учитавање

Arhive za фебруар 2022

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. фебруара 2022. године

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА Број: 601-03-00033/24/2021-15 Датум: 18.02.2022. године Немањина 22-26

 

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. фебруара 2022. године

Поштовани,

У циљу квалитетне организације образовно-васпитног рада у школама на територији Републике Србије у школској 2021/2022. години, посебно имајући у виду заштиту здравља ученика и запослених, спречавање ширења инфекције и заразних болести, као и остваривање права ученика на образовање, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа на недељном нивоу, a на основу податакакоје достављају школе, утврђује модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе. Општински, односно градски штаб за ванредне ситуацију учествује у овом процесу, дајући свој предлог за примену одговарајућег модела образовно-васпитног рада, посредством надлежне школске управе.

Епидемиолошка ситуација се свакодневно прати и на основу индикатора и података доносе се одговарајуће одлуке. Истакнута су два основна елемента која представљају приоритет, a то су обезбедити остваривање права на образовање, односно континуитет и квалитет у образовно-васпитном раду и очувати здравље ученика и запослених, односно осигурати да се као и до сада, a на шта указују наведени подаци, квалитетан образовно-васпитни рад остварује у безбедном окружењу.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 18.02.2022. године, у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео je следећу

ОДЛУКУ

 1. Све основне и средње школе у Републици Србији примениће од понедељка
  21. фебруара 2022. године први модел организације образовно-васпитног
  рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада.

 

НАПОМЕНА: Када у основној или средњој школи, због одсуства заражених/изолованих наставника не може да се организује континуирано остваривање непосредног образовно-васпитног рада у утврђеном моделу, директор школе треба да се обрати надлежном заводу за јавно здравље за процену епидемиолошке ситуације и надлежној школској управи ради добијања сагласности за остваривање наставе на даљину у периоду од највише пет календарских дана. За ову сагласност директор школе се може обратити за рад школе у целини, само за једну смену или за посебну организациону јединицу (издвојено одељење) када не може да се обезбеди остваривање најмање 40% часова према распореду.

 1. Образовно-васпитни рад у школама за ученике са сметшама у развоју и
  инвалидитетом, музичким и балетским, као и школама за образовање
  одраслих, због своје специфичности, обавља се према претходно донетој
  одлуци Тима и у складу са упутствима достављеним од стране Министарства,
  уз уважавање потреба ученика и полазника и у њиховом најбољем интересу.

Претходно донете одлуке остају и даље на снази за организацију образовно-васпитног рада.

 1. Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школама

У ситуацијима када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-CoV-2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу.

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама:

 • Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од пет календарских дана се налаже само за то одељење.
 • Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад no другом (комбинованом) моделу наставе. Ha групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од пет календарских дана се налаже само за ту групу.

3.3. Уколико применом раније прописаних критеријума и даље постоје елементи за разматрање преласка на трећи модел наставе целе смене или целе школе, директор, без одлагања, обавештава надлежну школску управу и територијално надлежни институт/завод за јавно здравље, који процењује ситуацију, утврђује епидемиолошке ризике и доноси коначну одлуку о којој обавештава школу.

 1. Подаци из надзора указују да постоје случајеви да ученици са симптомима респираторне инфекције (кашаљ), чак и кад имају потврђене случајеве инфекције у породици, долазе у школу, притом чак и не примењујући мере личне заштите и тиме представљају висок ризик за заражавање особа са којима долазе у контакт у школи и ван ње. Препоручује се управама школа и наставницима да апелују на родитеље да децу са симптомима не упућују у школу док не прође период изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.
 2. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, карактеристике омикрон соја SARS-CoV-2, обавезна je употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све време tokom боравка у школи. Ношење заштитних маски je обавезно за све запослене у школама, ученике и трећа лица од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта. Потребно je појачати мере опште и личне хигијене (прање и дезинфекција руку), a нарочито водити рачуна о редовном проветравању и дезинфекцији свих просторија у којима бораве ученици и запослени у школи.

