учитавање

Arhive za 2020

МАТУРСКИ И ВАНРЕДН ИСПИТИ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020. год. У 10:00 Бр.Рибникара 40

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

09.06.2020. год. У 10:00

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.301 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА: УЧ.302 – Ваван И.

III ГРУПА: УЧ.303 – Милошевић Н.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

Граф 45

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.201 – Радоњић Н.

II ГРУПА: УЧ.202 – Тасић Д.

III ГРУПА: УЧ.203 – Анђелић М.

IV ГРУПА: УЧ.204 – Тегелтија-Дујаковић В.

 

MАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

10.06.2020.ГОД.  ОД 8:00 ДО 20:00

ГАГАРИНОВА 1

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

Радионице графичке припреме 

I ГРУПА:  08:00 до 12:00 – Чипе И. и Ковачевић М.

II ГРУПА: 12:00 до 16:00 – Патарић С. и Чубрило Д.

III ГРУПА: 16:00 до 20:00 – Пјешчић Т. и Анђелић Б.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

11.06.2020.год. од 7:30 до 19:30

Граф 45

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА:  07:30 до 11:30 – Јаковљевић Д, Исаков Т.

II ГРУПА: 11:30 до 15:30 – Жуљевић С., Малиновић Н.

III ГРУПА: 15:30 до 19:30 – Савановић-Б.Б., Еремија Б.

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

Граф 41

МАТЕМАТИКА – 09.06.2020. У 08:00, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Надрљански К.

                        2.Петровић Т.

                        3.Разредни старешина

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ И  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004  

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Кокић Ђ.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Граф 43

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Марушевић Ј.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

                    

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ

Граф 41

10.06.2020. у 09:00, ФОТО –ЛАБОРАТОРИЈА –Б.Рибникар

КОМИСИЈА: 1.Јабланов Д.

                        2.Дрљача А.

                        3.Разредни старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

10.06.2020. у 09:00, УЧ.303

КОМИСИЈА: 1.Малиновић Н.

                         2.Јурик Ж.

                         3.Четојевић О.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (5 к)

 

02.06.2020. у  08:00    (Писмени део испита)

03.06.2020. у 08:00      (Усмени део испита)

1.Губик Н.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

МАТЕМАТИКА  (8 к)

 

01.06.2020  у 08:30      (Писмени део испита)

02.06.2020. у 11:00     (Усмени део испита)

1.Петровић Т.

2.Надрљански К.

3.Анђелић М.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

 

03.06.2020  у 11:00      (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

 

03.06.2020. у 11:00     (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д. В.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

ИСТОРИЈА  (1к)

 

02.06.2020. у 12:00

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Милекић К.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (4к)

 

01.06.2020. у 12:00

1.Милошевић Н.

2.Радованов Ђ.

3.Вајнбергер С.

ХЕМИЈА  (1 к) 

04.06.2020. у 09:00

                                

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Тасић Д.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (3к)

01.06.2020.  у  08:00

1.Николић Б.

2.Недељковић Д.

3.Вуковић-В.Ј.

ФИЗИКА  (1к)

01.06.2020.  у  14:00

                                                        

1. Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

03.06.2020.   у 11:45

1.Зидаревић-К.З.

2.Бубало-О.М.

3.Марић Н.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2 к)

03.06.2020. у 11:00  

 

1.Марић Н.

2.Бубало-О.М.

3.Зидаревић –К.З.

СОЦИОЛОГИЈА   (2к)

03.06.2020.  у  12:30   

 

1.Бубало-О.М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (2 к)

01.06.2020. у 11:00

1.Милекић К.

2.Коџо С.

2.Куриџа С.

ВЕРСКА НАСТАВА   (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Куриџа С.

2.Цвијановић Ђ.

3.Коџо С.

                                                                                   

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКЕ АНИМАЦИЈЕ  (1 к)

 01.06.2020. у 09:00

1.Јаковљевић Д.

2.Анђелић Б.

3.Јурик Ж.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ  (1 к)

01.06.2020. у 14:00

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

(2к)

02.06.2020.  у 13:30

1.Танасин Д.

2.Ваван И.

3.Димитрић К.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА  (2к)

01.06.2020. у 12:00

1.Јурик Ж.

2.Анђелић Б.

3.Јаковљевић Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА (2к)

02.06.2020. у 13:00

1.Ћаћић Г.

2.Танасин Д.

3.Димитрић К.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (2к)

 

02.06.2020. у 09:00                  

 

1.Пјешчић Т.

2.Јурик Ж.

3.Ковачевић М..

 

ТОП – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09:00           

 

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ПРАКСА – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09 :00

                                        

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

01.06.2020.  у 10:00

1.Танасин Д.

2.Димитрић К.

3.Ковачевић  М.

ПРАКСА – ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА

02.06.2020.  у 08:00

                                       ГАГАРИНОВА  1    *****

                                       Радионице

1.Чубрило Д.

2.Чипе И.

3.Патарић С.

                                                                       

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

05.06.2020. у 10:00  уч.305

1.Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (1к)

04.06.2020.  у 10:30

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

04.06.2020. у 10:00

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ (1к)

01.06.2020. у  10:30

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Станковић Р.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (1к)

02.06.2020. У 10:00

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ЗАШТИТА ШУМА (1к)

02.06.2020. У 10:30

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ   (1 к)

02.06.2020. у 09:00

1.Вујошевић-Крстић В.

2.Малинић В.

3.Обрадовић А.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

02.06.2020. у 10:00

1.Млађеновић В.

2.Вујошевић-Крстић В.

3.Обрадовић А.

                                                            

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
БОТАНИКА  (1к)

04.06 .2020. у 11:00

1.Јованов Т.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

 

 

Нови Сад, 26.05.2020.год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

Ванредни испити – грађевинарство и текстилство

Распоред полагања матуре – геодезија и грађевинарство

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ДЕЖУРСТВО НА ПИСМЕНОМ

ГРАЂЕВИНА

ПОНЕДЕЉАК 08.06.2020. ГОД.

од 8,30 часова

ЈУНСКИ рок 2019/2020. године

ОДЕ-

ЉЕЊЕ

ВРЕМЕ УЛАСКА УЧИОНИЦА/БР.УЧЕНИКА ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД
А 41 9,00 202/9

203/9

204/9

Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Белић Славица

Марковић Душко Милица Дебелица

А 42 9,15 205/8

206/8

207/8

Мишић Предраг

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Белић Славица

Милошевић Весна

Милица Дебелица

Н 41 9,15 301/9

302/9

303/8

Радованов Ђорђе

Милановић Весна

Лонцо Бибијана

Марковић Душко

Крупљанин Лидија

Милошевић Весна

Х 41 9,00 316/10

317/9

Николић Борислав

Костић Милена

Белић Славица

Милошевић Весна

Милица Дебелица

Гео 41 9,00 304/9

305/9

306/9

Бикић Бокић Милка Стојилковић Даница

Чорда Ратка

Крупљанин Лидија

Милошевић Весна

Марковић Душко

О41 9,15 209/12 Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Марковић Душко

Крупљанин Лидија

Милошевић Весна

Резерве

(долазе обавезно у 8,30)

Видић Немања

Лешки Адријана

Иванишевић Дејан

 

 

ГРАЂЕВИНА 2019-2020

ПОЛАГАЊЕ  ТЕСТА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 УТОРАК 09.06.2020. ОД 10,00  -2h

ОДЕЉЕЊЕ Бр.ученика Време уласка Учионица ДЕЖУРА
А41 27 10,00 202

203

204

Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

А42 24 10,15 205

206

207

Мишић Предраг

Кокић Ђурђина

Марић Нада

О41 12 10,15 209 Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Гео41 27 10,00 304

305

306

Бикић Бокић Милка

Стојилковић Даница

Чорда Ратка

Резерве: Мишић Предраг

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЈУНСКИ рок 2019/2020. Године

Матурски испит – изборни предмети

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учио-ница Комисија  
Математика  
Н 41   среда

10.06.

13,00

204 Вујанић Светлана  
2 кандидата Јаковљев Богданка  
  Ковачевић Мелинда  
   
Енглески језик  
Н 41   среда

10.06.

13,00

316 Чорда Ратка  
4 кандидата Пивнички Дубравка  
  Тегелтија Весна  
   
   
Руски језик  
Н 41   среда

10.06.

14,00

316 Тегелтија Весна  
3 кандидата Чорда Ратка  
  Пивнички Дубравка  
Организација грађења    
Н41 9 ученика 13,00 Среда

10.06.

203 Милановић Весна  
10 ученика 14,00 Сојановић Душица  
Чучулис Мариа  
   
     
             

 

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учио-ница Комисија
Енглески језик
Х 41   среда

10.06.

14,30

316 Чорда Ратка
5 кандидата Пивнички Дубравка
  Тегелтија Весна
 
Организација грађења
Х 41 8 кандидата 15,00 Среда

10.06.

203 Милановић Весна
7 кандидата  16,00 Сојановић Душица
  Чучулис Мариа
 

 

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЈУНСКИ рок 2019/2020. године

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

 

Оде-

љење

Кандидат Време

полагања

Учионица Комисија
Путеви
Н 41 9 кандидата 14,00 Уторак

09.06.

203 Чучулис Мариа
9кандидата 15,00 Милановић Весна
8 кандидата 16,00 Костић Милена
Хидротехничке мелиорације
Х 41   Уторак 09.06.

14,30

306 Вуцеља Марица
9 кандидата Варга Бела
  Стојановић Душица
Регулација река
Х 41   Уторак 11.06.

15,30

306 Вуцеља Марица
8 кандидата Варга Бела
  Стојановић Душица
Снабдевање водом и каналисање
Х 41   Уторак 11.06.

16,30

306 Варга Бела
        2 кандидата Вуцеља Марица
  Стојановић Душица

 

Распоред полагања матурског испита за смер

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

ЈУНСКИ рок 2019/2020. године

  А41 А42   Дежурни наставници на испиту Комисија за оцењивање и прегледање радова
09. 06. 2020

Уторак

у 10:00

202

203

204

205

206

207

Тест стручно теорисјког знања Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Ђаковић Тања

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Комисија у 12:00

Максимовић Љубица

Лонцо Бибијана

Миленковић Биљана

Шипош Маја

Варга Бојана

Лешки Адријана

10.06.2020

У 9,00

202

203

204

205

206

207

Матурски практичан рад А Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Ђаковић Тања

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Комисија у 13,00

Перић Војислав-екстерни члан

Поповић Силвија

Варга Бојана

Перковић Драгољуб

Милановић Весна

Максимовић Љубица

Миленковић Биљана

Фелбапов А.Душица

Бугарски Анита

11.06.2020.

У 9,00

202

203

204

205

206

207

Матурски практичан рад Б Анђелковић Зорица

Видић Свето

Драгојловић Светлана

Ђаковић Тања

Кокић Ђурђина

Марић Нада

Комисија у 13,00

Перић Војислав-екстерни члан

Ћурчић Маја

Максимовић Љубица

Бугарски Анита

Матић Љубо

Фелбапов А.Душица

Пешка Ана

Варга Бојана

Лонцо Бибијана

.  41

  01/9

 Н41

 

Техничар за одржавање објеката-оглед

2019/2020

 

 

    Дежурни наставници на испиту Комисија за оцењивање и прегледање радова
09. 06. 2020

Уторак

у 10,15

209 Тест стручно теорисјког знања Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Ковачевић Јасна

Алексић Снежана

Костић Милена

10.06.2019

У 9,00

 

209

 

Израда радног задатка –рачунски део Бењак Федор

Ковачевић Данијела

Ковачевић Јасна

Смиљанић Драгана

Алексић Снежана

Тома Ђорђевић

11.06.2019.

У 9,00

006 Израда радног задатка –

Практичан део

  Васић Бранко

Бојан Ерак

Алексић Снежана

Тома Ђорђевић

 

Распоред полагања матурског испита за смер

Геодетски техничар – геометар

Јунски рок 2019/2020

Време испита   Дежурни професори Учионица
09.06.2020.

Уторак

10:00-12:00 часова

Тест стручно теоријског знања Ратка Чорда

Милка Бикић Бокић

Даница Стојилковић

007

008

003

10.06.2020.

Среда

08:30 – 10:00 Група Б1

10:15 – 11:45 Група Б2

12:00 – 13:30 Група Б3

Катастар непокретности Комисија за оцењивање и прегледање радова 310
11.06.2020.

Четвртак

08:00 – 09:30 Група А1, А5

09:45 – 11:15 Група А3, А6

Геодетска мерења и рачунања Комисија за оцењивање и прегледање радова 007, 008
12.06.2020.

Петак

08:00 – 09:30 Група В1

09:45 – 11:15 Група В3

11:30 – 13:00 Група В5

Геодетски планови Комисија за оцењивање и прегледање радова 008

 

Комисије за прегледање радова и дежурство на практичним испитима

 • Премер и обрада података премера:
  • Јелена Филиповић, (заменик –),
  • Немања Видић, (заменик –),
  • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 • Радови у инжењерско-техничким областима:
  • Мирослав Квочка, (заменик –),
  • Дејан Иванишевић, (заменик –),
  • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 • Извршење послова у вези са катастром:
 • Мирослав Квочка, (заменик –Немања Видић),
 • Јелена Филиповић, (заменик – Дејан Иванишевић),
 • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 • Израда геодетских планова:
 • Немања Видић, (заменик –Јелена Филиповић),
 • Дејан Иванишевић, (заменик – Мирослав Квочка),
 • Представник послодаваца, (заменик – представник послодаваца),

 

 

Дежурство наставника 01.06-12.06.

           
  DEŽURSTVO NASTAVNIKA 01.06-12.06.    
           
  pre podne 08:00-14:00 posle podne 14:00-20:00  
ulaz dvorište ulaz  dvorište  
ponedeljak Tasić D. Tasić D. Mošorinski M. Mošorinski M.  
Stanković R. Stanković R. Žutić M. Žutić M.  
Frančević Z. Frančević Z.      
utorak Šaša D. Šaša D. Radonjić N. Radonjić N.  
Mudrinić D. Mudrinić D. Pivnički I. Pivnički I.  
sreda Bubalo-Ostović M. Bubalo-Ostović M. Tanasin D. Tanasin D.  
Popara Konakov M. Popara Konakov M. Nedeljković D. Nedeljković D.  
četvrtak Cvijanović Đ. Cvijanović Đ. Milošević N. Milošević N.  
Kuridža S. Kuridža S. Ćirić V. Ćirić V.  
petak Obradović A. Obradović A. Vukčević M. Vukčević M.  
Rađen J. Rađen J. Vuković Vizi J. Vuković Vizi J.  
           
 Na ulazu Nastavnici proveravaju da li učenici/zaposleni imaju maske  
Obaveštavaju ih o pravilima ponašanja i da kad završe moraju da napuste  
  školski objekat (dvorište škole)      
Dezinfikuju ruke učenicima/nastavnicima    
Nastavnik u dvorištu učenike opominje o merama opreza, preporučenom  
  razmaku kao i da kad završe napuste školski objekat.    
Na spratovima i u zbornici dežuraju nastavnici koji imaju nastavu i tetkice  
           

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈУНСКИ РОК ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

09.06.2020. год. У 10:00

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.301 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА: УЧ.302 – Ваван И.

III ГРУПА: УЧ.303 – Милошевић Н.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

Граф 45

ДЕЖУРСТВО:

I ГРУПА: УЧ.201 – Радоњић Н.

II ГРУПА: УЧ.202 – Тасић Д.

III ГРУПА: УЧ.203 – Анђелић М.

IV ГРУПА: УЧ.204 – Тегелтија-Дујаковић В.

 

 

 

MАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

10.06.2020.ГОД.  ОД 8:00 ДО 20:00

ГАГАРИНОВА 1

ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Граф 42

Радионице графичке припреме 

I ГРУПА:  08:00 до 12:00 – Чипе И. и Ковачевић М.

II ГРУПА: 12:00 до 16:00 – Патарић С. и Чубрило Д.

III ГРУПА: 16:00 до 20:00 – Пјешчић Т. и Анђелић Б.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

11.06.2020.год. од 7:30 до 19:30

Граф 45

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА:  07:30 до 11:30 – Јаковљевић Д, Исаков Т.

II ГРУПА: 11:30 до 15:30 – Жуљевић С., Малиновић Н.

III ГРУПА: 15:30 до 19:30 – Савановић-Б.Б., Еремија Б.

 

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ

Граф 41

МАТЕМАТИКА – 09.06.2020. У 08:00, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Надрљански К.

                        2.Петровић Т.

                        3.Разредни старешина

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ И  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004  

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Кокић Ђ.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешина

 

 

МАТУРСКИ РАД -ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Граф 43

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

09.06.2020. У 08:30, УЧ.304

КОМИСИЈА: 1.Лер Ф.

                        2.Лазар Д.

 1. Разредни старешина

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 09.06.2020. У 11:00, УЧ.004

КОМИСИЈА: 1.Петровић С.

                        2.Марушевић Ј.

                        3.Разредни старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА – 09.06.2020. У 12:00, УЧ.301

КОМИСИЈА:1.Танасин Д.

                       2.Ковачевић М.

                       3.Разредни старешинa

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ

Граф 41

10.06.2020. у 09:00, ФОТО -ЛАБОРАТОРИЈА

КОМИСИЈА: 1.Јабланов Д.

                        2.Дрљача А.

                        3.Разредни старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

10.06.2020. у 09:00, УЧ.303

КОМИСИЈА: 1.Малиновић Н.

                         2.Јурик Ж.

                         3.Четојевић О.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЈУНСКИ РОК ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ГРАФИЧАРСТВО

 

08.06.2020. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности

од 09 – 13 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА

Разреди : Граф 41, Граф 42, Граф 45

1.Средојевић Р.

2.Дебелица М.

3.Тркуља З.

 

Разреди : Граф 43

1.Вукчевић М.

2.Губик Н.

3.Поповић Ј.

 

 

Граф 41  у 9:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 301 – Милекић К.

II ГРУПА – Учионица 302 – Петровић Т.

III ГРУПА – Учионица 303 – Зидаревић-Крстић 

 

Граф 42  у 9:15

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 304 – Вајнбергер-Михелчић С.

II ГРУПА – Учионица 305 – Оторанов Б.

III ГРУПА – Учионица 201 – Тасић Д.

 

 

Граф 43  у 9:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 202 – Савић З.

II ГРУПА – Учионица 203 – Радоњић Н.

III ГРУПА – Учионица 204 – Вуковић-Визи Ј.

 

Граф  45  у 9:45

 

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 001 – Недељковић Д.

II ГРУПА – Учионица 002 – Ваван И.

III ГРУПА – Учионица 003 – Надрљански К.

IV  ГРУПА – Учионица 004 – Лончар Ј.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЈУНСКИ РОК ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 

 

08.06.2020. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности

од 09 – 13 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА

1.Вукчевић М.

2.Средојевић Р.

3.Поповић Ј.

4.Тркуља З.

 

ДТО 41  у 9:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Лаковић Јована

II ГРУПА – Учионица 108 – Куриџа С.

III ГРУПА – Учионица 104 – Цвијановић Ђ.

 

ШТ 41  у 9:15

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 307 – Жутић Милица

II ГРУПА – Учионица 107 – Иванишевић М.

III ГРУПА – Учионица 102 – Благојевић Ј.

 

 

ПА 41  у 9:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 306 – Стевановић И.

II ГРУПА – Учионица 106 – Рађен Ј.

III ГРУПА – Учионица 101 – Пивнички И.

 

ТЛР 41  у 9:45

 

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 105 – Попара-Конаков М.

II ГРУПА – Учионица 103 – Стевановић М.

 

ДТО 41

Техничар за обликовање намештаја и

Ентеријера

 

ТЕСТ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020. У 10:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Загорац Д.

II ГРУПА – Учионица 108 – Кисић А.

III ГРУПА – Учионица 104 – Ћирић В.

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТА

Мудринић Д. и Матић Д.

 

ЗАДАТАК   А – 10.06.2020.

ВРЕМЕ: 8:30

I ГРУПА – Учионица 308 – Вујошевић-К.В.

II ГРУПА – Учионица 307 – Малинић В.

III ГРУПА – Учионица 108 – Мудринић Д.

Комисија: 1.Вујошевић-К.В.

                  2.Малинић В.

                  3.Соц. партнер

 

ЗАДАТАК   Б – 11.06.2020.

ВРЕМЕ: 8:30

I ГРУПА – Учионица 308 – Млађеновић В.

II ГРУПА – Учионица 307 – Обрадовић А.

III ГРУПА – Учионица 108 – Матић Д.

Комисија: 1.Млађеновић В.

                  2.Обрадовић А.

                  3.Соц. партнер

ШТ 41 

Шумарски техничар

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 11:00- УЧ. 305

                II ГРУПА У 12:00 – УЧ.305

                III ГРУПА У 13:00 – УЧ. 305

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А.

                        2.Станковић Р.

                        3.Марушевић Ј.

                        4.Разредни старешина

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 10:00 – УЧ.305

               II ГРУПА У 11:00 – УЧ.305

               III   ГРУПА У 12:00 – УЧ.305 

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А.

                        2.Савић М.

                         3.Разредни старешина   

 

ПА 41 

Техничар за пејзажну архитектуру

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 10:45- УЧ. 306

                II ГРУПА У 11:45 – УЧ.306

                III ГРУПА У 12:45 – УЧ. 306

KOMИСИЈА: 1.Јанковић И.

                        2.Мошорински М.

                        3.Петровић С.

                        4.Јованов Т.

                        5.Разредни старешина

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2020.

ВРЕМЕ: I ГРУПА У 10:30 – УЧ.306

               II ГРУПА У 11:30 – УЧ.306

               III   ГРУПА У 12:30 – УЧ.306 

KOMИСИЈА: 1.Кораћ М.

                        2.Мошорински М.

                        3.Разредни старешина   

ТЛР 41

Техничар за ловство и рибарство

 

ТЕСТ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 09.06.2020. У 10:30

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 102 – Алајица Д.

II ГРУПА – Учионица 105 – Бубало-О.М.

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТА

Јанковић И. и Перовић Ђ.

 

ЗАДАТАК   А – 10.06.2020.

ВРЕМЕ: 09:00

Учионица 201

КОМИСИЈА: 1.Јанковић И.

                        2.Перовић Ђ.

                        3.Соц. партнер

 

ЗАДАТАК   Б,В – 11.06.2020.

ВРЕМЕ: 09:00

Учионица 201

КОМИСИЈА: 1.Јанковић И.

                        2.Перовић Ђ.

                        3.Соц. партнер

 

ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР

 

ГАГАРИНОВА 1

ЗАДАТАК А

ДАТУМ: 08.06.2020.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 1.Анђелић И.

                        2.Матић Д.

                         3.Соц.партнер

 

СТОЛАР

 

ГАГАРИНОВА 1

ЗАДАТАК А

ДАТУМ: 08.06.2020.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 1.Тот С.

                        2.Шаша Д.

                        3.Соц.партнер

 

ЗАДАТАК Б

ДАТУМ: 09.06.2020.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 1.Тот С.

                        2.Шаша Д.

                        3.Соц.партнер

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2019/2020.год.

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (5 к)

 

02.06.2020. у  08:00    (Писмени део испита)

03.06.2020. у 08:00      (Усмени део испита)

1.Губик Н.

2.Средојевић Р.

3.Вукчевић М.

МАТЕМАТИКА  (8 к)

 

01.06.2020  у 08:30      (Писмени део испита)

02.06.2020. у 11:00     (Усмени део испита)

1.Петровић Т.

2.Надрљански К.

3.Анђелић М.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (4 к)

 

03.06.2020  у 11:00      (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

 

03.06.2020. у 11:00     (Писмени део испита)

03.06.2020. у 12:00     (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д. В.

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

ИСТОРИЈА  (1к)

 

02.06.2020. у 12:00

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Милекић К.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (4к)

 

01.06.2020. у 12:00

1.Милошевић Н.

2.Радованов Ђ.

3.Вајнбергер С.

ХЕМИЈА  (1 к) 

04.06.2020. у 09:00

                                

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Тасић Д.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (3к)

01.06.2020.  у  08:00

1.Николић Б.

2.Недељковић Д.

3.Вуковић-В.Ј.

ФИЗИКА  (1к)

01.06.2020.  у  14:00

                                                        

1. Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

03.06.2020.   у 11:45

1.Зидаревић-К.З.

2.Бубало-О.М.

3.Марић Н.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2 к)

03.06.2020. у 11:00  

 

1.Марић Н.

2.Бубало-О.М.

3.Зидаревић –К.З.

СОЦИОЛОГИЈА   (2к)

03.06.2020.  у  12:30   

 

1.Бубало-О.М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (2 к)

01.06.2020. у 11:00

1.Милекић К.

2.Коџо С.

2.Куриџа С.

ВЕРСКА НАСТАВА   (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Куриџа С.

2.Цвијановић Ђ.

3.Коџо С.

 ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФ. ПРОИЗВОДЊЕ  (1 к)

 01.06.2020. у 09:00

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ  (1 к)

01.06.2020. у 14:00

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

(2к)

02.06.2020.  у 13:30

1.Танасин Д.

2.Ваван И.

3.Димитрић К.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА  (2к)

01.06.2020. у 12:00

1.Јурик Ж.

2.Анђелић Б.

3.Јаковљевић Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА (2к)

02.06.2020. у 13:00

1.Ћаћић Г.

2.Танасин Д.

3.Димитрић К.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (2к)

 

02.06.2020. у 09:00                  Радионице

                                                  ГАГАРИНОВА ***

1.Јурик Ж.

2.Чубрило Д.

3.Малиновић Н.

 

ТОП – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09:00           

 

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ПРАКСА – ФОТОГРАФ  (2к)

04.06.2020. у 09 :00

                                        

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

01.06.2020.  у 10:00

1.Танасин Д.

2.Димитрић К.

3.Ковачевић  М.

ПРАКСА – ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА

02.06.2020.  у 08:00

                                       ГАГАРИНОВА  1    *****

                                       Радионице

1.Чубрило Д.

2.Малиновић Н.

3.Јурик Ж.

                                                    

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2019/2020. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

05.06.2020. у 10:00  уч.305

1.Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (1к)

04.06.2020.  у 10:30

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

04.06.2020. у 10:00

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ (1к)

01.06.2020. у  10:30

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА (1к)

01.06.2020. у 11:00

1.Станковић Р.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (1к)

02.06.2020. У 10:00

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ЗАШТИТА ШУМА (1к)

02.06.2020. У 10:30

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ   (1 к)

02.06.2020. у 09:00

1.Вујошевић-Крстић В.

2.Малинић В.

3.Обрадовић А.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ  (1к)

02.06.2020. у 10:00

1.Млађеновић В.

2.Вујошевић-Крстић В.

3.Обрадовић А.

                                                         
– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
БОТАНИКА  (1к)

04.06 .2020. у 11:00

1.Јованов Т.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

 

 Нови Сад, 26.05.2020.год.                                                                                                           

  Пом. Директора

                                                                                                          Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба дана 21.05.2020 године утврдила динамику спровођења процедуре поступка утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба као, потребну документацију, рок за достављање документације као и време и место пријема исте.
БОДУЈУ СЕ САМО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.
ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉАЈУ САМО ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ.

• ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, вреднују се у бодовима, а на основу члана 33. ПКУ-а, и то:

1. рад остварен у радном односу:
• оверена и потписана потврда о оствареном радном односу (потврду издаје секретар школе на основу података из радне књижице закључно са датумом 30.06.2020 године.
2. образовање:
• оверена фоткопија дипломе;
3. такмичења:
• Веродостојан доказ о резултатима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства просвете предвиђени календаром такмичења, а то може бити:
• извештај школе организатора,

• оверена потврда школе организатора,
• извод из евиденције школе (дипломе, књиге и слично).
4. педагошки допринос у раду:
• Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра;

• Доказ – стручни чланак који је објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација;
5. имовно стање:

• укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког прошека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;

• под породичним домаћинством сматрају: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава, броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава да немају приходе);

6. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања:
Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест- конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално оболење- медицина рада);

7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година старости:
• Извод из матичне књиге рођених све рођене деце,
• Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају);
• РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ ЈЕ 10.06.2020 године.
• ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ од 01.06.2020 до 10.06.2020 У ПЕРИОДУ ОД 10 ДО 14 ЧАСОВА.
• РОК ЗА ЖАЛБУ НА РЕЗУЛТАТЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАТУМА ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ (најмање 5 радних дана).
• КОМИСИЈА ОБЈАВЉУЈЕ КОНАЧНУ ЛИСТУ НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ЖАЛБУ.
• КОМИСИЈА ДОСТАВЉА ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ, ЦЕЛОКУПНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ВЕЗАНУ ЗА ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ТЕХНОЛОШКОГ ВИШКА.

Правилник календар, измене 5-2020-2

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛСКЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ШКОЛСКЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

Др. ВУЈИЋ ће радити у ДОМУ ЗДРАВЉА РУМЕНАЧКА до 12.06.2020.
Стари годиШњи одмор од 12.06. до 01.07.
ЦЕО ЈУЛИ МЕСЕЦ РАДИМО НОРМАЛНО/ амбуланта у ДЗ Руменачка

ОД 03. АВГУСТА до 01. СЕПТЕМБРА НОВИ ГОДИШЊИ ОДМОР

ОД 01.СЕПТЕМБРА ШКОЛСКА ОРДИНАЦИЈА ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ НА ТЕЛЕФОН 021 4879 304 ради заказивања термина и прегледа .

УКОЛИКО БУДЕ НЕКИХ ИЗМЕНА БИЋЕ ОБАВЕСТЕЊЕ НА СКОЛСКОМ ПОРТАЛУ

 

Радови у оквиру фото категорије наградног конкурса „Европски дневник”

 

Predstavljamo Vam prvonagrađeni rad u okviru foto kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2019/2020.

Nagrađen je tim iz Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“ iz Novog Sada u sastavu učenice Aleksandre Terzić i mentorke Tatjane Isakov

Predstavljamo Vam trećenagrađeni rad u okviru dizajn kategorije nagradnog konkursa „Evropski dnevnik”, ciklus 2019/2020.

Nagrađen je tim iz Tehničke škole “Mileva Marić-Ajnštajn” iz Novog Sada u sastavu učenika Jovane Pušić, Nine Šupice, Daria Monara i mentorke Tijane Pješčić.

https://www.evropskidnevnik.rs/nagradjeni-radovi/355/foto-rad-srcem-protiv-diskriminacije.html

https://www.evropskidnevnik.rs/nagradjeni-radovi/360/dizajn-rad-dizajn-i-prelom-korica-i-unutrasnjih-strana-poglavlja-evropskog-dnevnika-2020-21.html

Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

Активности школа, наставника и ученика у остваривању наставе на даљину, које су започеле 17. марта 2020. године, прате се на основу недељних оперативних планова школа и непосредне сарадње наставника са просветним саветницима.

Резултати праћења на нивоу свих школских управа показују да je у највећем броју школа овај комплексан процес интензиван, динамичан и што je најважније делотворан, о чему говоре повратне информације из школа и породица ученика. Иако су у појединим аспектима рада и учења уочени одређени недостаци, они се превазилазе у ходу, уз велико залагање наставника.

Према повратним информацијама из значајног броја школа, може се закључити да су у примени принципа и захтева формативног праћења напредовања и оцењивања ученика, наставници након месец дана организовања наставе на даљину, прикупили довољно релевантних података о напредовању ученика. Самим тим што се организована настава путем учења на даљину остварује у континуитету, стекли су се услови за давање првих бројчаних оцена, јер су у периоду који je протекао, заокружене одговарајуће програмске целине.

Уколико наставници имају стручну процену да постоји основа за давање бројчаних оцена, у складу са регулативом која се односи на оцењивање ученика у основној и средњој школи, потребно je да, пре него што приступе оцењивању у периоду учења на даљину, имају у виду следеће:

 • Прве бројчане оцене за резултате учења на даљину треба да буду мотивишуће, односно подстицајне, пре свега за ученике који су у претходних месец дана показали посвећеност у учењу и чији продукти говоре о томе да су достигли очекиване исходе учења.
 • Потребно je да свака бројчана оцена има своје оправдање у релевантним подацима (доказима) који се могу пронаћи у индивидуалним или групним радовима ученика, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу.

Приликом доношења одлуке о оцењивању ученика наставници треба да имају у виду кључне захтеве програма наставе и учења, очекиване исходе учења и утврђене стандарде постигнућа за крај одређеног циклуса образовања. Уколико je настава на даљину планирана у односу на наведено, очекује се да ће наставницима бити лакше да поставе критеријуме за извођење одређених бројчаних оцена.

–      Приликом одлучивања о томе да ли и коју оцену могу дати одређеном ученику наставници треба да имају у виду, осим мерљивих резултата, и показано залагање за учење, напор који ученици улажу, уз уважавање свих ограничења посредне комуникације (техничка ограничења).

Kao и у редовним школским условима, наставници треба да донесу одлуку о томе да ли ће се бројчана оцена односити на период једносмесечног учења или на одређену програмску тему, област или модул и то треба да забележе у педагошку документацију коју воде (електронску или писану).

Сугеришемо да се при бројчаном оцењивању започне са најбољим оценама, јер треба имати у виду механизме спољашње мотивације (добра оцена je један од покретача за даље учење). С друге стране, иако се учење одвија у неповољним околностима, треба учинити све да се код ученика задржи унутрашња мотивација за учење. Наставници управо указују на то да најбољи и највреднији ученици очекују од наставника да за свој рад буду оцењени, јер оцене доживљавају као потврду тога да се њихово залагање и постигнуће уочава и вреднује.

Подсећамо наставнике на то да процес оцењивања треба да буде транспарентан, a свака оцена образложена ученику и родитељу, на начин који највише одговара

 

 

успостављеним каналима комуникације. У свакодневној комуникацији са ученицима наставници треба да најаве постепено увођење бројчаног оцењивања tokom учења на даљину у свим оним ситуацијама где постоји довољно података о степену савладаности програмских садржаја, односно о остварености очекиваних исхода учења.

Иако добре оцене могу бити значајан подстицај за даље учење, то не значи да оцењивање треба да буде необјективно, јер на тај начин можемо довести у питање остваривање очекиваних исхода учења на крају сваког разреда, a затим и примену правилника о оцењивању у којима су наведени критеријуми за оцене на петостепеној скали за бројчано оцењивање. –   Будући да до краја наставне године има још око два месеца, и да се сви надамо нормализацији услова до краја другог полугодишта, ученицима треба указивати на неопходност посвећеног учења tokom целог предстојећег наставног периода, без обзира на то да ли ће учење бити у школи или од куће. To значи да ученици треба да очекују више бројчаних оцена до краја другог полугодишта.

Наставници из школа у којима се користи електронски дневник бројчане оцене треба да унесу у исти. Уколико се у школи користи штампани дневник образовно-васпитног рада, бројчане оцене ће бити унете у дневник након нормализовања стања. До тада, бројчане оцене треба редовно уписивати у педагошку документацију наставника.

Осим тога, наведене смернице треба примењивати при давању описних оцена, приликом оцењивања изборних програма/предмета и активности.

 

У односу на наведено, желимо да укажемо наставницима на то да постоји потреба да се, колико год je то могуће приликом наставе на даљину, примењују правилници о оцењивању и постојећа дидатичко-методичка упутства о оцењивању која су саставни део програма наставе и учења, све са циљем стварања услова да ученици заврше текућу школску годину.

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА Број: 601-00-9/4/2020-01 Датум: 13.04.2020. године Београд Немањина 22-26

Појашњење у вези измене школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

Поводом недоумица које су се појавиле у вези са изменама школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину, обавештавамо вас о следећем:

 • и 13. април 2020. године (Ускрс no Грегоријанском календару) су нерадни, ненаставни дани
 • и 20. април 2020. године су верски празници, сагласно Закону о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник PC”, бр.43/2001, 101/2007 и 92/2011), односно нерадни, ненаставни дани
 • Радне суботе су 04.2020., 09.05.2020., 16.05.2020. и 23.05.2020., када ће школе, у складу са својим потребама, надокнађивати пропуштени образовно-васпитни рад, који je пропуштен у периоду од 12. фебруара до 21. фебруара 2020. године, због обуставе рада услед вируса грипа, a надокнада се није могла реализовати no плану надокнаде за који je дата сагласност, због увођења ванредног стања.

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Позив на онлајн конференцију Дигитално образовање 2020

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЕРИ

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом ПетљаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Овим догађајем желимо да обезбедимо платформу за размену знања и тиме подржимо све запослене у васпитно образовном сектору, да се упознају са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању.

Циљ нам је да подржимо учешће свих актера у образовању у дигиталном добу како би заједно подстакли креативност и иновације, допринели квалитету образовно васпитног рада, осавременили процес учења и на што бољи начин искористили могућности нових технологија у образовању.

ПРИЈАВЕ

Уколико желите да посетите овај догађај, пријавите се путем формулара на страници сајта конференције, пријављивање је отворено до 08. априла, 2020. године. Учешће на конференцији је бесплатно.

Сектор за дигитализацију у просвети и науци – УПУТСТВА

Поштовани,

 

У наставку шаљемо важно обавештење за школе и наставнике који су се определили за коришћење Microsoft Teams апликације за онлајн извођење наставе и налога за приступ које су добиле од Министарства, као и додатне корисне информације за оне који имају дилеме у вези платформе/апликације за онлајн извођење наставе у току ванредног стања. Напомињемо да је школама остављена слобода избора платформе/апликације (једне или више) помоћу којих ће у току ванредног стања организовати подршку наставном процесу у вери да свака школа и наставници у њој имају за циљ да својим ученицима обезбеди најквалитетније могуће услове за учење.

 

За школе/наставнике који већ користе Microsoft Teams и користе налоге који су достављени од стране Министарства:

 

Примећено је да неким ђацима нису достављене комплетне и исправне информације у вези са приступом Microsoft Teams апликацији. У поруци, у којој сте добили налоге, је експлицитно наведено следеће:
За приступ Microsoft Teams апликацији се користи адреса електронске поште која се добија када се на корисничко име надовеже “@eprosveta.ac.rs”  без наводника.
Нпр. ако је корисничко име 123_2345_r3os_o1_u4 за приступ се користи адреса: 123_2345_r3os_o1_u4@eprosveta.ac.rs
Претходно важи и за наставнике и за ученике, па је неопходно да разредне старешине доставе претходно појашњење родитељима и ученицима, у случају да ову информацију нису већ проследили.
Такође напомињемо да неки наставници нису проследили исправне лозинке. Нпр. прослеђена је лозинка uu.123456 уместо лозинке Uu.123456 (јако је важно да се лозинка пошаље онако како је наведена у табели, укључујући и да ли је неко слово велико или мало).
Неопходно је да све разредне старешине провере шта су од информација послали својим ученицима и да по потреби пошаљу допуњене или кориговане информације.

 

Такође, молимо школе да обезбеде да уколико бар један наставник жели да користи поменуту апликацију, да разредне старешине према упутству формирају одељења или да помогну наставнику који жели да користи апликацију да то сам учини на основу података који су достављени разредном старешини.

 

Корисне информације за све школе и наставнике који имају дилему у вези са избором платформе/апликације, као и оне кшколе и наставнике који су већ одабрали за коришћење платформу Microsoft Teams

 

На адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php су постављена додатна видео упутства која кратко и прецизно објашњавају како се апликација користи у одређеним конкретним ситуацијама. У припреми је и контакт центар кроз који ће заинтересовани наставници моћи добити одговоре на питања у вези са коришћењем апликације. Додатне информације ће бити дистрибуиране кроз саму апликацију, а заинтересоване школе ће им моћи приступити путем генеричких налога за директора и секретара школе, који су креирани и достављени свим школама. Напомињемо да ће овај канал подршшке бити доступан свим школама које желе да користе Microsoft Teams или га већ користе, без обзира на то да ли користе своје налоге које имају од раније или користе генеричке налоге које су добили од Министарства.

 

У наставку наводимо и друге корисне информације у вези са Microsoft Teams апликацијом, које свакако треба имати у виду приликом избора платформе за онлајн подршку настави током ванредног стања:
– Microsoft је уступио апликацију потпуно бесплатно и за наставнике и за ученике, како за време ванредног стања, тако и за касније,
– за оне који немају интернет прикључак у стану/кући, обезбеђен бесплатан мобилни интернет код МТС Телеком и Теленор мобилних оператора,
– за све школе су креирани налози за наставнике и ученике, као и за директора, секретара и педагога, што је велики посао у припреми било које платформе за онлајн наставу,
– ученици могу да се организују у тимове (једно одељење, један тим), а у оквиру тимова могу да се направе канали за комуникацију, један канал по предмету, тако да сваки наставник комуницира са ученицима независно од осталих,
– обезбеђена текстуална и видео упутства на сајту https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
– организују се онлајн обуке које су бесплатне и доступне свим наставницима (информацију о за сада познатим терминима сте добили у једној од претходних порука),
– у припреми је и контакт центар који ће бити доступан наставницима како би могли добити помоћ у коришћењу алата,
– алат омогућава аудио и видео комуникацију са читавим одељењем (препоручује се да ученици држе угашене камере док наставник држи лекцију или ученицима помаже у праћењу наставе на РТС-у), а омогућава и друге видове комуникације и размену докумената, слика и презентација, те креирање упитника и задатака за ученике,
– апликацију је могуће користити у веб претраживачу, а исто тако постоје апликације и за рачунаре и за мобилне уређаје (Windows, iOS и Android),
– апликација омогућава и да се час или консултације са ученицима сниме, како би ученици који у одређеном термину нису могли пратити могли одгледати снимак и касније,
– апликација омогућава формирање тимова сачињених само од запослених у школи, како би се у периоду ванредног стања могли организивати и други састанци који се у редовном стању одржавају у школама.

 

Срдачан поздрав,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Хвала на сарадњи,
 
Школска управа Нови Сад

Планирање и организација наставе на даљину у ванредном стању – почетни резултати и изазови

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА

Поштоване колегинице и колеге,

Ha основу праћења реализације наставе на даљину у прве две седмице ванредног стања (16-27. март 2020) обезбедили смо обиље релевантних података и повратних информација које у целини указују на високо професионално понашање директора, наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама,

што се огледа у следећем:

Оперативни недељни планови школа показују да су наставници врло одговорно прихватили промену приступа у раду, да су посвећени припремању наставних материјала и да се труде да имају квалитетну комуникацију са ученицима и родитељима која je у функцији учења и пружања психосоцијалне подршке. Наставници подстичу своје ученике на одговоран однос према учењу на даљину путем ТВ часова, као и према додатним наставним активностима после и поред ових часова, које осмишљавају за своје предмете.

Више од 60% наставника користи различите доступне и предложене платформе за учење, што учење чини занимљивијим за ученике, a наставници ефикасније и делотворније користе време за планирање наставе и праћење напредовања ученика. Према повратним информацијама које добијамо од наставника може се закључити да значајан број њих није имао искуства са платформама за учење, али да су за врло кратко време, уз упутства која добијају, успели да овладају знањима и вештинама за њихово коришћење, будући да су понуђене платформе врло функционалне.

Све школе су успеле да изнађу начин да и ученици који немају могућност да користе канале комуникације на даљину добију потребну помоћ у учењу, али je добро што je оваквих ситуација мање од 5% у укупној популацији ученика. Наставници су развили пригодне системе за праћење напредовања ученика, воде белешке о резултатима учења, залагању и понашању ученика tokom учења и tokom комуникације са наставницима и другим ученицима. Већ постоје примери добро структурираних пригодних електронских портфолија ученика у којима наставници чувају примере радова/продуката и у којима бележе запажања о напредовању. Ове и све друге формативне информације ће бити драгоцене у извођењу сумативних оцена на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године.

 

Поред евидентних почетних резултата који су видљиви на нивоу система, резултати праћења показују да постоје и питања и теме која захтевају додатна појашњења да би се осигурао уједначен квалитет наставног рада на даљину и да

би се унапредила комуникација tokom учења у правцу бољег управљања ресурсима (људским и техничким) и оптималног ангажовања ученика у учењу више наставних предмета. У том смислу упућујемо наставнике на следеће:

 

Основа за реализацију наставе на даљину су постојећи наставни планови и програми/програми наставе и учења. Због тога приоритет у раду ученика треба да имају часови (наставне јединице) који се емитују на телевизији, јер су усаглашени са постојећим наставним плановима и програмима. To значи да наставници треба да се упознају са планом емитовања часова који je доступан на адреси https://www.rasporednastave. go v. r s/. Сваке недеље ће бити доступан списак свих наставних јединица које ће бити емитоване у наредној седмици од понедељка до петка. Након увида у недељни план реализације наставних јединица, наставници ће наредног дана (понедељак) моћи да усагласе активности, a оперативни план да доставе школским управама у уторак за текућу седмицу.

У настави на даљину која се реализује на језику националне мањине могу се
користити снимци часова који су доступни на српском или мањинском језику, a
о распореду емитовања и линковима са снимцима за одложено гледање и
другим дигиталним садржајима предлажемо наставницима да прате сајтове
националних                  савета                 националних                  мањина                  и                сајт

https://www.rasporednastave.gov.rs/ у одељку Образовање на даљину на језицима националних мањина.

Додатна подршка наставника након ТВ часова треба буде у функцији појашњења, додатних вежбања или утврђивања емитованих часова, при чему треба водити рачуна о обиму и броју захтева који се постављају пред ученике. Уколико су наставници већ реализовали наставне јединице које су у плану емитовања као ТВ часови, потребно je да ученицима помогну у утврђивању ових садржаја и да исте садржајно повежу са предстојећим наставним јединицама и очекиваним исходима учења у оквиру програмске теме, кроз додатну подршку коју пружају ученицима.

Када су у питању домаћи задаци, потребно je имати у виду укупна задужења која се задају ученицима на дневном или недељном нивоу, јер повратне информације од родитеља показују да у условима наставе на даљину ученици добијају више или значајно више домаћих задатака него у редовним условима или да су домаћи задаци сложенији и обимнији. Важно je да наставници при планирању домаћих задатака примењују индивидуализовани приступ (различита сложеност и различити број задатака и задужења за поједине ученике).

Подсећамо наставнике да у планирању начина и алатки које ће користити приликом вођења ученика кроз учење треба да имају у виду, пре свега, обавезу заштите ученика од било ког вида дигиталног насиља. И са најбољом намером наставника, ако се поступи непажљиво, ученик може бити изложен опасности од дигиталног насиља. Конкретно, то значи да наставници не би требало да траже од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се деца виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору. Никада не можемо бити сигурни у то да je електронска пошта наставника заштићена од „упада”, a затим и од злоупотребе.

Иако je у ванредним условима дошла до изражаја велика одговорност већине наставника, важно je да се рад на даљину са ученицима планира тако да и наставници и ученици имају одређено време за рад. Настава на даљину, иако пружа много могућности, не значи да наставници, ученици, a и њихови родитељи треба да буду на платформама и у комуникацији tokom целог дана. Потребно je да се рад планира у оквиру одређеног „радног времена”/времена за учење које ће наставници договорити са ученицима и њиховим родитељима. Уколико су ученици учили путем ТВ часова у преподневним сатима, требало би да се додатна подршка и задавање домаћих задатака и задужења заврше до 17 часова истог дана. Уколико су ученици учили путем ТВ часова у поподневним сатима, задужења и задатке треба достављати наредног дана у преподневним сатима. О представљеној динамици треба водити рачуна и када су упитању наставни предмети за које не постоје ТВ часови.

Такође, потребно je да се ученицима омогуће одговарајући рокови за израду задатака и достављање повратних информација. Будући да још увек не можемо дати прогнозе о трајању наставе на даљину, потребно je водити рачуна о радној енергији и наставника и ученика, да бисмо задржали постојећу мотивацију. Овде посебно могу помоћи одељењске старешине кроз праћење временске динамике рада са ученицима. По потреби они могу указати својим колегама на уочена неоправдана оптерећења ученика или недостатак потребне комуникације и подршке.

Када je у питању праћење напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања, упућујемо наставнике на упутства дата у допису упућеног школама 18.03.2020. године, на могућности које пружају платформе за учење на даљину и алатке које су представљене на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. Подсећамо, у периоду наставе на даљину, треба у континуитету примењивати различите технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Уколико обезбеде потребне податке о напредовању ученика наставници ће имати сигурну основу да изведу сумарне оцене на крају наставне године.

Уколико наставници процене да ученици имају проблеме са применом одређених ИКТ алатки, пожељно je да им проследе и једноставно техничко упутство како да их примене. Овде посебно треба водити рачуна о узрасту ученика и њиховим дигиталним компетенцијама.

Подсећамо наставнике и на то да у немалом броју породица на исти начин уче двоје, али и троје деце, што значи да je потребно да постоје два-три рачунара, на шта се не може рачунати. Због тога je потребно подсетити ученике и родитеље на који начин ТВ часове могу користити и накнадно, више пута. Евиденција реализованих часова и других образовно-васпитних активности у електронским или штампаним дневницима образовно-васпитног рада треба да се, кад год je то могуће, усагласи са динамиком реализованих ТВ часова, a no потреби треба уносити и друге часове (наставне јединице) које су наставници сами припремали и реализовали у оквиру својих предмета. Није потребно два пута уносити наставне јединице уколико су реализоване пре ТВ часова.

Поштоване колегинице и колеге, користимо ову прилику да похвалимо ваше ангажовање и посвећеност раду у врло неповољним условима за све. Подсећамо да, пре свега, треба да водите рачуна о очувању сопственог здравља и здравља ваше породице и молимо да искористите утицај који имате на ученике и њихове родитеље и да код њих инсистарате на доследном поштовању правила којима се штитимо од ширења вирусне епидемије.

 

Срдачни поздрави

Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник PC, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), a имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета je одлука о промени календара образовно-васпитног рада основних и средњих школа за школску 2019/2020. годину на територији АП Војводине. Ова промена je у функцији оптималног и рациона. ног коришћења времена ученика у периоду кадаје планиран тзв. пролећни (ускршњи) распуст, a који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања.
Школским календаром за 2019/2020. године планирано je да се пролећни распуст одвија од 10 – 20. априла 2020. године, док би први радни дан био 21. април 2020.године. Због новонастале ситуације са пандемијом вируса COVID-19, као и због увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских садржаја, сматрамо да би ове дане у периоду од 10 – 20. априла 2020. године требало искористити за учење на даљину.
У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијала на следећи начин:
10. до 13. април 2020. (Ускрс no Грегоријанском календару) едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
од 14. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора;
од 17. до 20. априла 2020. (Ускрс no Јулијанском календару) – едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
од 21. априла 2020. (од уторка) -планирани наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке суботе.

Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената наставног процеса. Ha основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовно-васпитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.

O б а в е ш т е њ е

Драги наставници,ученици и родитељи,

      Педагошки колегијум наше школе на седници одржаној 17.03.2020. се усагласио да се за образовно-васпитни рад на даљину користе сви расположиви алати који су доступни ученицима, родитељима и наставницима. Сви доступни алати су постављени као могућност на сајту школе. Такође је договорено да по препоруци Министарства просвете користимо различите Платформе , а ми смо се одлучили да због евентуалног збуњивања ученика и наставника, различитим шифрама, апликацијама и сл.користимо једну платформу Microsoft Teams јер има предности над осталим алатима:

-једноставна је за рад

-не тражи посебне захтеве за инсталацију на мобилни/рачунар

-обједињује школу/одељење

-ученици/родитељи једним уласком виде све садржаје из свих предмета кроз које могу да се“крећу“

-једноставна је комуникација ученика међусобно, као и наставника

-има много бесплатних алата(чет соба,видео конференција…)

-наставници који деле одељење у групе усклађују своје садржаје,методе рада,критеријуме

-наставницима омогућује међупредметно повезивање , јер су садржаји наставника“видљиви“

-могућност одржавање видео конференцује одељенских и наставничког већа

-постоји бесплатна виде обука за коришћенје платформе…

ПРЕПОРУКА је да се због свих ових предности користи ова платформа,али се могу користити и сви други начини комуникације  (Viber grupe,

 e-mail,Google  učionica, telefonski pozivi sl.)

Напомињем,да сви наши ученици и наставници имају приступ интернету и да имају паметни мобилни телефон или рачунар.

 

Срдачан поздрав и добро здравље,

Директор Жељко Савић

Исправка

Поштовани,
 
Услед повећаног обима посла, колегиници из Мајкрософта се поткрала грешка у једном линку за приступ онлајн обукама. Како би наставници којима је то потребно и/или интересантно да прате обуку могли да је прате и у спорном термину, молимо Вас да наредну исправку проследите свим наставницима у својој школи.
 
Исправка:
Линк за Мајкрософт онлајн обуку у УТОРАК 24.3.2020. у 19 сати (тема „Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину“) који је дат у првобитно достављеном обавештењу није тачан. Молимо Вас да за приступ овој онлајн обуци користите линк: http://aka.ms/AA7uyws
 
Користимо прилику и да Вас обавестимо да су креирани налози за све наставнике и ученике и достављени на адресу електронске поште (е-маил) школе, у складу са уносима у информациони систем Доситеј. Уколико нисте добили поменуте податке (послати су 22.03. и 23.03), а Ваша школа жели да користи Microsoft Teams, потребно је да се обратите на адресу digitalna.nastava@mpn.gov.rs. Том приликом је потребно навести ИД школе у Доситеју (уколико Вам је познат), назив школе и пуну адресу школе (улица, број, насеље, општина). ИД школе и назив навести у наслову поруке. Остале податке навести као део тела поруке.
 
Срдачан поздрав,
МПНТР

Праћење понашања ученика

Поштоване колеге и колегинице,

    У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).

    Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године.

    Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.

    Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.

        Захваљујемо се на сарадњи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Microsoft Teams

Драге колегинице, колеге,ученици и родитељи,

Управа школе вама и вашим породицама жели добро здравље,уз молбу да се придржавате препорука Владе Републике Србије.
Овом приликом вас обавештавамо да још увек нисмо добили потребне шифре за коришћење Мицрософт Теамс платформе-за наставу на даљину.

Док чекамо шифре, молимо вас да наставите међусобну комуникацију и наставу на даљину, као предходних дана.

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Поштовани,

Према допису који je послат школама 17.03.2020. године у вези са учењем на даљину, истакнута je обавеза школа и дата упутства за праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину.

Важно je да наставници структурирају своју педагошку документацију о праћењу ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу (подаци о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика и препоруке за даље учење). Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документации коју су сами структуирали (писамом и/или електронском облику, користећи система за праћење ученичких постигнућа кроз друге системе за подршку електронском учењу).

Потребно je да наставници у школама које педагошку евиденцију воде електронским путем, коришђењем софтверског решења есДневник, суштинска и кључна запажања о напредовању у учењу бележе за сваког ученика. У делу који се односи на евидентирање оцена за одабраног ученика (картица „Оцене”) избором опције „Додај активност”, наставник добија могућност да забележи запажања о активностима и напредовању у учењу.

Одељењске старешине имају могућност да приликом дефинисања радне недеље у секцији „Напомена” наведу да се настава у текућој наставној недељи реaлизије на даљину.

 

Распоред обука на даљину за удаљено учење

ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора. Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку (e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и ученике у Вашој школи.

 

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

 

 

Распоред обука на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (фокус на Teams платформу прилагођену учењу на даљину)

 

Преноси предавања су јавни, а за приступ је потребно инсталирати Teams апликацију доступну на овој вези, и покренути линк из прозора интернет прегледача.

 

 

ПЕТАК 20.3.2020.  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликације Teams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

СУБОТА 21.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

ПОНЕДЕЉАК 23.3.2020  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на централизованој платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликацијеTeams и OneDrive.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

 

УТОРАК 24.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

 

СРЕДА 25.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

ЧЕТВРТАК 26.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

СУБОТА 28.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

raspored radionica

 

 

 

Хвала на сарадњи,
 
Школска управа Нови Сад
 

Додатна упутства школама у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА

Број: 601-00-9/2/2020-01 Датум: 17.03.2020. године Београд Немањина 22-26

 

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА

– директорима, стручним сарадницима, наставницима и одељењским старешинама-

ПРЕДМЕТ: Додатна упутства школама у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину

 

Поштовани,

По пријему дописа о планирању, спровођењу и праћењу образовно-васпитног рада на даљину највећи број школа je у врло кратком времену поставио добре основе за осигурање квалитета учења на даљину у време ванредног стања. У наредним данима очекује се врло интензиван рад школа на изналажењу најбољих решења за комуникацију са ученицима и родитељима и за остваривање наставе на даљину уз све друге видове подршке ученицима.

 

Указујемо директорима, стручним сарадницима и наставницима на то да je остваривање наставе на даљину обавеза свих у школи, при чему наставници сами планирају начине реализације, ослањајући се на доступну информационо-комуникациону технологију и канале комуникације. Планирање наставе на даљину треба да се заснива на постојећим наставним плановима и програмима/програмима наставе и учења. Конкретно, то значи да нема разлога за одступање од онога што je планирано за рад у редовним условима, при чему je акценат на кључним појмовима и знањима. Мења се, односно прилагођава начин рада и начин праћења напредовања ученика.

 

 1. Додатна упутства школама за оперативно планирање образовно-васпитног рада на даљину

 

Према допису који je послат школама 16.03.2020. године у вези са учењем на даљину, истакнута je обавеза школа у изради оперативних планова на недељном нивоу да би се осигурао континуитет процеса наставе и учења. Циљ овог планирања je да се обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења, координисан рад наставника у припреми образовних материјала за ученике и праћење дневне оптерећености ученика у складу са узрасним карактеристикама.

Ови оперативни планови школа, као што je наведено, треба да садрже кључне активности у остваривању образовно-васпитног рада на даљину у току једне седмице на нивоу разреда (a не одељења или наставника) и на нивоу предмета.

 

Пример – Предлог структуре оперативног плана школе на недељном нивоу:

 

Назив школе и место

 

Оперативни план школе за период 23-27. март 2020.

 

Разред

(за средње школе смер, профил)

Предмет Кључне активности   и начин

остваривања

Додатна подршка       и начин пружања Праћење напредовања
Први Математика 5  ТВ  часова  -обрада      (један дневно) – обрада

Допунски задаци на напредном и основном нивоу -утврђивање

Домаћи задаци

Додатна вежбања у            радним свескама    (Viber групе)

Увид   у   радове ученика     (Viber фупе)

Електронска пошта           (са прилозима)

Први разред Српскијезик      
Први разред        
Пети разред Енглески језик Презентација    и аудио        запис (мејлом) – обрада Домаћи задатак у уџбенику         и радној      свесци (Viber групе) Урађени  домаћи задаци   (послати мејлом наставнику)
       

 

Напомена:

Није потребно достављати надлежној школској управи индивидуалне оперативне планове наставника и наставне припреме и уносити наставне јединице у план на нивоу школе, јер je то податак за дневник евиденције образовно-васпитног рада (електронске или штампане).

 

У Прилогу 1 овог дописа достављамо пример структуре Оперативног плана рада наставника који садржи кључне податке о томе шта наставник планира у наредној седмици. Наставници могу користити ову структуру, али и сваку другу која je у функцији квалитета планирања.

У Прилогу 2 дописа достављамо формат за извештавање школа о начину планирања наставног рада у ванредном стању. Овај извештај треба доставити надлежној школској управи најкасније до 23. марта 2020. године. По потреби, школске управе ће потраживати и друге податке од директора школа.

Потребно je да директори школа обезбеде потребне техничке и комуникационе услове за наставу на даљину за оне наставнике који ове услове немају код куће. Овим наставницима директори могу доделити школску рачунарску опрему (на основу реверса), a уколико ипак не постоји начин да се оствари посредна комуникацију са ученицима, потребно je да се укључе други наставници из стручног или одељењског већа и да преузму посредовање.

Завод за унапређивање образовања и васпитања понудио je наставнцима алате за остваривање образовно-васпитног рада на даљину, које наставници могу преузети на адреси:

Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

 

 

 1. Додатна упутства за праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину

 

У ситуацији када не постоји непосредна комуникација наставника и ученика потребно je да се осмисле и примене различити начини посредног праћења напредовања ученика. У планирању наставе на даљину потребно je да наставници размишљају и о начинима праћења напредовања ученика и то за сваку тему у оквиру наставног програма, водећи рачуна о техничким могућностима породица и ученика.

Наставници који имају искуства у примени ИКТ у настави могу користити различите алатке за задавање тестова знања, вежбања, вредновање домаћих задатака и других продуката. Осим тога, путем електронске поште ученици могу слати домаће задатке, урађене вежбе, есеје, слике са продуктима пројеката и др.

Учење на платформама које омогућавају да ученици и наставници у исто време могу међусобно комуницирати tokom рада (виртуелне учионице) омогућава наставницима да процењују знања ученика и залагање tokom учења.

Такође, наставници могу припремити чек-листе за праћење напредовања ученика (очекивани исходи учења) које се могу послати и ученицима да би могли да процењују свој напредак у односу на очекиване исходе учења. Наставници могу организовати учење ученика у пару тако да ученици једни другима дају повратне информације о квалитету радова и наученим лекцијама tokom и на крају учења у оквиру теме (комуникација на даљину, електронска преписка).

Путем видео записа (где ученик представља и образлаже пројекат, поступак рада) наставници могу процењивати квалитет урађеног и степен усвојености градива.

 

Позивамо наставнике да размењују идеје за развој техника праћења напредовања ученика јер на тај начин стварају сигурнију основу за процену остварености циљева и исхода наставе.

Имајући у виду то да се налазимо на самом почетку другачије организованог учења, наставници треба да се фокусирају на то да обезбеде што квалитетнију комуникацију са ученицима да би им могли давати повратне информације (формативно праћење). Тек после одређеног периода, a након обезбеђивања довољног броја повратних информација о напредовању ученика, могуће je размишљати о сумативном оцењивању.

Важно je да наставници структурирају своју педагошку документацију о праћењу ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу (подаци о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика и препоруке за даље учење).

 

 1. Додатна упутства о евиденцији образовно-васпитних активности на даљину

 

Будући да je остваривање наставе на даљину обавеза свих наставника у школи и да се настава остварује према наставним плановима и програмима/програмима наставе и учења, неопходно je да се о оствареној настави води евиденција.

Евиденцију треба водити на прописан начин, уз уважавање свих специфичности ситуације у којој се рад наставника остварује од куће. To значи, да у односу на остварен образовно-васпитни рад tokom радног дана, треба унети све реализоване наставне јединице које су емитоване путем телевизије, као и оне које су реализоване на друге начине. Kao што je уобичајено, записује се наставна јединица, a у напоменама се бележи начин реализације.

У школама које немају електронске дневнике часови се могу уписивати накнадно, за одређени период (седмично, месечно) да би се смањили ризици за преношење и ширење епидемије кроз непосредне контакте већег броја особа.

 

 1. Додатна упутства за информисање и комуникацију
 • Обавезују се директори школа да редовно прате пријем дописа из Министарства и да их без одлагања учине доступним свим предвиђеним циљним групама.
 • Подсећамо директоре школа на обавезу постављања банера на званични сајт школе у коме ће бити сви потребни линкови за приступ часовима и другим видовима подршке, као и информације за ученика и родитеље.
 • У складу са потребама новонастале ситуације, СОС телефон за пријаву насиља у школама Министарство марта 2020. године, ставља се у функцију пружања психосоцијалне подршке запосленима у школама, родитељима и ученицима. Телефон ће радити сваког радног дана од 9-14 часова. Ha линији ће бити ангажоване колеге

 

које већ волонтерски раде на СОС телефону за пријаву насиља, a no потреби прикључиваће се и други стручњаци.

 

4.4. У случају да су наставници због болести спречени да остварују наставу на даљину, неопходно je обезбедити да други наставници преузму комуникацију са ученицима и родитељима.

 

 1. Подршка ученицима мигрантима у периоду ванредног стања

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријат за избеглице и миграције обезбедиће услове да ученици мигранти који су већ укључени у систем образовања и васпитања, на исти начин као и остали ученици, несметано прате наставу наставу на даљину на ТВ каналима у прихватним и центрима за азил у Републици Србији,

Захваљујемо на разумевању и сарадњи,

 

МИНИСТАР

Прилози:

Прилог 1 – Пример оперативног плана рада наставника

Прилог 2 – Формат за извештавање школа (за надлежну школску управу)

 

Упутство за коришћење бесплатне платформе за учење

Поштовани,

у овим тренуцима када је потребно остати присебан и разуман, не треба заборавити обавезу да вашим ученицима омогућите наставу на даљину.

   Лука Стошић програмер  Академије Филиповић, за ову ситуацију, направио је упутство за коришћење бесплатне платформе за учење на даљину. Тим Академије Филиповић стоји вам на располагању и уколико постоје питања пишите нам и ми ћемо вам помоћи у што краћем року. Молимо вас да овај линк поделите вашим наставницима у нади да ће бити од велике користи, како за наставнике тако и за ученике. Желимо вам добро здравље.

https://www.youtube.com/watch?v=gKFoBzpovms&feature=youtu.be

РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Поштовани,

Обавештавамо вас да je Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило je оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину je 17. март 2020. године.

Остваривање образовно-васпитног рада предвиђено je кроз различите начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/законским заступницима (у даљем тексту: родитељи), при чему ће се водити рачуна о укупним људским и техничким ресурсима школа, као и техничким капацитетима породица ученика.

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус je на програмским садржајима општеобразовних и стручних предмета са највећим фондом часова. Осим тога, школе су у обавези да, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину и уз коришћење доступних платформи за учење, осмисле начине за остваривање садржаја и у свим другим предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учења.

У циљу остваривања једнаких права на образовање све деце, школе су у обавези да, када не постоји могућност успостављања комуникације са ученицима уз употребу информационо-комуникационих технологија, изнађу алтернативне начине у пружању подршке у учењу, водећи рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса COVID-19, имајући у виду, пре свега, ученике који долазе из породица ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси (нпр. обезбеђивањем штампаног материјала за рад или упутства за учење које разредне старешине уручују родитељима).

За ученике основне школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја je припремило едукативне садржаје за учење на даљину, који ће бити емитовани на Радио телевизији Србије, Канал 3.

Шест дана у недељи, почев од уторка 17. марта 2020. године, од 8.00 часова ће бити емитоване наставне јединице општеобразовних предмета, no распореду који ће бити доступан преко сајта школе, сајта министарства, као и на www.rasporednastave.gov.rs. Такође, распоред емитовања ће бити истакнут и на местима за оглашавање у самој школи (улаз школе, спољашња огласна табла).

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од no два часа дневно. За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од no три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, a трећи час je један од предмета који се полажу на завршном испиту. Сви емитовани садржаји ће од следећег дана бити доступни за неограничени број прегледа на платформи PTC Планета. Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје (бесплатни интернет минути).

Остали едукативни садржаји за учење и упутства за рад за емитоване часове, као и за предмете који нису обухваћени ТВ емитовањем, биће прослеђени ученицима или родитељима ученика преко Viber група или електронске поште од стране одељенског старешине или предметног наставника (нпр. упућивање на текстове у уџбеницима које треба прочитати, на линкове на којима се налазе презентације и филмови, упућивање на задатке за вежбање, упутства за израду домаћег задатка и сл.).

У припреми су и часови на језицима националних мањина (предмет – матерњи језик од 1. до 4. разреда основне школе) који ће бити емитовани на РТВ 2, али и на неким локалним и приватним телевизијама. Такође, на платформи PTC Планета за ученике припаднике националних мањина који у целости похађају наставу на матерњем језику, биће доступни и други дигитални садржаји, као и снимци часова. Недостајуће садржаје на матерњем језику, ученици могу пратити на српском језику преко канала PTC 3 и PTC Планете. О почетку емитовања и постављања садржаја, школе a на тај начин и родитељи, биће обавештени посредством сајта министарства и сајтова националних савета националних мањина. Наставници који остварују наставу на језику националне мањине такође су у обавези да пруже додатну подршку у учењу, путем свих расположивих видова комуникације.

 

За ученике средње школе, предавања из општеобразовних предмета и појединих стручних предмета биће доступна преко платформе PTC Планета. Обавеза средње школе je да на свом сајту постави банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење.

 

За ученике којима je потребан структуриран индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3, наставници ће припремити посебне материјале за учење и учинити их доступним ученицима на начин који договоре са њиховим родитељима.

Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању je велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Moja школа. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја. Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи налазе се на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење je бесплатно. Ha званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

 

У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, a у циљу успешног завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду. Сврха доступности садржаја за учење je остваривање самог процеса учења, који ће се због ванредних околности наставити код куће, уз подршку наставника, али и самих родитеља. Ученици ће добијати упутства за вежбање, израду домаћих задатака, писање есеја, израду презентација и других продуката које ће сами или уз помоћ родитеља, зависно од узраста и дигиталних компетенција, достављати наставницима путем мејла или друге образовне платформе и то за све предмете, чиме ће се обезбедити континуитет у учењу, праћење напредовања и могућност оцењивања. У прилог овоме говори и обавеза наставника да све реализоване наставне јединице евидентирају у електронском дневнику и/или у другим видовима педагошке документације. По нормализовању услова и no повратку у учионице, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника могу бити значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године.

Све су ово предуслови за осигурање завршетка школске године и наставак школовања. Само уз разумевање интереса ученика и подршку родитеља, ову обавезу можемо заједнички успешно реализовати.

Посредством школа родитељи ће добијати и друга упутства од надлежних органа, везано за епидемиолошку ситуацију, али и корисне савете као вид психо-социјалне помоћи у ванредним околностима.

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави, родитељи могу добити позивом на број телефона 011/735 05 57.

Помоћ за нов начин извођења наставе

Поштоване колеге и ученици, с обзиром на нов начин извођења наставе, помоћ у претраживању интернета, изради семинарских радова и презентација можете добити или преко фејсбука, или на имејл, или преко вибера. Ваш библиотекар Пламенка Лаћарац, plamicak63@gmail.com, tel.062-611-514.

Обавештење за наставнике

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.  У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.  Упутства се налазе на: 

О б а в е ш т е њ е

У складу са здравственим препорукама које установе примењују ради спречавања ширења инфекција, подсећамо образовно-васпитне установе на територији Републике Србије да je потребно:

 • Редовно одржавање школског простора:
 • Проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;
 • Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа; редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија; подстицање ученика на прање руку;
 • Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду; употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
 • Планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
 • Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;
 • Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
 • Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;
 • У оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања.

Нарочито указујемо да су наведене препоруке у функцији превенције ширења евентуалне инфекције, a које би образовно-васпитне установе и иначе требало да примењују.

Напомињемо, такође, да ученике и родитеље треба заштитити и од непожељне панике.

Фимек награђује знање

Традиционално сваке године Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду организује такмичење “Фимек награђује знање” где и наша школа већ неколико година учествује.
Ове године су то били ученици из одељења Гео 41: Бућан Александар, Тимотић Александар и Чавић Александар са професорком Иваном Ваван. Иако нису прошли квалификације, били су трећи од пет екипа, ученици су показали завидно знање и тимски дух.

Посета  ОШ ”Васа Стајић” у Новом Саду

07.02.2020. ОШ ”Васа Стајић” је организовала Отворена врата, где се наша школа представила са својим подручјима рада. Осмаци су имали прилику да се упознају са свим нашим смеровима и да постављају жељена питања, како наставницима, тако и нашим ђацима. Било је доста интересовања за различите смерове.

 

Маркетинг тим