учитавање

Arhive za 2021

Донација наше школе

 „Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама“. Књиге су увек корисне.

ПРИЈАВА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА Бр. Рибникар 40

ПРИЈАВА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА

ЈАНУАРСКИ РОК 2022.ГОДИНЕ

ЈЕ ОД  14.12.2021.ГОД. ДО 23.12.2021.ГОДИНЕ

 

У Новом Саду

14.12.2021.године

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (1К)

13.12..2021.  у  14,25      (Усмени део испита)

1.Ковачевић Данијела

2.Горан Јовичић

3.Бранка Штрбац

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (2 к)

14.12.2021. у  12,40     (Писмени део испита)

15.12.2021. у  15,00     (Усмени део испита)

1.Душан Марковић

2.Весна Милошевић

3.Чорда Ратка

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

14.12.2021.  у  15,15    

1.Горан Ботошки

2.Бранислав Момиров

3.Данијела Ковачевић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (1 к)

15.12.2021.  у 10,10              (Писмени део испита)

16.12..2021.  у 15,15              (Усмени део испита)

1.Ана Аврамовић

2.Ратка Чорда

3.Дубравка Пивнички

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (1К)

13.12.2021.  у 16,15

1.Марина Прибиш

2.Радојка Москаљ

3.Славица Белић

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА ДЕЦЕМБАРСКИ  2021. године

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА       ДЕЦЕМБАРСКИ  2021. године

 

ПОНЕДЕЉАК, 13. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Цртање и сликање 1 4 13,00 001 Богуновић Ш. Н.
          Ђаковић Тања
          Пивнички Д.
 
Теорија форме 1 4 13,00 001 Ђаковић Тања
          Богуновић Ш. Н.
          Пивнички Д.
 
Историја- изборни 4 1 14,30 библ Ковачевић Данијела
          Јовичић Горан
          Вујанић Светлана
 
Предузетништво 4 1 16,15 библ Прибиш Марина
          Москаљ Радојка
          Белић Славица
 
Социологија 3 1 13,30 библ Бубало О. М.
          Марић Нада
          Јовановић Ката

 

 

УТОРАК, 14. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Српски језик и књижевност (п) 4 и 3 2 12,40 библ Марковић Душко
          Милошевић В.
          Пивнички Д.
 
           
           
           

 

 

 

СРЕДА, 15. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Српски језик и књижевност (У) 4 и 3 2 15,00 библ Марковић Душко
          Милошевић В.
          Чорда Ратка
 
           
           
           

 

 

ЧЕТВРТАК, 16. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Музичка култура 3 1 14,30 библ Санковић Лидија
          Богуновић Ш. Н.
          Жегарац Соња
 
           
           
           

 

ПЕТАК, 17. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Текстилни материјали 4 1 15,15 211 Зубић Драгана
          Килибарда Ј.
          Ђаковић Т.
 
Конструкција и мод. одеће 3 1 12,00 101 Москаљ Радојка
          Зубић Д.
          Анђелковић З.
 
           
           
           

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 

новембар  2021. године

 

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (6к)

06.12.2021.  у  17:50         (Писмени део испита)

07.12.2021. у   15:10       (Усмени део испита)

1.Поповић Ј.

2.Средојевић Р.

3.Губик Н.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

07.12.2021.  у 16:10              (Писмени део испита)

08.12.2021.  у 14:20              (Усмени део испита)

1.Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

МАТЕМАТИКА  (7к)

08.12.2021. у 16:20                 (Писмени део испита)

09.12.2021. у 14:50                 (Усмени део испита)

1.Петровић Т.

2.Лончар Ј.

3.Надрљански К.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (2к)

06.12.2021. у 11:15

1. Вајнбергер-М. С.

2.Милошевић Н.

3.Радованов Ђ.

ФИЗИКА  (1к)

06.12.2021.  у  12:30        

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Јованов Т.

БИОЛОГИЈА   (1к)

08.12.2021. у 11:50

1.Попара-Конаков М.

2.Јованов Т.

3.Радоњић Н.

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     (1к)

08.12.2021.  у  11:50        

1.Јованов Т..

2.Попара-Конаков М.

3.Радоњић Н.

ФИЛОЗОФИЈА  (3к)

 09.12.2021. у 13:30      

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Бубало-Остовић М.

3.Милекић К.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

08.12.2021. у 14:20

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Смиљанић Д..

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (1к)

08.12.2021.  у  14:20     

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)   

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Смиљанић Д..

ВЕРСКА НАСТАВА  (4к)

07.12.2021.  у  11:00        

1.Куриџа С.

2.Момиров Б.

3.Радоњић Н.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

06.12.2021.  у  14:25        

1.Милекић К.

2.Жегарац С.

3.Топић Ј.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ДЕЦЕМБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (2к)

14.12.2021. у 09:15

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3.Зидаревић-Крстић З.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (2к)

15.12.2021. у 14:25

1.Дојков В.

2.Јаковљевић Д.

3.Вуковић-Визи Ј.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (1к)

14.12.2021. у 12:40

                                    

1.Јурик Ж.

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић М.

ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА  (1к)

13.12.2021. у 11:15

                                    

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Исаков Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ШТАМПА   (1к)      

13.12.2021. у 09:00                   ****

                             Гагаринова 1- штампарија      

1.Анђелић Б.

2.Четојевић О.

3.Фанчевић З.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – припрема (2к)

14.12.2021. у 09:00

                                         ***Гагаринова 1***

                                      Кабинет за граф. припрему

1.Чубрило Д.

2.Чипе И.

3.Патарић С.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (1к)

13.12.2021. у 13:30

                                             ФОТО – СТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Милошевић С.

3.Дрљача А.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ФОТОГРАФ  (2к)    

13.12.2021. у 13:30      

                                        ФОТО – СТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ  (1к)

13.12.2021. у 11:15

                                    

1.Савановић-Белић Б.

2.Жуљевић С.

3.Исаков Т.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ  (1к)

14.12.2021. у 12:40

                                    

1.Јурик Ж.

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић М.

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ДЕЦЕМБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

14.12.2021. у 12:00          

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ  (1к)

14.12.2021. у  12:40           

1.Савић М.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКА БОТАНИКА  (1 к)

14.12.2021. у 13:00          

1.Јованов Т.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ  (3к)

16.12.2021. у 13:30              

1.Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Туцић В.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  (1к)

14.12.2021. у 13:00              

1.Савић М.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

14.12.2021. у 14:00             

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Дамјановић Б.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (1к)

14.12.2021. у 13:30

1.Дамјановић Б.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

ЗАШТИТА  ШУМА (1к)

14.12.2021. у 12:15      

1.Ковачевић А.

2.Перовић Ђ.

3.Савић М.

                                               

 – ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЦВЕЋАРСТВО   (1к)      

16.12.2021. у 12:35

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

 

-СТОЛАР-

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА  (1к)

13.12.2021. у 09:30          

1.Булатовић Ј.

2.Малинић В.

3.Ђапић А.

 

 

 

Нови Сад, 30.11.2021.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                              Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

 

Пријава испита за децембарски испитни рок

Пријава испита за децембарски испитни рок је од 22. до 26. новембра. Децембарски испитни рок ће се одржати од 6 до 15 децембра.

Обавештење о распусту за ученике основних и средњих школa

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 601-03-00033/12/2021-15 Датум: 05.11.2021. године Немањина 22-26

 

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕДМЕТ: Обавештење о распусту за ученике основних и средњих школа

Поштовани,

Обавештавамо вас даје Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, на седници одржаној 4. новембра 2021. године донео следећу одлуку:

Распуст за ученике основних и средњих школа траје од 8. до 12. новембра 2021. године, a први наставни дан je 15. новембар 2021. године.

Потребно je да директори школа попуне упитник о епидемиолошком стању у школама у уторак 9. новембра 2021. године, најкасније до 10 часова. Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (даље: Тим за школе) одржаће састанак у среду 10. новембра 2021. године ради разматрања епидемиолошке ситуације и припреме предлога за моделе наставе почевши од 15. новембра 2021. године. Све школе ће бити благовремено обавештене о моделима наставе који ће се примењивати у седмици након школског распуста.

Тим за школе апелује на примену и других мера ограничавања окупљања и строго поштовање свих других прописаних мера превенције и сузбијања Covid-19 како би одлука о продужењу јесењег распуста дала ефекат на смањење оболевања од Covid-19 у школском узрасту и општој популацији.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год.

Гагаринова 1 

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Технологија рада са практичном наставом (1к)

 

04.11.2021. у 09:10

1. Пузић Владимир

2.Андрић Стефан

3.Миленковић Биљана

Техничко цртање (1к)

 

02.11.2021. у 12:40

1. Пешка Ана

2. Квочка Мирослав

3. Бугарин Тања

Географија (1к)

 

05.11.2021. у 11:50       (библиотека)

1.Марић Јованка

2.Пивнички Иван

3.Белић Славица

Биологија (1к)

 

05.11.2021. у 10:50       (библиотека)

1.Попара К. Маша

2.Обућински А.

3.Анђелковић Зорица

Ликовна култура (1к)

 

04.11.2021.   у 12:40   (001)

1.Николић Борислав

2.Штрбац Бранка

3.Обућински А.

Устав и права грађана (1к)

 

03.11.2021. у 11:50       (библиотека)

1. Марић Нада

2.Зидаревић К. Злата

3.Бубало О. Мирјана

Организација грађења

 

04.11.2021. у 11:50

1. Ћурчић Маја

2.Милановић Весна

3. Перковић Драгољуб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА  (3к)

18.10.2021.  у  12:45         (Писмени део испита)

20.10.2021. у   09:55       (Усмени део испита)

1.Загорац Д.

2.Петровић Т.

3.Лончар Ј.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (2 к)

19.10.2021. у  11:50     (Писмени део испита)

20.10.2021. у  12:40     (Усмени део испита)

1.Тркуља З.

2.Поповић Ј.

3.Средојевић Р.

ВЕРСКА НАСТАВА  (4к)

21.10.2021.  у  10:00        

1.Куриџа С.

2.Момиров Б.

3.Милекић К.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (2 к)

18.10.2021.  у 09:55              (Писмени део испита)

19.10.2021.  у 16:00              (Усмени део испита)

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Ћирић В.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

19.10.2021. у 14:30

1. Вајнбергер-М. С.

2.Радованов Ђ.

3. Милошевић Н.

ГЕОГРАФИЈА   (1к)

19.10.2021. у 10:15

1.Алајица Д.

2.Марић Ј.

3.Коџо С.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

 19.10.2021. у 12:45      

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Бубало-Остовић М.

3.Тасић Д.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

20.10.2021. у 13:30

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Јовичић Г.

  

 ГРАФИЧАРСТВО

ОКТОБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (1к)

27.10.2021. у 17:50

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3.Јурик Ж.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

26.10.2021. у 14:45

1.Дојков В.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (1к)

29.10.2021. у 14:20

                                    

1.Јурик Ж.

2.Пјешчић Т.

3.Исаков Т.

ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА  (2к)

25.10.2021. у 11:30

                                    

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Малиновић Н.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ОБЛИКОВАЊЕ (1к)    

25.10.2021. у 16:00      

1.Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ШТАМПА   (1к)      

25.10.2021. у 09:00                   ****

                             Гагаринова 1- штампарија      

1.Фанчевић З.

2.Четојевић О.

3.Патарић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – припрема (1к)

27.10.2021. у 16:00

                                         ***Гагаринова 1***

                                      Кабинет за припрему

1.Чубрило Д.

2.Чипе И.

3.Патарић С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ОКТОБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар  

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЛОВСТВО  (1к)

26.10.2021. у 10:45          

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (2к)

26.10.2021. у  11:30           

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ЗАШТИТА ШУМА  (1 к)

26.10.2021. у 11:00          

1. Ковачевић А.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ  (2к)

28.10.2021. у 11:00              

1.Дамјановић Б.

2. Савић М.

3.Перовић Ђ.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  (1к)

28.10.2021. у 11:30              

1.Савић М.

2.Дамјановић Б.

3.Перовић Ђ.

ИСХРАНА БИЉА  (1к)

28.10.2021. у 10:00             

1.Јованов Т.

2.Перовић Ђ.

3.Савић М.

ДЕНДРОМЕТРИЈА  (1к)

28.10.2021. у 14:00

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ (1к)

28.10.2021. у 13:00      

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Ковачевић А.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  (1к)

28.10.2021. у 13:00

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

                                                          

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА    (1к)      

25.10.2021. у 11:00

1.Иванишевић М.

2.Кораћ М.

3.Туцић В.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ  (1к)

28.10.2021. у 12:40

1.Туцић В.

2.Мошорински М.

3.Кораћ М.

 

 

Нови Сад, 05.10.2021.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав

 

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 20. септембра 2021. године

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА Број: 601-03-00033/5/2021-15 Датум: 16.09.2021. године Немањина 22-26

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 20. септембра 2021. године

Поштовани,

Обавештавамо Вас да je Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 16.09.2021. године, a у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео следећу

ОДЛУКУ

 1. Основне и средње школе у Републици Србији ће наставити са првим моделом организације образовно-васпитног рада осим у градовима/општинама и ситуацијама које су наведене и описане у овој одлуци.
 2. Други модел организације образовног рада примениће се од понедељка септембра 2021. године у седмом и осмом разреду основне школе на територији следећих општина и градова:

 

 1. Ариље
 2. Богатић
 3. Ваљево
 4. Лајковац
 5. Ивањица
 6. Књажевац
 7. Коцељева
 8. Крагујевац
 9. Топола
 10. Други модел организације образовног рада примениће се од понедељка 20. септембра 2021. године у средњим школама на територији следећих општина и градова:

 

1. Београд 16. Крупањ 31. Свилајнац
2. Бор 17. Шабац 32. Ћуприја
3. Петровац на Млави 18. Горњи Милановац 33. Врање
4. Зајечар 19. Лучани 34. Трговиште
5. Косјерић 20. Чачак 35. Александровац
6. Пријепоље 21. Алексинац 36. Трстеник
7. Чајетина 22. Ниш 37. Краљево
8. Бојник 23. Сокобања 38. Нови Пазар
9. Власотинце 24. Бабушница 39. Тутин
10. Лесковац 25. Велика Плана 40. Кикинда
11. Вршац 26. Смедерево 41. Рума
12. Ваљево 27. Смедеревска Паланка 42. Прокупље
13. Уб 28. Деспотовац 43. Аранђеловац
14. Богатић 29. Јагодина 44. Крагујевац
15. Владимирци 30. Параћин 45. Топола

 

 

 

 1. Трећи модел организације образовног рада примениће се од понедељка 20. септембра 2021. године у средњим школама на територији следећих општина и градова:
 2. Бајина Башта
 3. Ужице
 4. Лебане
 5. Лајковац
 6. Љиг
 7. Ивањица
 8. Бела Паланка
 9. Сремска Митровица

 

 1. Трећи модел организације образовног рада примениће се у основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија. Одлука о организацији образовног рада no трећем моделу у основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија донета je након додатних анализа индикатора за процену епидемиолошке ситуације, a на захтев територијално надлежног Завода за јавно здравље у Косовској Митровици. Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа je након додатне анализе епидемиолошке ситуације и консултација са колегама на терену закључио да je евидентна интензивна трансмисија вируса на овом простору са повећањем броја оболелих од COVID-19, као и да постоји ограничење у примени мера превенције и сузбијања инфекције у школама.
 2. Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школама

У ситуацијима када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-CoV-2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу.

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама:

 • Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за то одељење.
 • Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад no другом (комбинованом) моделу наставе. Ha групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за ту групу.
 • Уколико применом раније прописаних критеријума и даље постоје елементи за разматрање преласка на трећи модел наставе целе смене или целе школе, директор, без одлагања, обавештава надлежну школску управу и територијално надлежни институт/завод за јавно здравље, који процењује ситуацију, утврђује епидемиолошке ризике и доноси коначну одлуку о којој обавештава школу.
 • За одељења која тренутно, због најмање два ученика похађају наставу на даљину, почевши од септембра 2021. године примењују се критеријуми наведени у тачки 6.1 и тачки 6.2.

 

 1. Имајући у виду доминантну трансмисију делта варијанте SARS-CoV-2, која може узроковати оболевање од COVID-19 и код особа које су претходно прележале ову болест и код вакцинисаних особа неопходна je употреба заштитних маски за све запослене, укључујући и особе које су потпуно вакцинисане против COVID-19 и особе које су прележале COVID-19.
 2. Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време tokom боравка у школи. Изузетно, када ученик из здравствених разлога не може да носи маску због контраиндикација које су потврђене стручним мишљењем лекара специјалисте одговарајуће гране медицине, потребно je организовати рад тако да овај ученик борави у школском простору без маске, при чему je потребно повећати физичку дистанцу са другим ученицима и запосленима и појачати примену свих мера заштите (дезинфекција руку, чишћење и дезинфекција наставних средстава и простора). Овај изузетак могуће je применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и то no правилу у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
 3. С обзиром на то да су tokom надзора уочени значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, препоручује се родитељима, ученицима и запосленим у школама да строго и доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно je важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се tokom окупљања не примењују прописане мере личне заштите.
 4. Све основне и средње школе у Републици Србији су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика.

Од почетка школске године je успостављен епидемиолошки надзор у циљу раног откривања трансмисије инфекције међу ученицима и предузимања мера у складу са усвојеним документима.

Пре доношења одлуке, за сваку локалну самоуправу разматрани су општа епидемиолошка ситуација, затим подаци из надзора о оболевању од ковид-19 код ученика и наставника, као и подаци о утврђеним кластерима оболелих, односно броју одељења која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика.

Прелазак на трећи модел наставе у појединим локалним самоуправама tokom претходне две недеље није утицао на побољшање епидемиолошке ситуације на тим територијама. Такође, подаци из надзора указују да су стопе оболевања код ученика ниже него у општој популацији.

Процена епидемиолошке ситуације у јединицама локалне самопураве je извршена на основу података који се односе на:

интензитет трансмисије вируса у свакој локалној самоуправи, проценат инфицираних ученика и наставника на нивоу локалне самоуправе, проценат одељења у свакој локалној самоуправи која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика,

могућности примене мера превенције и сузбијања инфекције у школама, обухват имунизацијом у општој популацији и код радника у образовању, могућност промене модела у случају масовније појаве оболевања на одређеним територијама на основу искустава која су стечена tokom примене мера у претходној школској години,

важност редовног школовања за ученике, породице и друштво у целини,

 1. Одлука о моделима образовно-васпитног рада од септембра 2021. године донета je уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 2. Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа биће одржан 09.2021. године, када ће се поново сагледати актуелна епидемиолошка ситуација ради доношења потребних мера за сузбијање ширења епидемије SARS-CoV-2.

Dopis za skole i JLS_Odluka o organizaciji rada od 20.09.2021.

Пријава ванредних испита за октобар

Пријава ванредних испита за октобар 2021 је од 20.09.2021. до 30.09.2021. године,

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ПРАВНИ ОСНОВ

 

У циљу примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 коју je донела Влада Републике Србије и ради обезбеђивања континуитета квалитетног образовања за све ученике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: министарство), као надлежни државни орган за образовање и васпитање je припремило Стручно упутство за организацију и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи за школску 2021/2022. годину (у даљем тексту Стручно упутство).

 

Стручно упутство се доноси у складу са одредбама закона који се односе на наставу у случају ванредног стања или ванредних ситуација и околности. Стручним упутством се ближе уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада средње школе у складу са: Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник PC“, бр. 88/17, 27/18 -др. закон, 10/19 и 6/20, Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник PC“, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон 6/20 и 52/21), Правилником о посебном програму образовања и васпитања, као и другим прописима којима се ближе уређују специфични аспекти рада средње школе.

 

Министарство организује припрему средњих школа на територији Републике Србије, односно свих учесника за остваривање наставе у школској 2021/2022. години у складу са препорукама за епидемиолошку безбедност.

 

Упутство je намењено средњим школама, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима, просветним саветницима и инспекторима и осталим запосленим у Министарству.

 

Средње школе примењују препоруке за почетак наставе које je припремио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ . Препоруке су саставни део Стручног упутства.

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

 

Стручним упутством ближе се уређују питања која се тичу организације и реализације наставе за школску 2021/2022. годину.

 

За остваривање образовно-васпитног рада у средњим школама у школској 2021/2022. години планирају се три модела:

 

настава и учење у школи кроз непосредни рад -1 модел;

комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину – II модел; настава и учење на даљину – III модел.

 

Образовно – васпитни рад реализује се у складу са Посебним програмом који предвиђа да се у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности, дозвољава одступање до 20% од прописаног плана и програма наставе и учења.

Посебно треба обратити пажњу на реализацију неопходних наставних садржаја и активности које обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно стандарда квалификације.

 

Модел организације образовно-васпитног рада утврђује се на основу Индикатора u граничне вредности за процену ризика od преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији које je припремио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (у даљем тексту: Институт).

 

Почетак школске 2021/2022. године уређује се према моделима које je утврдио Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (у даљем тексту: Тим за школе) који формира Институт, a који чине представници Министарства, Министарства здравља и Института. Свака наредна промена огранизације рада, врши се на основу одлуке Тима за школе.

 

Потребно je да се сви запослени у школи упознају са Мерама спречавања уношења и преношења COVID 19 у школама које je донео Институт. Одговорност директора и запослених je да обезбеде доследну примену свих наведених мера. Уколико постоје објективне препреке за примену наведених мера, директор je у обавези да без одлагања о томе обавести надлежни општински, односно градски штаб за ванредне ситуације, као и надлежну школску управу. Наведене информације достављају се званично, у писаном облику са потписом директора школе.

 

Општински, односно градски штаб за ванредне ситуације свој Предлог одлуке о промени модела организације образовно-васпитног рада доставља сваког уторка надлежној школској управи, која исти прослеђује Тиму за школе. Предлог новог модела организације образовно-васпитног рада надлежна школска управа доставља Тиму за школе средом до краја радног времена. Тим за школе четвртком до краја радног времена даје мишљење на достављене предлоге.

 

Тим за школе даје сагласност на предлог одлуке за сваку локалну самоуправу појединачно и доставља мишљење школској управи петком до 10 часова, која без одлагања даље прослеђује мишљење општинском, односно градском штабу за ванредне ситуације и школама.

 

Школа о промени модела организације обавештава ученике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика и запослене петком најкасније до 12 часова.

МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

 1. Настава и учење у школи кроз непосредни рад – I модел

 

Остваривање наставе и учења кроз непосредни рад у школи je приоритетни модел организације рада средњих школа. Календар образовно-васпитног рада прописује динамику реализације a планови и програми наставе и учења исходе учења и стандарде квалификација образовних профила. Сви ученици присуствују истовремено свим облицима образовно-васпитног рада у школи. Организацију рада и распоред часова треба прилагодити тако да се смање ризици уношења и преношења вируса.

 

Добра организација дневних активности треба да смањи флуктуацију ученика и запослених у ходницима и заједничким просторијама школских објеката. Kao и у претходној школској години, треба примењивати све мере које се односе на чишћење и дезинфекцију свих површина a посебно оних које су фреквентно коришћене, јер се на тај начин обезбеђује висока епидемиолошка безбедност школа.

 

 1. Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину II модел

 

Настава у средњим школама се реализују no II моделу комбиновањем наставе и учења на даљину са непосредним радом у школи, што, између осталог, подразумева следеће:

 • Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе (школа бира критеријум за поделу на групе);
 • Уколико je број ученика у одељењу мањи од 16 сви облици образовно васпитног рада реализују се без поделе на групе непосредним радом у школи;
 • Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује no групама на следећи начин: једне недеље прва група понедељком, средом и петком a друга уторком и четвртком. Наредне недеље групе присуствују непосредно настави no обрнутом распореду;
 • Оцењивање ученика no овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи, уважавајући све принципе оцењивања;
 • Ученици једне групе, када имају наставу у школи присуствују свим часовима no утврђеном распореду. Школе могу прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочас или у блоку, како би се број наставника који свакодневно долази у школу свео на оптималну меру;
 • Часови трају no 45 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење. Такође, евентуално преостало време између смена, може се користити за реализацију практичних облика наставе, нарочито у ситуацији када ученици нису у могућности да овај облик наставе реализују код послодавца са којим школа има одговарајући уговор;
 • У наставним данима када група ученика не долази у школу већ реализује наставу и учење на даљину, треба тежити да се сви предвиђени наставни садржаји реализују на најоптималнији могући начин;
 • Уколико услови дозвољавају треба тежити да, када немају непосредан образовно-васпитни рад у школи, ученици прате часове у реалном времену, преко изабраног система за управљање учењем (платформе за учење) или путем других електронских канала комуникације;
 • У реализацију појединих часова, уколико постоји потреба, укључени су и стручни сарадници;
 • Приликом припремања за наставу и учење у школи кроз непосредни рад, наставници треба да израђују припреме у дигиталном облику, како би се оне могле користити и у моделу наставе и учења на даљину (питања, задаци, материјали за учење и вежбање итд). Наставне садржаје ученицима достављати унапред или tokom њиховог боравка на непосредној настави;
 • Препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје. Ово je посебно важно за велике школе у којима један исти наставни предмет, у истом разреду и no истом или сличном програму, реализује више наставника. Пожељна je сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних предмета.
 • Подршка настави и учењу на даљину обезбеђена je путем снимљених видео часова који су доступни за коришћење на порталу за онлајн наставу Moja школа, https://www.mojaskola.gov.rs, као и на порталу PTC Планета.

 

 1. Настава и учење на даљину – III модел

 

Настава и учење на даљину je посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици стичу средње образовање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно стандарда квалификације, тако што програм наставе и учења у целини и/или један део остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи односно другим местима у којима се уобичајено реализује практична настава или вежбе. Овај облик наставе се примењује када се настава и учење у школи кроз непосредни рад не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика, наставника и осталих запослених. Час no моделу наставе и учења на даљину траје 45 минута.

 

Настава и учење на даљину може се примењивати и у случају када одређен број ученика школе, из разлога који се тичу безбедности и здравља, није у прилици да присуствује редовној настави у школи. Настава и учење на даљину обухвата и друге облике организованог рада (индивидуални, рад у групи или одељењу, додатну, допунску, припремну наставу и др.).

 

Средња школа користи систем за управљање учењем који je користила у претходној школској години за реализацију наставе и учења на даљину. Континуираним стручним усавршавањем наставника обезбеђује се коришћење специјализованих софтвера за планирање и реализацију наставног процеса у онлајн окружењу, у коме je обезбеђена интеракција свих актера, као и услови за процену ученичких постигнућа.