Изузетно, за ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске (нпр. бронхијална астма или где постоји други здравствено оправдан разлог) о томе може да се изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију. Уколико je било ко од ученика спречен да носи маску tokom боравка у школи, потребно je водити рачуна да сви остали ученици и запослени који са тим учеником/ученицом деле радни простор или долазе у блиски контакт на други начин, све време носе маске чиме се смањује ризик за заражавање. У тој ситуацији посебно je важно да школа обезбеди појачане све друге прописане заштитне мере. Овај изузетак могуће je применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара.

 1. Tokom спроведених надзора уочени су значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, апелујемо и очекујемо од ученика и запослених у школама, као и родитеља ученика, да доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно je важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се tokom окупљања не примењују прописане мере личне заштите.
 2. Све основне и средње школе у Републици Србији су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика.
 3. Одлука о моделима образовно-васпитног рада који ће се примењивати на територији Републике Србије од фебруара 2022. године донета je уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 4. Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа биће одржан фебруара 2022. године, када ће се поново сагледати актуелна епидемиолошка ситуација ради доношења потребних мера за сузбијање ширења епидемије SARS-CoV-2.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год.

Гагаринова 1

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

22.02..2022.  у  11:00        (Писмени део испита)

23.02.2022. у 14:25         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Ковачевић Мелинда

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1 к)

21.02.2022. у  14:25    

 

1.Николић Б.

2.Ђаковић Т.

3.Ковачевић Данијела

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

24.02.2022.  у   14:25 

1.Санковић Л.

2.Спремо Т.

3.Абутовић М.

ГЕОГРАФИЈА  (1 к)

25.02.2022.  у 14:25              

1.Марић Ј.

2.Пивнички И.

3.Белић С.

БИОЛОГИЈА (2К)

25.02.2022.  у 16:00

1.Конаков П. М.

2.Обућински А.

3.Пешка А.

ЕКОЛОГИЈА (1 к)

25.02.2022.  у 16:00

1.Конаков П. М.

2.Обућински А.

3.Пешка А.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (1 к)

24.02.2022.  у   10:10

 

1. Прибиш М.

2.Ваван И.

3.Петровић И.

УСТА И ПРАВА ГРАЂАНА (1К)

23.02.2022. у 14:35         

1. Марић Н.

2.Бубало О. М.

3.Ковачевић Мелинда

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1К)

23.02.2022. у 16:05         

1.Ћурчић М.

2.Страживук А.

3.Петровић И.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (1К)

24.02.2022.  у   11:00

1.Першка А.

2.Ковачевић Јасна

3.Смиљанић Д.

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (1К)

21.02.2022. У 11.00

1. Лонцо Б.

2.Бугарски А.

3. Стојановић Д.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1К)

25.02.2022. У 16:15

1.Пешка А.

2.Циндрић М.

3.Петровић И.

СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (1К)

21.02.2022. У 13.35 (Писмени део испита)

22.02.2022. У 14:25  (Усмени део испита)

1. Стојановић Д.

2.Перковић Д.

3. Алексић С.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

24.02.2022. У 12:40

1. Иванишевић Д.

2. Страживук А.

3.Фирањи П. Ф.

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (1К)

24.02.2022. У 12:40 

1. Иванишевић Д.

2. Страживук А.

3.Фирањи П. Ф.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Због померања фебруарског распуста ово су датуми ванредних испита:

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (2к)

25.02.2022.  у  13:35         

 

1.Милошевић Н.

2.Радованов Ђ.

3.Вајнбергер М.С.

МАТЕМАТИКА  (4 к)

21.02.2022.  у 12:40              (Писмени део испита)

22.02.2022.  у 09:20              (Усмени део испита)

1.Лончар Ј.

2.Надрљански К.

3.Загорац Д.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (2к)

21.02.2022. у 10:00                 (Писмени део испита)

23.02.2022. у 14:30                 (Усмени део испита)

1.Марушевић Ј.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  (1к)

24.02.2022. у 12:50                 (Писмени део испита)

По договору са проф.        (Усмени део испита)

1.Кокић Ђ.

2.Марушевић Ј.

3.Петровић С.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (3к)

22.02.2022. у 12:40                 (Писмени део испита)

23.02.2022. у 11:00                 (Усмени део испита)

1.Средојевић Р.

2.Губик Н.

3.Вукчевић М.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1к)

21.02.2022. у 11:50

1. Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Вуковић-Визи Ј.

ФИЗИКА  (1к)

21.02.2022.  у  12:15        

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Јованов Т.

ФИЛОЗОФИЈА   (2к)

22.02.2022. у 12:40

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Бубало-Остовић М.

3.Тасић Д.

ХЕМИЈА  (1к)

22.02.2022.  у  13:40        

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Лер Ф.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (1к)

23.02.2022. у 14:25

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Белић С.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (1к)

23.02.2022.  у  14:22     

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)   

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Белић С.

ГРАФИЧАРСТВО

ФЕБРУАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-штампа (1к)

24.02.2022. у 11:50

1.Јурик Ж.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА  (1к)

21.02.2022. у 14:20

                                       

1.Ћаћић Г.

2.Пјешчић Т.

3.Исаков Т.

ЕСТЕТИКА  (1к)

22.02.2022. у 12:40

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Савановић-Белић Б.

3.Вуковић-Визи Ј.

УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНО ОПАЖАЊЕ  (1к)

22.02.2022. у 13:00

1.Савановић-Белић Б.

2.Жуљевић С.

3.Вуковић-Визи Ј.

ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО  (1к)

25.02.2022. у 09:10

                                    

1.Дојков В.

2.Пјешчић Т.

3.Јаковљевић Д.

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ     (1к)

25.02.2022. у 14:30

                                    

1.Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Белић Б.

3.Исаков Т.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА фотограф   (2к)

24.02.2022. у 13:30

                                             ФОТО – СТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Милошевић С.

3.Дрљача А.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ   (1к)      

24.02.2022. у 12:00                                                

1.Дојков В.

2.ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ (1к)

25.02.2022. у 14:30

                                      

1.Малиновић Н.

2.Јурик Ж.

3.Јаковљевић Д.

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ФЕБРУАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ИСХРАНА БИЉА  (1к)

23.02.2022. у 11:30          

1.Јованов Т.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

АНАТОМИЈА И СВОЈСТВА ДРВЕТА  (1к)

23.02.2022. у  11:15           

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

24.02.2021. у 15:00             

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Дамјановић Б.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА   (2 к)

24.02.2022. у 15:30          

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Дамјановић Б.

ЗАШТИТА  ШУМА (1к)

24.02.2022. у 16:30      

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Дамјановић Б.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ  (1к)

24.02.2022. у 16:00              

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

                                      

         

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ   (2к)      

21.02.2021. у 11:00

1.Туцић В.

2.Мошорински М.

3.Кораћ М.

 

 

 

-СТОЛАР-

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СТОЛАРСТВО  (2к)

23.02.2022. у 11:00

1.Тот С.

2.Матић Д.

3.Чанак Р.

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛИ  (1к)

23.02.2022. у 14:30

1.Савић З.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (1к)

23.02.2022. у 16:00

1.Обрадовић А.

2.Матић Д.

3.Малинић В.

ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛИ У СТОЛАРСТВУ  (1к)

23.02.2022. у 16:30

1.Матић Д.

2.Обрадовић А.

3.Малинић В.

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА  (1к)

23.02.2022. у 12:30          

1. Малинић В.

2.Булатовић Ј.

3.Млађеновић В.

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА  (2к)

23.02.2022. у 13:00

1.Малинић В.

2.Млађеновић В.

3.Булатовић Ј.

 

 

 

Нови Сад, 02.02.2022.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав