          Радић
 
ГЕОДЕЗИЈА I/IV 1 11:15 Гео.

Каб.

Иванишевић Д.
          Шормаз С.
          Радић
 
           
           
           
 

 

ЧЕТВРТАК 11.02 angry birds star wars free pc full.

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА Фебруар  2021.

ПРЕДМЕТ Одељење Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

МАТЕМАТИКА IV/IV 2 13:45 Библ. Бикић Б.М.
       (усмени) II/IV       Ковачевић М.
          Вујанић С.
 
УПР. ОДРЖАВАЊЕ

ОБЈЕКАТА

III/IV 1 11:10 Библ sr-mediathek videosen. Алексић С.
          Ковачевић Ј.
          Анђелковић З.
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 

 

 

ПЕТАК 12.02.

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА Фебруар  2021.

ПРЕДМЕТ Одељење Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

ФИЗИЧКО ВАСП archicad 21 download kostenlos. III/IV 1 13:00 Ф.сала Стојилковић Д.
          Видић С.
          Иванишевић Д.
 
РУСКИ ЈЕЗИК II/III 1 12:00 314 Тегелтија В.
         (усмени)         Кокић Ђ herunterladen.
          Чорда Р.
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ФЕБРУАР  2021. године, ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА       ФЕБРУАР  2021 herunterladen. године

ПОНЕДЕЉАК, 08. ФЕБРУАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Естетско обликовање 3 1 9,15 001 Штрбац Бранка
          Трајковић Наташа
          Богуновић Наталија
 
Дизајн одеће 3 1 9,15 001 Штрбац Бранка
          Трајковић Наташа
          Богуновић Наталија
 
Цртање и сликање 3 1 9,15 001 Богуновић Наталија
          Штрбац Бранка
          Трајковић Наташа
 
Енглески језик (писмени) 4 1 10,00 101 Аврамовић Ана
          Чорда Ратка
          Белић Славица

 

УТОРАК, 09 ls 16 kostenlos herunterladen. ФЕБРУАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Математика (писмени) 3 1 7,30 101 Вујанић Светлана
          Б.Б financial manager 2018. Милка
          Ковачевић Мелинда
 
Српски језик и књ herunterladen. (писмени) 3 1 10,00 101 Белић Славица
          Милошевић Весна
          Обућински А fortnite.
 
Историја 1 1 10,30 библ Јовичић Горан
          Ковачевић Данијела
          Жегарац Соња
 
Верска настава 4 1 11,30 009 Ботошки Горан
          Куриџа Саша
          Дебелица Милица

 

СРЕДА, 10 ps4 systemsoftwareen. ФЕБРУАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Технологија одеће 3 1 11,15 210 Зубић Драгана
          Килибарда Јадранка
          Москаљ Радојка
 
Енглески језик (усмени) 4 1 9,20 101 Аврамовић Ана
          Чорда Ратка
          Белић Славица
 
Биологија 1 1 7,30 101 Попара К website in its entireway. Маша
          Обућински А alle fotos aus der icloud downloaden.
          Бењак федор
 
Српски језик и књ lego star wars spieleen. (усмени) 3 1 12,00 101 Белић Славица
          Милошевић Весна
          Обућински А herunterladen.

 

ЧЕТВРТАК, 11. ФЕБРУАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број Време Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Математика (усмени) 3 1 13,45 101 Вујанић Светлана
          Б.Б. Милка
          Ковачевић Мелинда
 
Немачки језик (писмени) 3 1 11,00 101 Кокић Ђурђина
          Керезовић Сања
          Крупљанин Лидија
 
Логика са етиком 3 1 13,00 101 Зидаревић Злата
          Марић Нада
          Ђурђевац Војислав

                                                                                                                     

 

ПЕТАК, 12. ФЕБРУАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

 

Време

 

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Немачки језик (усмени) 3 1 10,00 101 Кокић Ђурђина
          Керезовић Сања
          Крупљанин Лидија
 
Физичко васпитање 4 1 13,00 Ф. сала Стоилковић Даница
          Видић Свето
          Иванишевић Дејан

 

Прослава Светог Саве, 27. јануар 2021.

Прослава Светог Саве, 27. јануар 2021.

Овогодишња прослава школске славе, Светог Саве, због актуелних епидимиолошких мера, протекла је без свечане академије и са дозвољеним бројем присутних bildschirmaufnahme kostenlos herunterladen. Освећењу колача присуствовали су делегирани и награђени ученици, представници стручних већа, помоћници директора и директор школе, Жељко Савић herunterladen. Кум славе био је бивши директор школе, Станко Матић.

У име свих оправдано одсутних, још једном смо стали пред лик Светог Саве, који је нашем народу открио пут ка животу испуњеном љубављу и смислом grabber software for free.

 У свом обраћању присутнима, директор школе, дипл.инг. Жељко Савић, посебно се осврнуо на име  Атанасија Николића, човека који је утемељивач празновања школске славе, Светог Саве e mail. Он је истакао да је на предлог Атанасија Николића, иначе једног од најсвестранијих  људи у Србији свог времена, 1840 problemen meten pdf-bestanden. год. Савиндан установљен као школска слава.

Као и сваке године одабраним ученицима додељене су светосавске награде windows 10 microsoft.com. Рачунар је даровао кум школе, Станко Матић, ком се школа одужила захвалницом, а два лаптопапоклонио је анонимни дародавац, који већ други пут овим лепим и хуманим гестом помаже нашим ђацима wie kann ich auf mein iphone musik herunterladen.

 Директор школе је, на крају, позвао све присутне на част која је приређена у предворју свечане сале и да погледају изложбу коју су поставили наши ученици и наставници у холу школе schrift kostenlosen.

                                                                                    Марија Вукчевић, проф thunderbird emails herunterladen.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Ванредни ФЕБРУАР термини 2020 21 (*.doc)

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (4 к)

08.02..2021. у  11:50     (Писмени део испита)

09.02.2021. у  11:45     (Усмени део испита)

   

1.Поповић Ј.

2.Губик Н.

3.Средојевић Р.

МАТЕМАТИКА  (4 к)

08.02.2021.  у 08:30      (Писмени део испита)

09.02.2021. у 12:00       (Усмени део испита)

 

1.Петровић Т.

2.Анђелић М.

3. Лончар Ј.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (1 к)

08.02.2021.  у 08:40              (Писмени део испита)

08.02.2021.  у 09:40              (Усмени део испита)

1.Марушевић Ј wort guru kostenlos herunterladen.

2.Ћирић В.

3. Петровић С.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (2 к)

10.02.2021. у 12:00              (Писмени део испита)

10.02.2021. у 13:05               (Усмени део испита)

 

1.Тегелтија-Д. В.

2.Ћирић В.

3.Оторанов Б.

ИСТОРИЈА (2к)

11.02.2021. у 12:00

1. Пивнички И.

2. Радоњић Н.

3.Оторанов Б.

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (3к)

08.02.2021.   у 12:30   

1. Ковачевић А.

2. Оторанов Б.

3. Жегарац С.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1к)

08.02.2021.  у  10:20    

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Недељковић-С.Д.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (3к)

10.02.2021 lifesize app. у 10:40

1.Радованов Ђ.

2.Вајнбергер-М. С.

3.Милошевић Н.

СОЦИОЛОГИЈА   (1к)

11.02.2021.  у  13:05   

1.Бубало-О.М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (2к)

11.02.2021. у 13:05

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1к)

10.02.2021.  у  08:40         

 

1.Тасић Д.

2.Анђелић М.

3.Обрадовић А.

ХЕМИЈА  (3к)

10.02.2021. у 12:30     

1. Стевановић М.

2.Савић З.

3.Лер Ф.

ФИЗИКА  (2к)

10.02.2021 herunterladen. у 14:10    

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Савић З.

ВЕРСКА НАСТАВА  (5 к) 

12.02.2021. у 13:00                       

1.Куриџа Ц.

2.Шипка С.

3.Милекић К.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (3к)

11.02.2021.  у  10:40    

1.Милекић К.

2.Жегарац С.

3.Оторанов Б.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ФЕБРУАРСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈА  (3 к)

19.02.2021. у 11:30               

 

1.Ћаћић Г.

2.Танасин Д.

3.Aнђелић Б.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (1 к)

19.02.2021 downloads kostenlos mit. у 11:20                   

1.Танасин Д.

2.Ћаћић Г.

3.Анђелић Б.

ФОТОГРАФИЈА  (1к)

22.02.2021.  у 10:40   

1.Јаковљевић Д.

2.Дрљача А.

3.Јабланов Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ (1к)

19.02.2021.  у 12:30   

1.Малиновић Н.

2.Јурик Ж.

3.Јаковљевић Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ   (3к)

22.02.2021. у 14:15   

1. Пјешчић Т.

2.Јурик Ж.

3.Ковачевић М.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ШТАМПА (1к)   

17.02.2021. у 10:00     

1.Јурик Ж.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ШТАМПА  (1к)

19.02.2021. у  09:00

                                      ***Гагаринова 1***

                                            Граф video downloaden van een site. радионица

1.Фанчевић З.

2.Четојевић О.

2.Патарић С.

УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНО ОПАЖАЊЕ   (1к)  

08.02.2021. у 10:20      

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Недељковић-С.Д.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ФОТОГРАФ   (1к)

17.02.2021. у 11:10

1.Дрљача А.

2.Јабланов Д.

3. Исаков Т.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  (3к)

19.02.2021. у 11:10

1.Ваван И.

2.Танасин Д.

3.Ћаћић Г.

 

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ФЕБРУАРСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ПЛАНИРАЊЕ И ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА  (1к)

18.02.2021 gratis logos downloaden. у 11:30         

1. Савић М.

2. Станковић Р.

3. Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ  (2к)

22.02.2021. у 12:00        

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ЗАШТИТА ШУМА  (3 к)

19.02.2021. у 11:30         

1. Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ГЕОДЕЗИЈА   (3к)

17.02.2021. у 13:00       

1.Јанковић И.

2. Ковачевић А.

3. Станковић Р.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ (2к)

19.02.2021 agenda f1 download. у 14:20     

1.Станковић Р.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ЛОВСТВ О (2к)

17.02.2021. у 10:35         

1.Перовић Ђ.

2.Савић М.

3.Станковић Р.

АНАТОМИЈА И СВОЈСТВА ДРВЕТА  (1к)

17.02.2021. у 11:00           

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ИСХРАНА БИЉА  (1к)

18.02.2021. у 10:00           

1. Јованов Т.

2. Савић М.

3.Станковић Р.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (2к)

22.02.2021 mms samsung herunterladen. у  09:00          

1. Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3. Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

22.02.2021. у 11:30             

1. Јанковић И.

2.Дамјановић Б.

3.Ковачевић А.