 

Подршка настави и учењу на даљину je обезбеђена и снимљеним видео часовима за седам општеобразовних предмета у гимназијама и стручним школама, као и за кључне стручне предмете у различитим подручјима рада стручног и дуалног образовања. Ови часови су доступни на Порталу Министарства за онлајн наставу Moja школа, https://www.mojaskola.gov.rs, као и на порталу PTC Планета.

 

Опште напомене:

 

 
 • У свим школским објектима се поштују све препоручене епидемиолошке мере.
 • Средња школа сарађује са школском управом и спроводи одлуке Тима за школе.
 • Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину.
 • Реализација практичних облика наставе и учења кроз рад код послодавца остварује се у складу са одговарајућим уговорима о реализацији практичних облика наставе и уговорима о дуалном образовању и учењу кроз рад. Школа и послодавац одговорни су да реализација овог вида наставе тече уз поштовање свих мера и препорука надлежних државних органа.
 • У случају да из разлога безбедности или неког другог оправданог разлога није могуће реализовати планиране часове практичне наставе код послодавца, треба их реализовати у школским радионицама и кабинетима, односно накнадно када се код послодавца стекну одговарајући услови.
 • Имајући у виду да у претходној школској години није било реализације практичне наставе и вежби у медицинским установама, медицинске школе треба да припреме план реализације овог вида наставе у школским кабинетима уз максимално коришћење симулација и осталих пригодних облика практичног рада којим се стичу компетенције прописане стандардом квалификације.
 • Изборни програми у општем средњем образовању се остварују наставом и учењем на даљину, сем када ученици представљају резултате рада и када се оцењују (напомена се не односи на обавезне изборне предмете и изборне предмете у средњем стручном образовању).
 • Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење (група) има своју учионицу односно да tokom малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када je то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.
 • Школа врши временску расподелу почетка часова и организације рада на недељном и месечном нивоу, на начин који омогућава оптимално остваривање образовних и васпитних циљева и годишњег плана рада школе.
 • Директор, са посебном пажњом, организује дежурства у школском објекту tokom радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу), a у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених.
 • Школа ће до августа 2021. године надлежној школској управи доставити: информацију о припремљености за рад у школској 2021/22. години, моделу no коме започиње рад, податак о изабраној платформи за рад на даљину и друге информације од значаја за почетак школске године.
 • Tokom септембра године, a посебно прве наставне недеље школске 2021/2022. године, у оквиру редовне наставе и других облика непосредног рада са ученицима, потребно je предвидети информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од уношења и преношења COVID-19 и поштовању усвојених правила понашања који обезбеђују епидемиолошку безбедност.

 

Број: 611-00-1762/2021-03 У Београду, 25. августа 2021. године

ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВИХ РАЗРЕДА

ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВИХ РАЗРЕДА

31.08.2021.  УТОРАК

Објекат у Браће Рибникар 40

-08:00 Шумарство и обрада дрвета

-09:00 Хемија, неметали и графичарство

Објекат у Гагариновој 1

-10:00 Геодезија и грађевинарство

-11:00 Текстилство и кожарство

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА АВГУСТ  2021. године

 ПОНЕДЕЉАК 23. АВГУСТ у 9,00

Српски језик и књижевност

Дежурни наставник: Анђелковић З.

Komisija: Бјелић Сања, Милошевић Весна

 

СРЕДА 25. АВГУСТ у 8,00

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕ- КОМПЕТЕНЦИЈА А

Комисија: Трајковић Наташа,  Дедин Мирослава и социјални партнер

МОДЕЛАР ОДЕЋЕ -КОМПЕТЕНЦИЈА А

Комисија: Москаљ Радојка, Килибарда Јадранка и социјални партнер

МОДНИ КРОЈАЧ- КОМПЕТЕНЦИЈА А

Комисија: Кучак Драгана, Зубић Драгана и социјални партнер

 

ЧЕТВРТАК. 26.АВГУСТ у 10,00

Тест знања

Дежурни наставник: Обућински А.

Комисија: Зубић Драгана, Штрбац Бранка, Москаљ Радојка

 

ПЕТАК 27. АВГУСТ у 8,00

ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕ- КОМПЕТЕНЦИЈА Б

Комисија: Дедин Мирослава / Москаљ Радојка и социјални партнер

Килибарда Јадранка/ Гњатовић Милана и социјални партнер

МОДЕЛАР ОДЕЋЕ -КОМПЕТЕНЦИЈА Б

Комисија: Бовђиш Ана, Кучак Драгана и социјални партнер

МОДНИ КРОЈАЧ- КОМПЕТЕНЦИЈА Б

Комисија: Кучак Драгана, Зубић Драгана и социјални партнер

MАТУРСКИ ИСПИТИ -ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 

           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

              ДАТУМ:23.08.2021.У 09:00 УЧИОНИЦА 105

  КОМИСИЈА:ВУКЧЕВИЋ МАРИЈА

                 ТРКУЉА ЗОРИЦА

                   ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

            ТЕСТ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА: 24.08.2021.У 10:00, УЧИОНИЦА 307

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:РАДОВАНОВ ЂОРЂЕ

КОМИСИЈА:МУДРИНИЋ ДРАГАНА

            МАТИЋ ДРАГАН

                             МЛАЂЕНОВИЋ ВИДОЈКО

ЗАДАТАК А: 25.08.2021. У 08:30 УЧИОНИЦА 307

КОМИСИЈА:МАЛИНИЋ ВЕРИЦА

                         ОБРАДОВИЋ АНЂЕЛА

                          СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕР

ЗАДАТАК Б: 26.08.2021. У 08:30 УЧИОНИЦА 307

КОМИСИЈА: МЛАЂЕНОВИЋ ВИДОЈКО

                 МУДРИНИЋ ДРАГАНА

                 СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕР

                 ЗАВРШНИ ИСПИТ ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР:24.08.2021 У 08:30 РАДИОНИЦА ГАГАРИНОВА

КОМИСИЈА:АНЂЕЛИЋ ИЛИЈА

                   МАТИЋ ДРАГАН

                             СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕР

 

 

 

ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 24.08.2021.У 10:00, УЧИОНИЦА 201

КОМИСИЈА: КОВАЧЕВИЋ АНКИЦА

                   САВИЋ МИРОСЛАВ

                   ЈАНКОВИЋ ИВИЦА

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА 25.08.2021 У 10:00 УЧИОНИЦА 201

КОМИСИЈА:КОВАЧЕВИЋ АНКИЦА

                  САВИЋ МИРОСЛАВ

                 ЈАНКОВИЋ ИВИЦА

          ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:24.08.2021 У 10:00 УЧИОНИЦА 306

КОМИСИЈА:КОРАЋ МАРА

                         ТУЦИЋ ВЕРИЦА

                                        МОШОРИНСКИ МАРИЈА

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА:25.08.2021. У 10:00, УЧИОНИЦА 306

КОМИСИЈА: КОРАЋ МАРА

      МОШОРИНСКИ МАРИЈА

      ТУЦИЋ ВЕРИЦА

 

 

РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ МАТУРСКИ ИСПИТИ    

АВГУСТОВСКИ РОК ШК.2020/2021.год.

ГРАФИЧАРСТВО

 

Српски језик и књижевност

23.08.2021. год. у 09:00  учионица 105

Дежурни наставник: Ваван Ивана

 

Комисија за преглед писмених радова:

1.Поповић Ј.

2.Губик Н.

3.Средојевић Р.

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

24.08.2021.год. у 10:00  учионива 105

Дежурни наставник: Вајнбергер-Михелчић С.

 

Комисија за преглед тестова:

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

1.Чубрило Д.

2.Исаков Т.

3.Анђелић Б.

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ – ФОТОГРАФ

 

Технологија графичког материјала

24.08.2021. у 09:00  учионица 105

 

Комисија:

1.Ћаћић Г.

2.Анђелић Б.

3.Малиновић Н.

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

 

25.08.2021.год.  од 08:00  до 11:00

РАДИОНИЦА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ – Гагаринова 1 ***

Комисија:

1.Чипе И.

2.Ковачевић М.

3.Чубрило Д.

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

 

25.08.2021. у  09:00  Учионица 303

Комисија:

1.Јурик Ж.

2.Четојевић О.

3.Ћаћић Г.

 

ФОТОГРАФ

25.08.2021. у 09:00  ФОТОЛАБОРАТОРИЈА

Комисија:

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Јаковљевић Д.

