учитавање

ОБАВЕШТЕЊЕ:

На огласној табли у школи објављен је предлог ранг листе у поступку за утврђивање вишка запослених.
Приговори се подносе у року од осам дана од дана објављивања.

У Новом Саду, 24.06.2020.

Драгољуб Перковић

Oдговорите