 

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (2к)

22.02.2021. у 11:45          

1. Дамјановић Б.

2. Јанковић И.

3. Ковачевић А.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  (2 к)

19.02.2021. у 11:00

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ДЕНДРОМЕТРИЈА (2к)

17.02.2021.  у 13:20

1.Ковачевић А schriftart in word herunterladen.

2.Станковић Р.

3.Јанковић И.

ГАЈЕЊЕ ШУМА (1к)

18.02.2021. у 12:00

1.Савић М.

2.Станковић Р.

3.Перовић Ђ.

ДЕНДРОЛОГИЈА СА ФИТОЦЕНТОЛОГИЈОМ (2к)

18.02.2021. у 11:00

1.Савић М.

2.Станковић Р.

3.Перовић Ђ.

                                                         

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ЦВЕЋАРСТВО    (1к)     

18.02.2021. у 13:40

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

АРАНЖИРАЊЕ БИЉНИХ МАТЕРИЈАЛА  (1к)       

19.02.2021. у 10:35    

1.Кораћ М.

2.Мошорински М teamviewer 13 download for free.

3.Туцић В.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

19.02.2021. у 13:40

1.Перовић Ђ.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА  (1к)

17.02.2021. у 13:05          ****учионица  402****

1.Вујошевић- К.В.

2.Малинић В.

3.Млађеновић В.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА   (1к)

19.02.2021. у 10:00  

1. Шаша Д.

2.Малинић В.

3.Обрадовић А.

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ   (1 к)

13.02.2021. у 09:30

1.Обрадовић А.

2.Малинић В.

3.Шаша Д.

 

 

Нови Сад, 28.01.2021..год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

                                                                                                          

            

 

 

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ СТОЛАР – СПЕЦИЈАЛИСТА

ical kalender download kostenlos

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

СТОЛАР – СПЕЦИЈАЛИСТА

03.02.2021 kostenlose word datei herunterladen. у 10:00

Гагаринова 1 – радионице

 

КОМИСИЈА:

1.Млађеновић В fortnite herunterladen auf google.

2.Шаша Д.

3.Матић Д.

 

 

 

 

 

Помоћник директора

Бранислав Дамјановић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЈАНУАРСКИ РОК ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

ЈАНУАРСКИ РОК

Шк.2020/2021.ГОД.   Бр.Рибникар

ГРАФИЧАРСТВО

 

25.01.2021. у Браће Рибникар

МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ из  СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

У 9  часова, учионица 303

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА:

1.ВукчевићМарија

2.Губик Н.

3.Поповић Ј.

ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР: Вајнбергер – Михелчић Светлана

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

Техничар за графичку припрему:

28.01.2021 upload and file. (четвртак) учионица 303 у 10:00 часова

ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР: Милошевић Нада

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА:

1.Ковачевић М.

2.Пјешчић Т.

3.Чубрило Д.

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ И ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

 

28.01.2021. (четвртак) уч. 304 у 10:00 часова

 

Технологија графичког материјала:

КОМИСИЈА: Ћаћић Г.  Танасин Д.   Ковачевић М pdf dateien herunterladen android.

 

 

Основи графичке технике:

КОМИСИЈА:Танасин Д.    Исаков Т.    Анђелић Б.

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

Техничар за графичку припрему:

29.01.2021. Радионица графичке припреме (Гагаринова 1) у 9:00 часова

КОМИСИЈА:

1.Ковачевић М siemens starter herunterladen.

2.Чипе И.

3.Чубрило Д.

 

Фотограф:

29.01.2021. ФОТОЛАБОРАТОРИЈА (Бр.Рибникар) у 9:00 часова

КОМИСИЈА:

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

 

Техничар штампе:

29.01.2021.    учионица 303 у 9:00 часова

КОМИСИЈА:

1.Јурик Ж.

2.Четојевић О.

3.Пјешчић Т.

 

 

Помоћник директора

                                                                                                       Ћаћић Горан

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА

ЈАНУАРСКИ РОК ШК spiegel pdf downloaden. 2020/2021. ГОДИНЕ

Бр.Рибникар

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

25.01.2021. у Браће Рибникар

МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ из  СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

У 9  часова, учионица 303

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА:

1.ВукчевићМарија

2.Губик Н.

3.Поповић Ј.

ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР: Вајнбергер – Михелчић Светлана

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

Уч.бр herunterladen. 306

02.02.2021. у 12:00

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА

                                                                      КОМИСИЈА:

                                                                      1.Јанковић И.

                                                                      2.Туцић В.

                                                                      3.Кораћ М becker navi kartenupdate download kostenlos.

 

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

03.02.2021. У 12:00

Уч.бр. 306

 

КОМИСИЈА:

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

02.02.2021 where can I download mp3. у 10:00

Уч.бр.  308

 

ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР НА ТЕСТУ:

1.Куриџа Саша

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТА:

1.Матић Д.

2.Мудринић Д.

3.Млађеновић В.

 

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

03.02.2021. у 10:00

Уч. бр. 308

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

ЗАДАТАК „А“

 

1.Малинић В star wars downloaden.

2.Вујошевић-Крстић В.

3.Соц. партнер

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

04.02.2021. у 10:00

Уч. бр. 308

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

ЗАДАТАК „Б“

 

1.Млађеновић В.

2.Обрадовић А.

3.Соц. партнер

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

02.02.2021 taxme 2017 herunterladen. у 12:00

Уч. бр.  201

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСВТУ

                                                                    

КОМИСИЈА:

1.Јанковић И.

2.Туцић В.

3.Станковић Р.

 

 

УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

03.02.2021. У 12:00

Уч.бр. 201

 

 

КОМИСИЈА:

1.Ковачевић А minecraft häuser zum downloaden.

2.Савић М.

3.Станковић Р.

 

Помоћник директора

Бранислав Дамјановић

Пријава ванредних испита у објекту Бр. Рибникар

van netflix

Пријава ванредних испита у Бр. Рибникар од 18.01. до 22..01.2021.године.

herunterladen videos schnelleren fortnite ios toca hair salon kostenlos herunterladen

Oрганизовање и остваривање наставе у другом полугодишту

arduino error whening https.arduino.cc/packages/package_index.json

Oрганизовање и остваривање наставе у другом полугодишту 2020/2021

Oрганизовање и остваривање наставе у другом полугодишту PDF допис

herunterladen podcast folgen herunterladen herunterladen herunterladen

Обавештење за ученике, родитеље и наставнике

Обавештење за ученике, родитеље и наставнике
 
Друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021 excel 2013 handbuch pdf download kostenlos. уз примену свих епидемиолошких мера, по комбинованом моделу.
На наставу у школу долази друга група ученика, а прва група прати наставу на даљину. 
Ради се по Б- распореду ( као у децембру), а који се налази на сајту школе musik zum selber machen kostenlosen. Распоред обавезно погледати и у недељу због могућих малих измена.
Срећан почетак другог полугодишта. 
 
Управа школе android software kostenlos downloaden.
 
 

Позив на изложбу

Драге колегинице и колеге,обавештавам Вас да уцествујем на 65.Годишњој изложби Савеза удружења ликовних уметника Војводине epson stylus sx205 driver for free.

Представићу се са обједињеним радом,тачније словом Е, од објекта “МилЕва“, и графичким отиском слова Е netflix movies number.
То је концепт који већ годинама истражујем.Више на: ( https://suluv.org/borislav-nikolic-spic-forme-i-otisci-skulpture-i-grafike/ )

У години када Удружење обележава два велика јубилеја – 50 година постојања Галерије СУЛУВ и 75 година континуираног рада Удружења – годишња ретроспектива уметничке продукције активног чланства, конципирана у складу са савременим уметничким приступима, представља настојање да се очува традиција у новим, трансформисаним облицима функционисања microsoft office 2016. https://suluv.org/65-godisnja-izlozba-clanova-suluv/?fbclid=IwAR3JwgNTA00SJtunO8DwpYGdE6aQhVLguh_G-9H0uWdPU1BSqZw30JGlq8w

Изложба ће бити реализована од 21 herunterladen. децембра 2020. до 22. јануара 2021. године, Галерији СУЛУВ и у Малом ликовном салону КЦНС herunterladen.

Позивам Вас да ако сте у могућности додјете и увеличате овај догадјај , под наравно прописаним мерама заштите hip hop kostenlosen.

Добродошли
Срдачно ,
проф.Борислав Николић.ак.вајар

Тим за промоцију школе 2020-21 herunterladen.

 

Пријава матурског и завршног испита за ванредне ученике

kostenlos klaviermusik downloaden

Пријава матурског и завршног испита за ванредне ученике у Браће Рибникара је од 16.12.2020 herunterladen. год до 30.12.2020.год

lizenzfreie musik zumen

Победа на такмичењу “Пословни изазов”

Такмичење “Пословни изазов” је покренуто пре дванаест година са намером да подстакне средњошколце да употребе своје вештине на иновативан начин како би унапредили свој предузетнички дух и повећали своје могућности за запошљавање to download English. У току сваке школске године на шест регионалних Пословних изазова учествује више од 600 ученика из 90 општина у Србији у којима се спроводе образовни програми Достигнућа младих из области предузетништва и финансијске писмености film gratis downloaden van youtube.
08.12. и 10.12. одржано је Регионално такмичење које је окупило ученике средњих школа, и то из Бача, Бачке Паланке, Инђије, Кикинде, Новог Сада, Панчева, Сенте, Сомбора, Старе Пазове, Титела и Вршца herunterladen. Тимови су имали задатак да осмисле производ или услугу који ће у ери лажних вести омогућити људима да дођу до тачних и проверених информација amazon purchased songs. Уз помоћ пословних ментора креирали су бизнис планове и видео презентације за своје идеје које су другог дана такмичења представили члановима жирија kan je appsen op een chromecast.
Победу је однео тим кога су чиниле ученице Техничке школе “Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду из одељења Дто41– Мина Деспотов, Ивана Пота и Оливера Јоксимовић које је припремала професорка Ивана Ваван icloud für windows 10 downloaden.
Овом победом су обезбедили место у Националном финалу које ће бити одржано у фебруару у Београду, а победници на националном нивоу ће учествовати на Пословном изазову западног Балкана заједно са вршњацима из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе calendar 2018 for free.
Такмичење је реализовала организација Достигнућа младих у Србији које се ове године организовало он лине преко Зоом платформе kann ich die herunterladen.

viber_image_2020-12-11_21-10-32

Image 1 of 4

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Број: 601-00-00027/9/2020-15 Датум: 27.11.2020. године Београд Немањина 22-26

СРЕДЊА ШКОЛА

ПРЕДМЕТ: Нове мере за организацију рада и измена школског календара о образовно-васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/2021. години

Поштована/-и,

Обавештавамо Вас да je на основу препорука Кризног штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, које су донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021 herunterladen. годину.

Према наведеној Уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:

  • У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе;
  • У другом циклусу основне школе образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;
  • У сви.м средњим школама образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;
  • У свим музичким и балетским школама, школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и школама за образовање одраслих, образовно-васпитни рад остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем.

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе на територији Републике Србије, обавештавамо Вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Сходно наведеним променама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја je припремило додатна упутства за основне и средње школе у вези са осигурањем квалитета наставе на даљину у отежаним условима рада, која у прилогу достављамо downloaden maps.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-00360/2/2020-03 Датум: 27.11.2020. године Београд Немањина 22-26

 

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

С обзиром да je Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да je календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом, a у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо упутство за организацију рада средњих школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.

Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020 herunterladen. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.

Средња школа овим моделом наставе обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно стандарда квалификација, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса PTC. Ha овај начин се остварује већа епидемиолошка безбедност за све актере у образовно-васпитном процесу.

У оквиру наставе на даљину постоје три нивоа на којима школе могу да пруже подршку ученицима:

  1. Први ниво: препоручен свим школама које имају довољан капацитет, јесте употреба изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију, првенствено путем онлајн састанака, али свакако и путем размене порука и форумских дискусија icloud backup mac. Настава се у овом случају реализује no упутствима из Оквира за учење на даљину, Оквира дигиталних комлетенција наставника и Селфи школског извештаја.
  2. Други ниво: представљају школе које не могу да постигну први ниво, али могу да омогуће редовну наставу на даљину путем неког од видео-конференцијских алата (првенствено Google Meet, Microsoft Teams, али и путем платформи Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, као и других алата са сличним функционалностима).
  3. Трећи ниво: школе које нису у могућности да постигну ни први, ни други ниво. У оквиру наставе на даљину наставници користећи остале системе за управљање учењем, као и путем позива, остварују редовну комуникацију са свим ученицима. За ученике који долазе из породица ниског социоекономског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси, a да нису у могућности да искористе материјалне ресурсе школа, обезбеђени су наставни материјали у папирној форми и повратна информација наставника topstreamfilm herunterladen.

Завод за унапређивање образовања и васпитања je обезбедио менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на Националном образовном порталу на адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/. Kao и до сада, школске управе и надлежни сектор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на располагању су за пружање додатне помоћи и подршке школама.

Школа ће извршити измене оперативног плана рада и измењени оперативни план доставити на сагласност надлежној школској управи. Директор школе на одговарајући начин упознаје све запослене и родитеље са начином организације образовно-васпитног рада путем наставе на даљину и њиховим улогама, путем већ успостављених канала комуникације herunterladen.

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, часовима на даљину и другим облицима наставе на даљину и врше инструктивно-педагошки надзор, односно пружају саветодавну подршку наставницима.

Како би се избегли ризици боравка ученика у објектима послодаваца (трговинске радње, ауто – сервиси, занатске радње, угоститељски објекти и слично) реализација практичне и блок наставе за ученике средњих стручних школа, у случају када се изводи ван школе одвија се у сарадњи са послодавцем, a уз поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности. У случају да није могуће реализовати планиране часове практичне наставе код послодавца исти ће бити реализовани tokom другог полугодишта.

Реализација учења кроз рад, за ученике који се школују no дуалном моделу, у наредном периоду се остварује у складу са одговарајућим уговорима о дуалном образовању и учењу кроз рад и у договору са компанијом, a уз поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности herunterladen.

Музичке и балетске школе могу, у изузетном случају када je то неопходно, да омогуће ученицима да, уколико немају инструмент вежбају у школи, односно имају консултативну наставу играчких предмета и слично. Све наведене активности спроводе се тако да школе остају епидемиолошки високо безбедна места као и у досадашњем периоду. Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у наредном периоду, организују рад уважавајући потребе ученика и у заштити њиховог најбољег интереса a у складу са званичним упутствима и предлозима достављеним од стране Министарства.

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије geburtstagsvideo zum downloaden kostenlos. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима то јест на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник je аутономан у свом планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера.

Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата je могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два уколико je недељни фонд часова два herunterladen. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно je узети у обзир све оцене, како tokom наставе no комбинованом моделу, тако и tokom наставе на даљину Закључна оцена je јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема оцена јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација,…) може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту je потребно посебно планирати рад са овом категоријом ученика video von tvthek herunterladen.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). У евиденцији присуства ученика треба евидентирати оне ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

У циљу очувања здравствене безбедности наставничких колектива, одељенска и наставничка већа треба пажљиво испланирати и припремити уз поштовање препорука Кризног штаба.

Директор je одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе. Директор обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и запослених. За пружање стручне помоћи у остваривању оперативних планова рада школа у новим околностима, директори се могу обратити просветним саветницима надлежне Школске управе.

Министарство користи прилику да се свим запосленима у установама образовања и васпитањајош једном захвали на посвећеном деловању и одговорном поступању којим обезбеђују успешно остваривање образовно-васпитног рада и укупног рада школа, као и на дисциплини, поштовању и спровођењу свих епидемиолошких мера које чине да школе буду сигурно и безбедно место за ученике и запослене.

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО – ванредни испити

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ДЕЦЕМБАР 2020.ГОД.

ПОНЕДЕЉАК  07.12.2020

Понедељак 07.12 videos mit dem ipad herunterladen. математика писмени, примењена геодезија

УТОРАК 08.12.2020.

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД filme aus netflix herunterladen. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Физика 1 1 12,20 Библ herunterladen. Топић Ј.

Росић Д.

Белић Славица

Математика

(усмени)

4 1 10,35 Библ schriftart lato herunterladen. Ковачевић Мелиндас

Б.Б.Милка

Аврамовић Ана

Технологија рада

(зидар )

5 1 13,00 006 Ковачевић Јасна

Петровић Иван

Васић Бранислав

Примењена геодезија (усмени) 3 1 10,00 Гео.каб soundcloud music app. Иванишевић Дејан

Шормаз Сузана

Ћурчић Маја

Енглески језик

(усмени)

4 1 13,45 003 Чорда Ратка

Аврамовић Ана

Анђелковић Зорица

 

СРЕДА 09.12.2020 windows word 2016 gratisen.

 

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД. ВРЕМЕ УЧИОН microsoft dictate kostenlos download. КОМИСИЈА
Катастар непокретности 3 1 13,45 Гео.каб microsoft powerpoint gratis herunterladen. Шормаз Сузана

Иванишевић Дејан

Милановић Весна

Физичко васпитање 4 1 12,00 Фиск.сала Видић Света

Бењак Федор

Јовановић Ката

 

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД herunterladen. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Грађевинске

конструкције

1 1 12,00 Библио spider solitaire mac download for free. Лонцо Бибијана

Бугарски Анита

Драгојловић Светлана

 

ЧЕТВРТАК 10.12.2020.

 

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Грађевинске

конструкције

1 1 12,00 Библио. Лонцо Бибијана

Бугарски Анита

Драгојловић Светлана

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО, вандредни децембар – 2020.

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА       ДЕЦЕМБАР 2020. године

 

ПОНЕДЕЉАК , 07. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Конструкција и моделовање одеће 3 1 11,00 210 Килибарда Ј.
  1 1 11,00 210 Дедин М.
          Обућински А mp3 download van website.
 
Енглески језик (писмени) 3 1 16,45 003 Чорда Р.
          Аврамовић А.
          Анђелковић З.

 

 

 

 

 

УТОРАК , 08 herunterladen. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Текстилни материјали 1 1 11,00 210 Зубић Д.
          Москаљ Р.
          Милошевић В.
 
Енглески језик (усмени) 3 1 13,45 003 Чорда Р kalender 2021 kostenlosen.
          Аврамовић А.
          Анђелковић З.
 
Цртање и сликање 3 1 12,00 001 Богуновић Ш. Н.
          Ђаковић Т herunterladen.
          Пивнички Д.

 

 

 

 

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА       ДЕЦЕМБАР 2020. године

 

СРЕДА, 09. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Практична настава 1 1 12,00 Т. Рад. Гњатовић М.
  4 1     Килибарда Ј lego boost app herunterladen.
  3 1     Јовановић К.
 
Грађанско васпитање 3 2 13,00 Библ. Ковачевић Д.
          Јовичић Г.
          Вуцеља М minecraft umhang kostenlos.
 
Социологија 3 2 11,00 Библ. Бубало О.М.
          Марић Н.
          Милошевић В.
 
Физичко васпитање 3 1 12,00 Ф.сала Видић С dj virtual kostenlosen deutsch.
          Бењак Ф.
          Јовановић К.

 

ПЕТАК, 11. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Технологија одеће 1 1 11,00 210 Зубић Д.
  3 1 11,00 210 Килибарда Ј verschnörkelte schrift kostenlos downloaden.
          Аврамовић А.

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 

ДЕЦЕМБАР  2020.. године

 

Р.Б. КАНДИДАТ ДАТУМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  
07.12.2020 website daten herunterladen. 08.12.2020. 09.12.2020. 10.12. 2020. 11.12.2020.
2. Остојић Николина Конструкција и мод.од. 11,00 Текстилни мат. 11,00 Практична настава 12,00   Технологија одеће 11,00
  Цртање и сликање 12,00      
3 word starter 2013 kostenlos herunterladen. Сретеновић Франсоаз     Практична настава 12,00    
         
4. Ћубић

Теодора

    Социологија

11,00

   
    Социологија

11,00

   
5. Алкић

 Миа

Енглески ј. (П) 16,45 Енглески ј. (У)

13,45

Физичко в.

12,00

   
    Грађанско в.

13,00

   
6.            
         
               

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (9к)

07.12.2020. у 09:15 часова писмени део испита

08.12.2020. у 12:15 часова усмени део испита

 

1.Тркуља Зорица

2.Поповић Јелена

3.Губик Недељка

Енглески језик  (4к)

09.12.2020.  у 08:45 часова  писмени део испита

10.12.2020. у 08:45 часова   усмени део испита

 

1.Ћирић Весна

2.Петровић Сузана

3.Марушевић Јелена

Математика  (8к)

08.12.2020. у 13:10 часова  писмени део испита

09.12.2020. у 12:00 часова    усмени део испита

1. Драгана Загорац

2.Петровић Тања

3.Анђелић Мирјана

 

Физичко васпитање  (8к)

11.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1. Милошевић Нада

2.Радованов Ђорђе

3. Вајнбергер Светлана

 

Филозофија  (2к)

09.12.2020. у 10:35 часова   усмени део испита

1.Зидаревић Крстић З.

2.Бубало О rtlxlen. Мирјана

3.Марић Нада

 

Естетика (1к)

09.12.2020. у 10:35 часова усмени део испита

1.Зидаревић Крстић З.

2.Бубало О. Мирјана

3.Марић Нада

 

Логика са етиком (1к)

09.12.2020. у 10:35 часова  усмени део испита

1.Зидаревић Крстић З.

2.Бубало О. Мирјана

3.Марић Нада

 

Социологија (2к)

10.12.2020. у 15:00 часова   усмени део испита

1. Бубало О. Мирјана

2.Марић Нада

3. Милекић Корана

 

Устав и право грађана (2к)

10.12.2020. у 15:00 часова усмени део испита

1. Марић Нада

2.Бубало О. Мирјана

3. Милекић Корана

 

Верска настава (6к)

07.12.2020 download images in whatsapp. у 11:10 часова  усмени део испита

1. Шипка Стојан

2.Куриџа Саша

3. Ковач Александар

 

Ликовна култура  (1к)

10.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

1. Николић Борислав

2.Вуковић Визи Јелена

3. Недељковић С. Дуња

 

Историја (2к)

07.12.2020. у 14:25 часова усмени део испита

1.Радоњић Недељка

2.Пивнички Иван

3.Милекић Корана

 

Хемија (3к)

07.12.2020. у 15:35 часова усмени део испита

1. Савић Зорана

2.Стевановић Маја

3. Лер Филип

 

Грађанско васпитање (2к)

10.12.2020. у 08:45 часова усмени део испита

1. Жегарац Соња

2. Милекић Корана

3.Оторанов Бојана

 

Рачунарство и информатика (1к)

07.12.2020. у 13:00 часова усмени део испита

1. Тасић Дејан

2.Анђелић Мирјана

3 herunterladen. Оторанов Бојана

 

Биологија (3к)

10.12.2020. у 09:30 часова усмени део испита

1.Попара К. Маша

2.Јованов Тања

3.Савић М.

 

Музичка уметност (1к)

11.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

 

1. Ковачевић Александра

2. Оторанов Бојана

3.Милекић Корана

 

ГРАФИЧАРСТВО

ДЕЦЕМБАРСКИ    РОК Шк.2020/2021. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Практична настава-техничар графичке дораде (1к)

14.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

 

1.Чубрило Драган

2.Патарић Срђан

3.Четојевић Оливер

 

Технологија израде штампарске форме (3к)

14.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

1.Малиновић Н.

2.Јурук Желимир

3.Јаковљевић Д.

 

Технологија образовног профила-штампа (1к)

14.12.2020 herunterladen. у 11:50 часова усмени део испита

1.Јурик Желимир

2.Ковачевић Марија

3.Анђелић Борица

 

Технологија образовног профила-фотограф   (1к)

14.12.2020. у 10:40 часова  усмени део испита

1.Јабланов Драган

2.Дрљача А.

3.Јаковљевић Д.

 

Технологија графичког материјала (1к)

15.12.2020. у 11:15 часова усмени део испита

1.Ћаћић Горан

2.Танасин Д.

3.Ковачевић Марија

 

Основе графичке технике (2к)

15.12.2020. у 11:15 часова усмени део испита

1.Танасин Д.

2.Ковачевић Марија

3.Исаков Тања

 

Уметност и визуелно опажање (1к)

15.12.2020. у 13:10 часова  усмени део испита

1.Савановић Б.Б.

2.Жуљевић Силвана

3.Недељковић С. Д.

Графичко обликовцање и писмо (1к)

16.12.2020. у 11:10 часова  усмени део испита

1.Јаковљевић Д.

2.Вуковић Визи Ј.

3. Недељковић С.Д.

 

Практична настава-тех safarien voor mac. за обл. граф. производа

16.12.2020. у 09:00 часова  усмени део испита     

                                                      ***Гагаринова 1***

1. Пјешчић Тијана

2.Малиновић Н.

3.Чубрило Драган

 

Економика и организација производње (2к)

16.12.2020. у 12:30 часова  усмени део испита

1.Танасин Д.

2.Ваван Ивана

3.Димитрић Ксенија

 

Технологија графичке припреме (3к)

17.12.2020. у 13:40 часова усмени део испита

1.Јурик Желимир

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић Марија

 

Практична настава-техничар штампе (2К)

18.12.2020. у 13:30 часова усмени део испита

                       ***Гагаринова 1, школска радионица***

1.Фанчевић Зоран

2.Четојевић Оливер

3.Патарић Срђан

 

Основи електротехнике и електронике (4к)

18.12.2020. у 10:40 часова усмени део испита

1. Лер Филип

2.Топић Јасна

3. Пјешчић Тијана

 

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ДЕЦЕМБАРСИ РОК Шк.2020/2021. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Педологија са геологијом (1к)

18.12.2020 herunterladen. у 12:30 часова усмени део испита

1.Перовић Ђорђе

2.Сранковић Раде

3.Савић Мирослав

 

Алати и механизација у шумарству (1к)

17.12.2020. у 11:40 усмени део испита

1.Станковић раде

2.Савић Мирослав

3.Перовић Ђорђе

 

Дендрологија са фитоценологијом (1к)

17.12.2020. у 11:15 часова усмени део испита

1.Савић Мирослав

2.Станковић Раде

3.Перовић Ђорђе

 

Заштита шума (1к) 3 година

14.12.2020. у 11:00 часова  усмени део испита

1.Станковић Раде

2.Ковачевић А.

3.Јанковић Ивица

 

Заштита шума (1к) 4 година

14.12.2020. у 11:00 часова  усмени део испита

1.Ковачевић А.

2.Станковић Раде

3.Јанковић Ивица

 

Шумске културе и плантаже (1к)

18.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1.Дамјановић Б.

2.Савић Мирослав

3.Јанковић Ивица

 

Гајење шума (1к)

15.12.2020. у 11:30 часова  усмени део испита

1.Савић Мирослав

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђорђе

 

Планирање гардовања шумама (1к)

17.12.2020 schriftarten herunterladen pages. у 09:30 часова  усмени део испита

1.Савић мирослав

2.Станковић Раде

3.Перовић Ђорђе

 

 

Исхрана биља (3к)

18.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

 

1. Јованов Тања

2.Савић Мирослав

3.Јанковић Ивица

 

Метеорологија са кломатологијом (2к)

18.12.2020. у 11:25 часова  усмени део испита

1.Савић Мирослав

2.Алајица Данијела

3.Јанковић Ивица

 

Шумска ботаника (2к)

18.12.2020. у 10:45 часова  усмени део испита

1.Јованов Тања

2.Јанковић Ивица

3.Савић Мирослав

 

Искоришћавање шума (1к)

14.12.2020. у 10:00 часова  усмени део испита

1. Ковачевић А.

2.Перовић Ђорђе

3.Јанковић Ивица

 

Дендрометрија (1к)

14.12.2020. у 09:30 часова  усмени део испита

1. Ковачевић А.

2.Јанковић Ивица

3.Перовић Ђорђе

 

 

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Планирање и контрола производње (1к)

16.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

                                   ***Гагаринова 1***

1.Млађеновић Видојко

2.Шаша Душан

3.Обрадовић Анђела

 

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Педологија са геологијом (2к)

18.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

1.Станковић Раде

2.Перовић Ђорђе

3.Савић Мирослав

 

Метеорологија са кломатологијом (1к)

18.12.2020. у 11:25 часова  усмени део испита

1.Алајица Данијела

2.Савић Мирослав

3.Јанковић Ивица

 

Цвећарство (1к)

15.12.2020 windows 10 free download nederlands 2020. у 13:00 часова  усмени део испита

1. Кораћ Мара

2. Мошорински М.

3.Туцић Верица

 

Декоративна дендрологија (1к)

15.12.2020. у 12:30 часова  усмени део испита

1.Мошорински М.

2.Кораћ  Мара

3.Туцић Верица

 

Пројектовање паркова и основе градитељства(1к)

14.12.2020. у 11:00 часова усмени део испита

 

1.Мошорински М.

2.Кораћ Мара

3.Туцић Верица

Подизање и нега зелених површина(1к)

14.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1. Мошорински М.

2. Кораћ Мара

3.Туцић Верица

 

Техничко цртање (1к)

14.12.2020. у 13:30 часова усмени део испита

1.Туцић Верица

2.Кораћ Мара

3.Мошорински М.

 

Технологија цвећарске производње (1к)

15.12.2020. у 12.00 часова усмени део испита

1.Кораћ Мара

2.Мошорински М how to download minecraft for free for handy iphone.

3.Туцић Верица

 

Практична настава-пејзажна архитектура(1к)

15.12.2020. у 10:00 часова усмени део испита

1.Иванишевић Милан

2.Мошорински М.

3.Туцић Верица

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Економика и организација производње-5 степен(1к)

16.12.2020. у 13:30 часова усмени део испита

1.Ваван Ивана

2.Шаша Душан

3.Млађеновић Видојко

 

Машине за финалну обраду дрвета- 5 степен(1к)

16.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1.Млађеновић Видојко

2.Мудринић Драгана

3.Шаша Душан

 

Аутоматизација производње-5 степен(1к)

16.12.2020. у 13:00 часова усмени део испита

1.Млађеновић Видојко

2.Шаша Душан

3.Обрадовић Анђела

 

Технологија помоћних материјала-5 степен (1к)

17.12.2020. у 13:05 часова усмени део испита

1. Савић Зорана

2.Млађеновић Видојко

3. Матић Драган

                                      

Практична настава-столар (1к)

15.12.2020. у 11:30 часова  усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1 herunterladen. Тот Стјепан

2. Мудринић Драгана

3. Шаша Душан

 

Практична настава-столар (2к)

14.12.2020. у 11:00 часова  усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1.Тот Стјепан

2.Шаша Душан

3.Мудринић Драгана

 

Својства материјала (2к)

14.12.2020. у 10:30 часова усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1.Матић Драган

2.Мудринић Драгана

3.Шаша Душан

 

Финална обрада дрвета (2к)

14.12.2020. у 11:30 часова  усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1.Шаша Душан

2.Мудринић Драгана

3.Матић Драган

 

-ТАПЕТАР-

 

Технологија тапетарске производње (1к)

14.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

1. Матић Драган

2.Шаша Душан

3.Мудринић Драгана

 

 

                                                  

 

 

Нови Сад, 13.11.2020.год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

 

 

 

Промена наставног дана

spielen herunterladen

У уторак 03.11.2020 се ради по распореду од петка.

 

Директор

herunterladen Download children's songs for free eset antivirus yabeat kostenlos herunterladen

Пријава ванредних испита за децембарски рок

posteo download all attachments

Пријава ванредних испита за децембарски рок биће од 2.-6. новембра.

Децембарски испитни рок траје од 7.-18 herunterladen. децембра.

test kostenlos musiken