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО- АВГУСТ 2021. Поправни, разредни,ванредни  испити

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
-МАТЕМАТИКА

–ПОПРАВНИ ИСПИТ :Н41,О41, Г21,Х21,ГТ21,А31,Х31,ГЕО31

 -РАЗРЕДНИ ИСПИТ :Г11,Г21,ГЕО31

-Писмени -17.08. у 8,00   уч.103,104,105

-Усмени-20.08. у 8,00

 

-Јаковљев Богданка 

-Јовановић Ката 

-Драгојловић Светлана

-Ковачевић Мелинда

-Бикић Б.Милка

-Вујанић Светлана

ФИЛОЗОФИЈА –РАЗРЕДНИ ИСПИТ Н41

-17.08. у 10,30  уч.106

-Зидаревић Злата

-Бубало О.Мирјана

-Марић Нада

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА –ПОПРАВНИ Г31

-17.08. у 10,45  уч.106

– Марић Нада

-Зидаревић Злата

-Бубало О.Мирјана

 

-СОЦИОЛОГИЈА- ПОПРАВНИ: Х31

-17.08. у 11,00  уч.106

 

-Бубало О.Мирјана

– Марић Нада

-Зидаревић Злата

-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ВАНРЕДНИ-Златко Ивановић

-18.08.  у 9,00  уч .105

-Ковачевић Данијела

-Музека Маријана

-Коџо Соња

-РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  РАЗРЕДНИ Г11

-18.08.  у 9,00  уч .307

-Анђелковић Зорица

-Анђелић Мирјана

-Фирањи Силвија

-ГЕОГРАФИЈА –ПОПРАВНИ: Х11

-18.08 у 8,00 уч.103

-Марић Јованка

-Алајица Данијела

-Анђелковић Зорица

 

-ФИЗИКА –РАЗРЕДНИ  ИСПИТ Г11

                    -ПОПРАВНИ ИСПИТ Х21

-19.08. у 10,00  уч.302 

-Родић Драгана

-Топић Јасна

-Лазар Дејана

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-РАЗРЕДНИ Г11 

                               -ПОПРАВНИ О41, Х21,Г21

Писмени -19.08. у 8,00      уч. 106

Усмени- 20.08. у 8,00

-Пивнички Дубравка

-Чорда Ратка

-Ана Аврамовић

 

-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК –ПОПРАВНИ:ГЕО31

Писмени -19.08. у 8,00      уч. 106

Усмени- 20.08. у 8,00

-Кокић Ђурђина

-Пивнички Дубравка

-Чорда Ратка

 

-РУСКИ ЈЕЗИК- ПОПРАВНИ Г11

Писмени -19.08. у 8,00      уч. 106

Усмени- 20.08. у 8,00

-Весна Тегелтија

-Кокић Ђурђина

-Пивнички Дубравка

 

-ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ –РАЗРЕДНИ Г11,ПОПРАВНИ  Г11

-19.08. у 8,00  уч.105 

-Циндрић Маријета

-Иван Петровић

-Фирањи Силвија

-ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА-ВАНРЕДНИ

                                                                             Станко Скорупан

-Писмени -19.08 у 8,00 уч.007

-Усмени -20.08. у 8,00 уч. 007

-Иванишевић Дејан

-Шормаз Сузана

-Видић Немања

-ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ –ВАНРЕДНИ-Станко Скорупан

 

20.08. у 8,00 уч. 007

-Иванишевић Дејан

-Шормаз Сузана

-Видић Немања

-ГЕОДЕЗИЈА 2 ГОД.-ВАНРЕДНИ-Ивановић Златко

 

20.08. у 8,00 уч. 007

-Видић Немања

-Иванишевић Дејан

-Шормаз Сузана

 

-ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА –РУКОКОВАЛАЦ Г.М. РАЗРЕДНИ -Г11

ВАНРЕДНИ-Ђилас Вукашин

-20.08. у 8,00 уч. 005

-Владимир Пузић

-Бранислав Васић

-Варга Бојана

-ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА –ДЕКОРАТЕР З.П. РАЗРЕДНИ -Г11

-20.08. у 9,00 уч.005

-Бојана Варга

-Иван Петровић

-Бојан Ерак

-РАЗРАДА ПРОЈЕКАТА-ПОПРАВНИ:А32

-23.08. у 8,00 уч,106

-Пешка Ана

-Фирањи Поповић Силвија

-Фелбапов Ашлер Душица

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА –ПОПРАВНИ: Х11

Писмени – 23.08. у 8,00

Усмени-24.08. у 8,00

-Стојановић Душица

-Смиљанић Драгана

-Максимовић Љубица

-СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА-ПОПРАВНИ: ГТ21

Писмени – 23.08. у 8,00

Усмени-24.08. у 8,00

-Смиљанић Драгана

-Стојановић Душица

– Максимовић Љубица

АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ПОПРАВНИ:А32

Писмени – 23.08. у 8,00

Усмени-24.08. у 8,00

-Максимовић Љубица

-Смиљанић Драгана

-Стојановић Душица

 

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО-МАТУРА АВГУСТОВСКИ рок 2020/2021.

Писмени из српског језика и књижевности

23.08.2021.понедељак у 9.00 учионица 104

дежурни: Стојилковић Даница, Видић Свето

Матурски испит – изборни предмети

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учио-ница Комисија
Организација грађења
Н41   Уторак 24.08.

9,00

104 Милановић Весна
6 кандидата Ћурчић Маја
  Стојановић Душица
 
 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учионица Комисија
Путеви
Н41   Среда

25.08

9,00

104 Чучулис Мариа
6 кандидата Милановић Весна
  Ћурчић Маја
 
 

 

Техничар за одржавање објеката-оглед

 

6 кандидата учионица   Дежурни наставници на испиту Комисија за оцењивање и прегледање радова
24.08.2021.

Уторак

у 10:00

204 Израда радног задатка –рачунски део Обућински Александра Алексић Снежана

Лонцо Бибијана

Екстерни члан

25.08.2021.

Среда

8,00

006 Израда радног задатка –

Практичан део

/ Васић Бранислав

Бојан Ерак

Алексић Снежана

Екстерни члан

26.08.2021.

Четвртак

      10,00

204 Тест стручно теорисјког знања Обућински Александра Алексић Снежана

Стојановић Душица

ЗАВРШНИ ИСПИТ  Г31

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учионица Комисија
Технологија рада руковалац и декоратер
Г31   Среда

25.08

9,00

006 Владимир Пузић
  Адријана Лешки
2 кандидата Васић Бранислав
  Ерак Бојан
  Данијела Ковачевић
Практична настава
Г31   Среда

25.08

9,30

006 Васић Бранислав
2 кандидата Ерак Бојан
  Владимир Пузић
  Адријана Лешки
  Ковачевић Данијела

 

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО   РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ/ ПОПРАВНИХ ИСПИТА АВГУСТ  2021. године

 

ПОНЕДЕЉАК, 16. АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

МАТЕМАТИКА (п) Т43

Т25

2

3

8,00 102 ЈОВАНОВИЋ К.
  Т42 2     ЈАКОВЉЕВ Б.
          ДРАГОЈЛОВИЋ С.
 
ЛОГИКА СА ЕТИКОМ Т43 2 10,00 102 ЗИДАРЕВИЋ К. З.
          БУБАЛО О.М.
          МАРИЋ НАДА
 
СОЦИОЛОГИЈА СА П.Г. Т33 1 10,00 102 БУБАЛО О.М.
  Т35 2     ЗИДАРЕВИЋ К. З.
          МАРИЋ НАДА
 
ЕНГЛЕСКИ Ј (П) Т12 1 9,00 104 АВРАМОВИЋ А.
  Т13 1     ЧОРДА Р.
          ПИВНИЧКИ Д.

 

УТОРАК, 17. АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

 
ПРАКТИЧНА Н. Т43 1 9,00 Т.Р. ГЊАТОВИЋ М.
  Т12 1     БОВЂИШ АНА
  Т35 1     ВАЈНБЕРГЕР В.
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (П) Т33

Т25

1

1

8,00 105 КОКИЋ Ђ.
          ЧОРДА Р.
          АВРАМОВИЋ АНА
 
МАТЕМАТИКА (п) Т32

Т35

3

2

8,00 102 БИКИЋ Б. М.
  Т12 1     ВУЈАНИЋ С
  К11 1     КОВАЧЕВИЋ М.
  Т13 2     ЈОВАНОВИЋ К.

 

СРЕДА, 18.АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

МАТЕМАТИКА (У) Т43

Т25

2

3

8,00 102 ЈОВАНОВИЋ К.
  Т42 1     ЈАКОВЉЕВ Б.
          АНЂЕЛКОВИЋ З.
 
КОНСТРУКЦИЈА ОДЕЋЕ Т32 4 8,00 210 ДЕДИН М.
  Т25

Т35

1

2

    МИКАЧ С.
  Т12 1     МОСКАЉ Р.
 
СРПСКИ Ј. И КЊ. (П) Т25 1 10,00 105 СПАСИЋ Н.
  Т12 1     КРУПЉАНИН Л.
          БЕЛИЋ С.
 
ГЕОГРАФИЈА Т12 1 10,00 103 МАРИЋ Ј.
  К11 1     АЛАЈИЦА Д.
  Т13 2     АНЂЕЛКОВИЋ З.
 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО Т43

Т35

2

2

10,00 104 ПРИБИШ М.
          ВАВАН ИВАНА
          ОБУЋИНСКИ А.

 

 

ЧЕТВРТАК, 19.АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ Т43

Т22

Т35

2

3

2

8,00 210 ЗУБИЋ Д.
  Т42 1     КИЛИБАРДА Ј.
  Т12 2     МОСКАЉ Р.
 
КОНСТРУКЦИЈА ОД. Т43

Т22

1

1

10,00 210 МОСКАЉ Р.
  Т42 2     КИЛИБАРДА Ј
          ЗУБИЋ Д.
 
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ Т12 1 9,00 210 МОСКАЉ Р.
          КИЛИБАРДА Ј
  Т13

Т25

2

1

    ЗУБИЋ Д.
 
ЕСТЕТСКО ОБЛ. Т35 2 10,00 310 ШТРБАЦ БРАНКА
          ТРАЈКОВИЋ Н.
          БОГУНОВИЋ Н.

                                                                                                                     

ПЕТАК, 20.АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (У) Т33 1 8,00 105 КОКИЋ Ђ.
          АВРАМОВИЋ АНА
          ПИВНИЧКИ Д.
 
МАТЕМАТИКА (У) Т32

Т35

3

2

8,00 102 БИКИЋ Б. М.
  Т12 1     ВУЈАНИЋ С
  К11 1     КОВАЧЕВИЋ М.
  Т13 2     ЈОВАНОВИЋ К.
 
СРПСКИ Ј. И КЊ. (У) Т25 1 10,00 105 СПАСИЋ Н.
  Т12 1     КРУПЉАНИН Л.
          БЕЛИЋ С.
 
ЕНГЛЕСКИ Ј (П) Т12 1 9,00 104 АВРАМОВИЋ А.
  Т13 1     ЧОРДА Р.
          ПИВНИЧКИ Д.
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА Т35 1 10,00 001 НИКОЛИЋ Б.
          БОГУНОВИЋ Н.
          ЂАКОВИЋ Т.

 

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО   РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА АВГУСТ  2021. године

 

ПОНЕДЕЉАК, 23. АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

ИСТОРИЈА 1 1 8,00 102 ЈОВИЧИЋ Г.
          ПИВНИЧКИ И.
          ТОПИЋ Ј.
 
ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 4 1 9,00 211 ЗУБИЋ Д.
          МОСКАЉ Р.
          ДЕДИН М.
 
КОНСТРУКЦИЈА И М.О. 1 1 10,00 210 ДЕДИН М.
          ЗУБИЋ Д.
          МОСКАЉ Р.
 
ТЕКСТИЛНИ МАТ. 1 1 9,00 211 ЗУБИЋ Д.
          МОСКАЉ Р.
          ДЕДИН М.

 

 

УТОРАК, 24. АВГУСТ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 4 1 9,00 313 ТРАЈКОВИЋ Н.
          ШТРБАЦ Б.
          БОГУНОВИЋ Ш.Б.
 
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 1 1 10,00 001 БОГУНОВИЋ Ш.Б.
          ШТРБАЦ Б.
          ТРАЈКОВИЋ Н.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Браће Рибникар ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СОЦИОЛОГИЈА   (1к)

23.08.2021. у 11:00

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 3.Зидаревић-Крстић З. 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (1к)

23.08.2021. у 11:00

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 3.Зидаревић-Крстић З.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

23.08.2021. у 11:00      

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Бубало-Остовић М.

3.Марић Н.

ИСТОРИЈА-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  (1 к)  

19.08.2021. у 09:00      

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Милекић К.

ФИЗИКА  (1к)

19.08.2021. у 09:00      

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

МАТЕМАТИКА  (7 к)

19.08.2021.  у     08:00       (Писмени део испита)

20.08.2021. у   08:00       (Усмени део испита)

1.Надрљански К.

2.Загорац Д.

3.Петровић Т.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (2 к)

23.08.2021. у  08:00     (Писмени део испита)

24.08.2021. у  08:00     (Усмени део испита)

1.Вукчевић М.

2.Тркуља З.

3.Поповић Ј.

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

19.08.2021.  у  08:00        

1.Куриџа С.

2.Шипка С.

3.Милекић К.

РУСКИ  ЈЕЗИК   (2 к)

20.08.2021. у 11:00               (Писмени део испита)

 По договору                         (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Дујаковић В.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (2 к)

20.08.2021.  у 11:00              (Писмени део испита)

По договору                         (Усмени део испита)

1.МарушевићЈ.

2.Ћирић В. 

3.Петровић С.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

АВГУСТОВСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ОБЛИКОВАЊЕ (1к)

25.08.2021. у 09:00

                                      *****ГАГАРИНОВА 1

                                               Кабинет обликовања       

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Пјешчић Т.

 

 

 

 

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

АВГУСТОВСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ДЕНРОЛОГИЈА СА ФИТОЦЕНТОЛОГИЈОМ  (1к)

24.08.2021. у 10:00          

1. Савић М.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

АНАТОМИЈА И СВОЈСТВА ДРВЕТА  (1к)

24.08.2021. у 10:00

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

24.08.2021. у 10:00

1.Перовић Ђ.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ (1к)

24.08.2021. у 10:30      

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА   (1к)

24.08.2021. у 10:30

1. Савић М.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ДЕНДРОМЕТРИЈА  (1к)

24.08.2021. у  11:00           

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

25.08.2021. у 11:00              

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

25.08.2021. у 11:00

1.Перовић Ђ.

2.Јанковић И.

3.Ковачевић А.

                                                          

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА  (1к)

23.08.2021. у 09:00      

                                        ***ГАГАРИНОВА 1    

1.Тот С.

2.Матић Д.

3.Млађеновић В. 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ   (1к)

25.08.2021. у 10:00   

1.Мудринић Д.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

 

 

-Техничар за обликовање намешптаја и ентеријера-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  (1к)

20.08.2021. у 10:00

1.Ваван И.

2.Обрадовић А.

3.Малинић В.

ИЗРАДА ПРОТОТИПОВА И МОДЕЛА (1к)

20.08.2021. у 10:30

1.Обрадовић А.

2.Малинић В.

3.Млађеновић В.

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА  (1к)

20.08.2021. у 10:30

1.Малинић В.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА  (1к)

25.08.2021. у 10:00

1.Мудринић Д.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

 

 

 

Нови Сад, 05.07.2021.год.                                                              Пом. Директора

                                                                                                              Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ    АВГУСТОВСКИ РОК ШК.2020/2021.год. Браће Рибникар  

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА

Граф-42       1 ученик

Шт-11          1 ученик

Па-11            2 ученика

Д-12              1 ученик

Д-22              1 ученик

ДТО-21         2 ученика

 

ПИСМЕНИ      17.08.2021. у 10:00  уч.105

УСМЕНИ         18.08.2021. у 08:00  уч.105

1.Загорац Д.

2.Драгојловић С.

3.Бикић-Бокић М.

4.Надрљански К.

5.Лончар Ј.

6.Одељенски старешина

ХЕМИЈА

Граф-33     2 ученика

Граф-23     1 ученик

Па-11         2 ученика

 

17.08.2021. у 12:30  уч. 104

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Одељенски старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ

Граф-32 1 ученик

Граф-42 1 ученик

 

17.08.2021. у 13:00

1.Малиновић Н.

2.Јурик Ж.

3.Одељенски старешина

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Д-22   1 ученик

 

ПИСМЕНИ      17.08.2021. у 10:00  уч.103

УСМЕНИ         18.08.2021. у 08:00  уч.103

1.Вукчевић М.

2.Поповић Ј.

3.Средојевић Р.

4.Одељенски старешина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ПИСМЕНИ      18.08.2021. у 08:00  уч.102

УСМЕНИ         19.08.2021. у 08:00  уч.102

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Кокић Ђ.

4.Одељенски старешина

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Д-22  1 ученик

ПИСМЕНИ      18.08.2021. у 08:00  уч.102

УСМЕНИ         19.08.2021. у 08:00  уч.102

1.Петровић С.

2.Кокић Ђ.

3.Марушевић Ј.

4.Одељенски старешина

ГЕОГРАФИЈА

Д-22    1 ученик

17.08.2021. у 12:00  уч.101

1.Алајица Д.

2.Марић Ј.

3. Одељенски старешина

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Д-22   1 ученик

17.08.2021. у 13:00   уч.101

1.Јованов Т.

2.Попара-Конаков М.

3.Одељенски старешина

ФИЗИКА

Д-12   1 ученик 

17.08.2021. у 10:00  уч.101

1.Топић Ј.

2.Лер Ф.

3.Одељенски старешина

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВОМ ГРАЂАНА

Граф-42      1 ученик

17.08.2021. у 12:00   уч. 105

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Одељенски старешина

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Граф-42     1 ученик

18.08.2021. у 08:00   уч.204

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3.Одељенски старешина

ОСНОВИ АНИМАЦИЈЕ

Граф-42 1 ученик

18.08.2021. у 09:00   уч.204

1.Јаковљевић Д.

2.Ковачевић М.

3.Одељенски старешина

ВЕРСКА НАСТАВА

Граф-42 1 ученик

18.08.2021. у 10:00   уч.204

1.Шипка С.

2.Куриџа С.

3.Одељенски старешина

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Граф-42 1 ученик

19.08.2021. у 08:00         Гагаринова 1 

                                     Кабинет припреме

1.Ковачевић М.

2.Чипше И.

3.Одељенски старешина

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

2 УЧЕНИКА

23.08.2021. у 09:00

1.Матић Д.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

СТОЛАРСТВО

1 УЧЕНИК

23.08.2021. у 08:30

1.Тот С.

2.Матић Д.

3.Обрадовић А.

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА

24.08.2021. у 10:00

1.Малинић В.

2.Обрадовић А.

3.Млађеновић В.

ТЕХНОЛОГИЈА ТАПЕТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

24.08.2021. у 10:30

1.Матић Д.

2.Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ    АВГУСТОВСКИ РОК ШК.2020/2021.год. Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА

 

ПИСМЕНИ      19.08.2021. у 08:00  уч.104

УСМЕНИ         20.08.2021. у 08:00  уч.104

1.Загорац Д.

2.Драгојловић С.

3.Бикић-Бокић М.

4.Надрљански К.

5.Лончар Ј.

6.Одељенски старешина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ПИСМЕНИ  18.08.2021. у 08:00  уч. 102

УСМЕНИ        19.08.2021. у 08:00  уч. 102

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Кокић Ђ.

4.Одељенски старешина

ХЕМИЈА

 

20.08.2021. у 08:00  уч. 203

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Одељенски старешина

СОЦИОЛОГИЈА 

 

20.08.2021. у 08:00   уч. 202

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М.

3.Одељенски старешина

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Д-32; ДТО-21

 

17.08.2021. у 10:00

1.Обрадовић А.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

ДЕНДРОМЕТРИЈА

23.08.2021. у 10:00

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКА БОТАНИКА

23.08.2021. у 10:30

1.Јованов Т.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

СТОЛАРСТВО

Д-22

23.08.2021. у 09:00

1.Тот С.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

 

ПРИЈАВА АВГУСТОВСКИХ ВАНРЕДНИХ И МАТРУСКИХ ИСПИТА

ПРИЈАВА

ВАНРЕДНИХ И МАТРУСКИХ ИСПИТА ОД 21.06.2021. ДО 02.07.2021. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У
ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба дана 08.06.2021 године утврдила динамику спровођења процедуре поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба као, потребну документацију, рок за достављање документације као и време и место пријема исте.
БОДУЈУ СЕ САМО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.
ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉАЈУ САМО ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, вреднују се у бодовима, а на основу члана 33. ПКУ-а, и то:
1. рад остварен у радном односу:

оверена и потписана потврда о оствареном радном односу (потврду издаје секретар школе на основу података из радне књижице закључно са датумом 30.06.2021 године.

2. образовање:

• оверена фоткопија дипломе;
3. такмичења:
• Веродостојан доказ о резултатима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства просвете предвиђени календаром такмичења, а то може бити:
• извештај школе организатора,
• оверена потврда школе организатора,
• извод из евиденције школе (дипломе, књиге и слично).

4. педагошки допринос у раду:
• Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра;
• Доказ – стручни чланак који је објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација;
5. имовно стање:
• укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког прошека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
• под породичним домаћинством сматрају: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава, броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава да немају приходе);

6. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног фонда пензијског инвалидског осигурања:
Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест-конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално оболење- медицина рада);

7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости:
• Извод и2 матичне књиге рођених све рођене деце,
• Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају);

• РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ ЈЕ 21.06.2021 године.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ од 09.06.2021 до 21.06.2021 У ПЕРИОДУ ОД 10 ДО 14 ЧАСОВА.
• РОК ЗА ЖАЛБУ НА РЕЗУЛТАТЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАТУМА ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ (најмање 5 радних дана).
• КОМИСИЈА ОБЈАВЉУЈЕ КОНАЧНУ ЛИСТУ НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ЖАЛБУ.
• КОМИСИЈА ДОСТАВЉА ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ, ЦЕЛОКУПНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ВЕЗАНУ ЗА ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА.

ЕКОЛОШКИ ОПОМЕНАР

Ове школске године као резултат екологизирања на часовима Грађанског васпитања настао је ЕКОЛОШКИ ОПОМЕНАР – подсетник на значај очувања природе и заштуту животне средине које је наше право, али и обавеза. Ученици који су дали највећи допринос и чији су радови део њега су: Катарина Андрић – граф15, Вера Ивошевић- граф11, Мелита Пелфи – граф15, Милица Плећић – граф22, Амела Исмаили – граф21, као и колега Желимири Јурик који је све лепо упаковао. У име Удружења наставника грађанског васпитања Војвођански наГВис им се захваљујем.

наставник Корана Милекић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА (редовног и ванредног) ЈУНСКИ РОК ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ ГРАФИЧАРСТВО И ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА (редовног и ванредног)

ЈУНСКИ РОК ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ

ГРАФИЧАРСТВО И ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 

07.06.2021. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности

од 14 – 17 часова

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И ДЕЖУРСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СЕ НАЛАЗИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ШКОЛИ У БР. РИБНИКАР

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ

СТРУЧНО  – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

08.06.2021. у 10:00

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ ГРАФ-42, ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА ГРАФ-45 И ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА ДТО-41

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И ДЕЖУРСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СЕ НАЛАЗИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ШКОЛИ У  БР.РИБНИКАР

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

 

ГРАФ-41, ГРАФ-43   08.06.2021. од 08:00 до 16:30

ПА-41, ШТ-41     08.06. – 09.06.2021.  од 08:00 до 16:30

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СЕ НАЛАЗИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ У БР. РИБНИКАР

 

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

 

ГРАФ-41 и ГРАФ-43   09.06.2021.        од 09:00 до 16:30

 

ШТ-41, ПА-41 и ДТО-41  09.06.-10.06.2021.   од 09:00 до 16:30

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СЕ НАЛАЗИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ У БР. РИБНИКАР

 

 

ГРАФ-42 и ГРАФ-45   09.06.-10.06.2021.    од 08:00 до 14:00

Место полагања радионице за графичку припрему и обликовање у Гагариновој

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА И КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СЕ НАЛАЗИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ У БР. РИБНИКАР

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Гараринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Гараринова 1

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

Писмени део 31.05.2021. у 11:55

Усмени део 01.06.2021.

1. Вујанић С.

2. Ковачевић М.

3.Попара Конаков М.

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1К)

01.06.2021.

1.Ковачевић Ј.

2.Милановић В.

3.Бикић Б.М.

СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (1К)

Писмени део 01.06.2021. у 10:00

Усмени део 02.06.2021. у 13:00

1.Стојановић Д.

2.Перковић Д.

3.Драгојловић С.

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (2К)

Писмени део 01.02.2021. у 09:30

Усмени део 02.06.2021. у 10:15

1.Иванишевић Д.

2.Шормаз С.

3.Фелбапов А.Д.

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

02.06.2021. у 13:15                      (1К)

1.Стојилковић В.Б.

2.Страживук А.

3.Драгојловић С.

ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ (1К)

02.06.2021. У 10:30

1.Иванишевић Д.

2.Шормаз С.

3.Фелбапов А.Д.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

02.06.2021.У 10:30

1.Иванишевић Д.

2.Шормаз С.

3.Фелбапов А.Д.

 ВЕРСКА НАСТАВА (1К)

02.06.2021. у 10:00

1.Ботошки Г.

2.Куриџа С.

3.Анђелић З.

ГЕОДЕЗИЈА (1К)

03.06.2021. У 12:30

1.Шормаз С.

2.Видић Н.

3.Видић С.

ФОТОГРАМЕТРИЈА (1К)

03.06.2021. У 12:30

1.Шормаз С.

2.Видић Н.

3.Видић С.

ТЕХНОЛОГИЈА РАДА – зидарV степен (1К)

03.06.2021. у 11:15

1. Ковачевић Ј.

2.Петровић И.

3.Васић Б.

НАЦРТНА ГОМЕТРИЈА (2К)

Писмени део 03.06.2021. у 12:30

Усмени део 04.06.2021. у 12:30

1.Стојановић Д.

2.Пешка А.

3.Обућински А.

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО -РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  – јуни 2021. године

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА       јуни 2021. године

 

ПОНЕДЕЉАК , 31. МАЈ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Математика (писмени) 3 1 11,55 101 Вујанић С.
  4 1     Ковачевић М.
          Конаков П.М.
 
Српски језик (писмени) 1 1 10,00 101 Белић Славица
  2 1     Крупљанин Л.
          Фелбапов А. Д.

 

УТОРАК, 01. ЈУНИ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Математика (усмени) 3 1 11,55 101 Вујанић С.
  4 1     Ковачевић М.
          Конаков П.М.
 
Српски језик (усмени) 1 1 10,00 102 Белић Славица
  2 1     Крупљанин Л.
          Фелбапов А. Д.
 
Историја 4 1 10,45 205 Јовичић Горан
          Ковачевић Данијела
          Ковачевић Јасна
 
Енглески језик (писмени) 4 1 13,05 205 Аврамовић Ана
  2 1     Чорда Ратка
          Кокић Ђурђина
 
Немачки језик (писмени) 4 1 13,05 205 Кокић Ђурђина
          Аврамовић Ана
          Чорда Ратка
 
Ликовна култура 1 1 13,00 001 Богуновић Наталија
          Ђаковић Тања
          Николић Б.

 

СРЕДА, 02. ЈУНИ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Рачунарство и информатика 1 1 10,00 307 Анђелковић З.
          Јовичин Б. Љ.
          Дедин М.
 
Немачки језик (усмени) 4 1 12,30 205 Кокић Ђурђина
          Аврамовић Ана
          Чорда Ратка
 
Енглески језик (усмени) 4 1 12,30 205 Аврамовић Ана
  2 1     Чорда Ратка
          Кокић Ђурђина
 
Технологија одеће 2 1 11,00 210 Зубић Д.
          Москаљ Р.
          Дедин М.

 

ЧЕТВРТАК, 03. ЈУНИ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Цртање и сликање 2 1 9,30 001 Богуновић Н.
  2 1     Ђаковић Т
          Керезовић Сања
Физичко васпитање 4 1 11,00 Ф.к. Стоилковић Д.
  2 1     Видић Свето
          Стојановић Д.
 
Теорија форме 1 1 11,00 001 Богуновић Н.
          Трајковић Н.
          Керезовић Сања

 

ПЕТАК, 04. ЈУНИ

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Дизајн одеће 4 1 11,00 319 Трајковић Н.
  2 1     Штрбац Бранка
          Б.Б. Милка

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2020/2021.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2020/2021.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (2к)

31.05.2021. у 08:40

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З

СОЦИОЛОГИЈА   (1к)

31.05.2021. у 09:00

1. Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 3.Зидаревић-Крстић 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

31.05.2021. у 09:10

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 3.Зидаревић-Крстић

ФИЛОЗОФИЈА  (3к)

 31.05.2021. у 09:30      

1.Зидаревић-Крстић

2.Бубало-Остовић М.

3.Марић Н.

ИСТОРИЈА  (1 к)  

31.05.2021. у 11:05      

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Ковачевић Александра

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

31.05.2021. у 11:15      

1.Ковачевић Александра

2.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

ФИЗИКА  (1к)

31.05.2021. у 10:35      

1.Лер Ф.

2.Стевановић М.

3.Савић З.

ХЕМИЈА  (3к)

31.05.2021. у 10:50

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Лер Ф.

МАТЕМАТИКА  (8 к)

01.06.2021.  у  08:40         (Писмени део испита)

05.06.2021. у   12:00       (Усмени део испита)

1. Лончар Ј.

2.Надрљански К.

3.Загорац Д.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1к)

01.06.2021.  у  11:45          

 

1.Анђелић М.

2.Тасић Д.

3.Алајица Д.

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      (1к)

01.06.2021. у 13:00

1.Попара-Конаков М.

2.Јованов Т.

3.Стевановић М.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1к)

01.06.2021. у 13:15

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Тасић Д.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (4к)

02.06.2021. у 10:45

1.Милошевић Н.

2.Радованов Ђ.

3.Вајнбергер-М. С.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (5 к)

02.06.2021. у  08:00     (Писмени део испита)

03.06.2021. у  11:50     (Усмени део испита)

1.Средојевић Р.

2. Вукчевић М.

3.Губик Н.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (2к)

03.06.2021.  у  08:40        

1.Милекић К.

2.Коџо С.

3.Ђурђевац В.

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

03.06.2021.  у  09:00        

1.Куриџа С.

2.Шипка С.

3.Милекић К.

ПСИХОЛОГИЈА  (1к)

03.06.2021. у 08:50

1.Ђурђевац В.

2.Милекић К.

3.Коџо С.

НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК   (1 к)

03.06.2021. у 13:45              (Писмени део испита)

03.06.2021. у 14:15              (Усмени део испита)

1.Кокић Ђ.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (5 к)

03.06.2021.  у 13:45              (Писмени део испита)

04.06.2021.  у 13:10              (Усмени део испита)

1.Ћирић В. 

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ (1к)

31.05.2021. у 10:35

1.Лер Ф.

2.Стевановић М.

3.Савић З.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО     (1к)

01.06.2021. у 11:45

1.Ваван И.

2.Дојков В.

3.Ћаћић Г.

ФОТОГРАФИЈА  (1к)

03.06.2021. у 11:10

                                       ФОТОСТУДИО-Бр.Рибникар

1.Јаковљевић Д.

2.Дрљача А.

3.Јабланов Д.

Технологија образовног профила-ФОТОГРАФ  (1к)

03.06.2021. у 11:10

                                       ФОТОСТУДИО-Бр.Рибникар

1. Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3. Јаковљевић Д.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ФОТОГРАФ  (1к)

03.06.2021. у 11:10

                                       ФОТОСТУДИО-Бр.Рибникар

1.Дрљача А.

2.Јабланов Д.

3.Јаковљевић Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА (2к)    

04.06.2021. у 08:30      

1.Ћаћић Г.

2.Малиновић Н.

3.Анђелић Б.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ    (1к)      

04.06.2021. у 09:30                   ****

                             Гагаринова 1- кабинет за обликовање      

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Пјешчић Т.

УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНО ОПАЖАЊЕ   (1к)      

04.06.2021. у 09:30                      *** 

                             Гагаринова 1- кабинет за обликовање          

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Пјешчић Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ШТАМПА (1к)

04.06.2021. у 10:00

                                         ***Гагаринова 1***

                                         Радионица штампе

1.Четојевић О.

2.Фанчевић З.

3.Патарић С.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ДОРАДА  (1к)    

04.06.2021. у 10:00      ***Гагаринова 1***

                                           Радионица дораде

1. Ковачевић М.

2.Чубрило Д.

3.Патарић С.

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

Браће Рибникар

 

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЛОВСТВО  (1к)

07.06.2021. у 14:45          

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ДЕНДРОМЕТРИЈА  (1к)

07.06.2021. у 15:00

1.ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ (1к)

02.06.2021. у 12:30      

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ГЕОДЕЗИЈА   (1к)

02.06.2021. у 12:45

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (2к)

03.06.2021. у  12:20           

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

02.06.2021. у 13:15              

1.Јанковић И.

2. Савић М.

3.Ковачевић А.

ЗАШТИТА ШУМА  (2 к)

03.06.2021. у 12:00          

1. Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (1к)

02.06.2021. у 13:00           

1. Дамјановић Б.

2. Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ШУМСКА БОТАНИКА (1к)

04.06.2021. у 10:00

1.Јованов Т.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ГАЈЕЊЕ ШУМА (1к)

07.06.2021. у 14:30

1.Савић М.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТОЛОГИЈОМ (1к)

04.06.2021.  у 10:30

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ  (1к)

04.06.2021. у 11:00

1.Перовић Ђ.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

04.06.2021. у 11:30

1.Перовић Ђ.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

01.06.2021. у 11:00

1.Перовић Ђ.

2.Туцић В.

3.Ковачевић А.

                                                         

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Пројектовање паркова и основе грађевинарства    (1к)      

04.06.2021. у 11:10

1 Мошорински М.

2.Кораћ М.

3.Туцић В.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА  (1к)

03.06.2021. у 10:00

1.Иванишевић М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА  (1к)

01.06.2021. у 12:30          

1.Малинић В.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА   (1к)

02.06.2021. у 11:30   

1.Обрадовић А.

2.Мудринић Д.

3.Матић Д.

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА (1к)

02.06.2021. у 12:20

1.Мудринић Д.

2.Матић Д.

3.Обрадовић А.

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА (1к)

02.06.2021. у 12:00

1.Матић Д.

2.Мудринић Д.

3.Обрадовић А.

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  (1к)

01.06.2021. у 12:00

1.Малинић В.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

 

 

-Техничар за обликовање намешптаја и ентеријера-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  (1к)

01.06.2021. у 12:00

1.Малинић В.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

01.06.2021. у 11:00

1.Туцић В.

2.Перовић Ђ.

3.Ковачевић А.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

01.06.2021. у 11:00

1.Млађеновић В.

2.Малинић В.

3.Матић Д.

ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА  (1к)

01.06.2021. у 11:30

1.Малинић В.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

ТЕОРИЈА ФОРМЕ СА ЦРТАЊЕМ  (1к)

04.06.2021, у 12:30

1.Ђаковић Т

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

 

 

                                                 

 

Нови Сад, 18.05.2021.год.                                                              Пом. Директора

                                                                                                              Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав